KjøretøyteknikerKjøretøyteknikerhttp://forsvaret.no/media/Lists/YouTubeVideoList/DispForm.aspx?ID=30https://www.youtube.com/watch?v=ld6xWBF4srg&feature=youtu.be

Teknisk linje ved Hærens befalsskole

Har du fagbrev og ønsker en spennende og variert hverdag? Utdanningen skal gjøre deg i stand til å utføre vedlikehold, reparasjoner, etterforsyning av deler og berging av Forsvarets materiell. Søknadsfrist 15. april 2018.

 

 

Viktig informasjonViktig informasjon<p class="forsvaretElement-p">Utdanningssystemet i Forsvaret er under endring. Det tas forbehold om endringer i denne utdanningsmuligheten fra 2018. Mer informasjon gis mot slutten av 2017. <br></p>http://forsvaret.no/karriere_/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=40

Som tekniker i Forsvaret må du ha evnen til å bruke, vedlikeholde og reparere materiell ​i utfordrende situasjoner. I tillegg må du være en handlekraftig og omsorgsfull leder i et operativt miljø. Utdanningen varer i ett år og etterfølges av en obligatorisk praksisperiode på ett år.​
En teknisk utdanning gir deg mulighet for en karriere som soldat, fagspesialist og befal i Forsvaret. 
Utdanningen er ​et spennende og utfordrende alternativ til førstegangstjeneste, samtidig som du får en unik lederutdannelse. Dette er en intensiv utdannelse som krever motiverte og arbeidsvillige elever med godt alminnelig evnenivå og gode tekniske, mentale og fysiske ferdigheter. 

​Utdanningen

I skoleåret vil du kombinere grunnleggende befalsutdanning med fagopplæring på Forsvarets materiell og forsyningssystem:

 

 

Kjøretøy - hjul og beltegåendeKjøretøy - hjul og beltegående<p style="margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:1rem;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;">​<br>​​Elevene gis en felles grunnpakke innen vedlikehold og forsyning. Dette innebærer blant annet opplæring i reparasjonslagføreres rolle i felt, vedlikeholds- og forsyningstjeneste, fagøvelser og avdelingsvåpen. Utover dette følger fagspesifikke emner som:</p><ul style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;margin:0px 0px 1.875em;padding-left:0px;list-style:none;"><li style="padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"> <span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">​Vedlikeholdskurs landbasert materiell</span></li><li style="padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"> <span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Vognførerkurs​</span></li></ul>
Samband- og kommunikasjonsmateriellSamband- og kommunikasjonsmateriell<p style="margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:1rem;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;">​<br>​​Elevene gis en felles grunnpakke innen vedlikehold og forsyning. Dette innebærer blant annet opplæring i reparasjonslagføreres rolle i felt, vedlikeholds- og forsyningstjeneste, fagøvelser og avdelingsvåpen. Utover dette følger fagspesifikke emner som:</p><ul style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;margin:0px 0px 1.875em;padding-left:0px;list-style:none;"><li style="padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"> <span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">​Vognførerkurs</span></li><li style="padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"> <span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Grunnleggende radio og datakommunikasjon</span></li><li style="padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"> <span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Grunnleggende feilsøking og reparasjon</span></li><li style="padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"> <span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Vedlikeholdskurs samband og sambandssystem (Nivå 2)</span></li><li style="padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"> <span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Systemforståelse</span></li><ul><li style="padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"> <span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Kjøretøyintegrasjon</span></li><li style="padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"> <span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">TEMPEST/EMC/Krypto</span></li></ul><li style="padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"> <span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Kraftforsyning og aggregat​</span></li></ul>
Teknisk materiellforsyningTeknisk materiellforsyning<p style="margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:1rem;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;">​<br>​<span style="font-size:1rem;">​Elevene gis en felles grunnpakke innen vedlikehold og forsyning. Dette innebærer blant annet opplæring i reparasjonslagføreres rolle i felt, vedlikeholds- og forsyningstjeneste, fagøvelser og avdelingsvåpen. Utover dette følger fagspesifikke emner som:</span></p><ul style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;margin:0px 0px 1.875em;padding-left:0px;list-style:none;"><li style="padding-left:63px;margin-bottom:14px;"> <span style="font-size:16px;line-height:26px;">Materiellforvaltning</span></li><li style="padding-left:63px;margin-bottom:14px;"> <span style="font-size:16px;line-height:26px;">Anskaffelser</span></li><li style="padding-left:63px;margin-bottom:14px;"> <span style="font-size:16px;line-height:26px;">Operativ logistikk</span></li><li style="padding-left:63px;margin-bottom:14px;"> <span style="font-size:16px;line-height:26px;">Grunnleggende TMF</span></li><li style="padding-left:63px;margin-bottom:14px;"> <span style="font-size:16px;line-height:26px;">Forsyning i SAP</span></li><li style="padding-left:63px;margin-bottom:14px;"> <span style="font-size:16px;line-height:26px;">Lagerstyringsverktøy i SAP</span></li><li style="padding-left:63px;margin-bottom:14px;"> <span style="font-size:16px;line-height:26px;">Lagersjef kurs i SAP</span></li><li style="padding-left:63px;margin-bottom:14px;"> <span style="font-size:16px;line-height:26px;">Vognførerkurs</span></li><li style="padding-left:63px;margin-bottom:14px;"> <span style="font-size:16px;line-height:26px;">Truckførerkurs​</span></li></ul>
VåpenmateriellVåpenmateriell<p></p><p style="box-sizing:content-box;margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:1rem;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;background-color:#ffffff;">​Elevene gis en felles grunnpakke innen vedlikehold og forsyning. Dette innebærer blant annet opplæring i reparasjonslagføreres rolle i felt, vedlikeholds- og forsyningstjeneste, fagøvelser og avdelingsvåpen. Utover dette følger fagspesifikke emner som:</p><ul><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Våpen</span></li><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">E</span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">lektrooptikk</span></li><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">M</span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">ekanikk</span></li><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Vedlikeholdskurs våpen og våpensystem</span></li><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Vognførerkurs​</span></li></ul>

Hensikten med fagperioden er å gi elevene nødvendige kunnskaper, ferdigheter og holdninger slik at de har tilstrekkelig teknisk kompetanse til å selvstendig besette rollen som lagfører/formann. Forsvaret jobber målrettet med å utvikle handlekraftige ledere som kan løse utfordrende oppdrag. Vår lederutdanning består derfor av en unik kombinasjon av praktiske lederoppgaver og teoretiske emner.

I praksisåret vil du tjenestegjøre i en av Hærens avdelinger som reparasjonslagfører innen en av de nevnte fagretningene. Jobben som lagfører innebærer å være leder og instruktør for soldater i den daglige tjenesten og innen din tekniske fagretning. Din ledererfaring og praksis vil gjøre deg attraktiv og kvalifisert til en yrkeskarriere i Forsvaret.

livet på skolen

En utdanning ved Hærens befalsskole gir deg en variert og spennende hverdag. Vi kombinerer under­visning, øvelser og veiledning hvor ​teori og praksis går hånd i hånd. Noen dager får du tradisjonell klasseromsundervisning, andre dager tilbringer du på verkstedet, ute på øvelse, på trening eller på skytebanen.​​

Sessvollmoen ligger i Ullensaker kommune. Leiren har flotte velferds- og idrettstilbud med fritidsrom, bibliotek, paintballbane, internettkafé, kino og kantine med storskjerm. I tillegg har vi en stor idrettshall med diverse fasiliteter som styrkerom samt fotballbane, sandvolleyballbane og lysløype. Elevene bor i kaserner med to til fire personer på hvert rom. De får også fri kost og losji og dagpenger under utdanningen.​​​

Grunnlaget for befalsutdanningen er tjeneste i felt med fokus på utvikling av leder- og stridsferdigheter. 

Som befalselev blir dine viktigste avbrekk fagtjenesten, som kommer i form av moduler på tre til seks ukers varighet innimellom stridsutdanningen. Utdanningen er intensiv, og du kan til tider oppleve den totale belastningen som høy. Den høye belastningen balanseres med at tjenestens innhold sett under ett er ganske variert, samtidig som du etablerer livsvarige kameratskap med de andre befalselevene.

I vårt skolemiljø er det lov å gjøre feil, men hvis du over tid ikke presterer godt nok, må du avbryte utdanningen. Kravene til forventet progresjon under utdanningen må være strenge, fordi beskikkelse til sersjant innebærer at du skal kunne utdanne og lede soldater med evne og vilje til å vinne striden. Dette er en meget krevende jobb, hvor di blant annet må forme laget ditt til å bli fysisk og psykisk robuste soldater som i ytterste konsekvens​ må ta liv og være beredt på å ofre sitt eget. Vi anbefaler at du gjør deg opp noen tanker om yrket og profesjonen du er i ferd med å søke, og hva som vil kunne kreves av deg.​

hverdagen​​

Den daglige tjenesten starter med vask og rydding av bofasilitetene klokken 06.00, for å oppnå en god hygiene og trivsel på kasernen. Denne aktiviteten ledes av befalselevene selv og omfatter frokost i spisesalen. Klokken 07.30 starter den organiserte tjenesten i regi av instruktørene. Tjenesten varer minimum frem til middag klokken​ 16.00, men som regel er det én til tre timers tjeneste også etter middag. 

Øvrig fritid på kveldene vil du som regel bruke til sosialt samvær med medelever, herunder å forberede dere faglig til neste dags undervisning. Fredag ettermiddag og helgene er som regel fri, selv om også en god del av disse brukes til undervisning og øvelser. 

Som elev får du syv langpermisjoner i løpet av skoleåret, der Forsvaret betaler hjemreisen. Utenom dette finnes det organiserte muligheter til å komme seg til/fra Sessvollmoen med buss i forbindelse med start/slutt på helgepermisjon, men bortsett fra dette er det ingen kollektivtilbud i nærheten.

Forberedelser

Skoleåret er hektisk og krevende. Det stiller store krav til dine holdninger, motivasjon, fysikk og læringsevne. Det er mange som møter til opptak og seleksjon, noe som betyr hard konkurranse om hver eneste skoleplass. 

 

 

Hvem er du som person?Hvem er du som person?<p class="forsvaretElement-p" style="box-sizing:content-box;margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:16px;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;">​​<br>Du bør kjenne deg​ igjen i disse påstandene:</p><p class="forsvaretElement-p" style="box-sizing:content-box;margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:16px;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;"></p><ul style="box-sizing:content-box;margin:0px 0px 1.875em;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;padding-left:0px;list-style:none;color:#333333;font-size:16px;"><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"> <span style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;color:inherit;background-color:transparent;">​Jeg er selvstendig og trenger ikke hjelp til alt</span></li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"><span style="color:inherit;font-size:1rem;box-sizing:content-box;background-color:transparent;">Jeg ha</span><span style="color:inherit;font-size:1rem;box-sizing:content-box;background-color:transparent;">r selvtillit og en positiv innstilling til nye utfordringer</span></li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"><span style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;color:inherit;background-color:transparent;"></span><span style="color:inherit;font-size:1rem;background-color:transparent;">J</span><span style="color:inherit;font-size:1rem;background-color:transparent;">eg tåler å møte motgang og gir meg ikke så lett</span></li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"> <span style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;color:inherit;background-color:transparent;">Jeg trenger ikke en klapp på skulderen for å gjøre en solid innsats</span></li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"> <span style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;color:inherit;background-color:transparent;">Jeg er ambisiøs og vil oppnå noe i livet</span></li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"> <span style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;color:inherit;background-color:transparent;">Det jeg gjør, det gjør jeg skikkelig</span></li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"> <span style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;color:inherit;background-color:transparent;"></span><span style="box-sizing:content-box;color:inherit;font-size:1rem;background-color:transparent;">Jeg er ydmyk og interessert i å lære ny ting</span></li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"> <span style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;color:inherit;background-color:transparent;">Jeg liker spenning og bruker fritiden min aktivt</span></li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"> <span style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;color:inherit;background-color:transparent;">Jeg mener at problemer er til for å løses</span></li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"> <span style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;color:inherit;background-color:transparent;">Jeg er i stand til å ta vare på meg selv</span></li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"> <span style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;color:inherit;background-color:transparent;">Jeg liker å ha andre mennesker rundt meg</span></li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"><span style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;color:inherit;background-color:transparent;">Jeg bryr meg om mine nærmeste</span></li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"><span style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;color:inherit;background-color:transparent;"></span><span style="color:inherit;font-size:1rem;background-color:transparent;">Jeg er en pådriver for at ting skal skje i vennekretsen</span></li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"><span style="color:inherit;font-size:1rem;background-color:transparent;">Jeg tør å vise følelser og engasjement</span></li></ul>

​​​De som møter godt forberedt fysisk og mentalt, har en klar fordel både i seleksjonen og i selve utdanningen. Husk at du kan ha en dårlig dag på selve testdagen. Derfor er det viktig at du er så godt forberedt at du klarer de fysiske minimumskravene med god margin.​​​​

OPPTAK OG SELEKSJON

Forsvaret ønsker å finne de best kvalifiserte og mest motiverte ungdommene til sine utdanninger. Alle kvalifiserte søkere må derfor gjennom Forsvarets opptak og seleksjon (FOS). Dette er en felles seleksjon hvor du må gjennomføre blant annet fysiske tester for å se om du oppfyller minstekravene til utdanningen du søker. I løpet av opptaket ønsker vi å bli kjent med deg for å se hvem du er, hva du står for, og hvilke holdninger du har. Egnede kandidater vil mot slutten av opptaket få tilbud om skoleplass ved Hærens befalsskole.​

Er du interessert i teknisk utdanning og tjeneste? Få relevant informasjon, tips og råd.

REGISTRER DEG HER


KRAV TIL SØKER:

 • Ha relevant fagbrev innen skolestart
 • Ha førerkort klasse B
 • Bestå fysiske minstekrav for lederutdanning i Forsvaret
 • Være norsk statsborger
 • Være minst 18 år før opptaket starter
 • Ha bestått sesjon del 1 og 2. Har du bestått sesjon del 1, men ikke blitt innkalt til sesjon del 2, kan du fortsatt søke. Da sørger vi for å kalle deg inn hvis du er kvalifisert​.​​
 • Ha minimum karakter 5 på teoritesten (allment evnenivå) fra sesjon
 • Ha plettfri vandel
 • Kunne sikkerhetsklareres​
 • ​Utdanningen krever god helse og fysikk. Dette innebærer at du ikke har vært plaget av belastningsskader tidligere,​ da tjenesten vil kunne provosere slike skader frem igjen, og dette kan føre til at du må avbryte utdannelsen i løpet av året.

Relevante ​​​fagbrev:​​​

 • Bilmekaniker, lette kjøretøy
 • Bilmekaniker, tunge kjøretøy
 • Anleggsmaskinmekaniker
 • Landbruksmaskinmekaniker
 • Reservedelsekspeditør
 • Logistikkoperatør
 • Telekommunikasjonsmontør
 • Dataelektroniker
 • Industrimekaniker
 • Automatiseringsfaget
 • Finmekaniker
 • Elektriker
 • Børsemaker​
 • Annet teknisk og relevant fagbrev kan vurderes​

 

 

Informasjon til søkerInformasjon til søker<p class="forsvaretElement-p">​​<span style="font-size:1rem;">​​S</span><span style="font-size:1rem;">øknadsskjemaet er ikke åpnet enda. </span><span style="font-size:1rem;">På </span><a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=176107c0-8c88-4a78-98ec-4ff9c9cca15a" style="font-size:1rem;">denne siden​</a><span style="font-size:1rem;"> finner du en komplett oversikt over alle søknadsfrister, samt informasjon om når de ulike søknadsskjemaene åpner, hvordan du søker, og veien videre fra søknad til skoleplass.</span></p><p class="forsvaretElement-p"><span style="font-size:1rem;"></span><span style="font-size:1rem;">S</span><span style="font-size:1rem;">kulle du ha ytterligere spørsmål kan du ta kontakt med Forsvarets personell- og vernepliktssenter på telefon 03003.</span></p>http://forsvaret.no/karriere_/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=3

Publisert 24. november 2014 14:02.. Sist oppdatert 11. oktober 2017 08:57.