PersonelloffiserPersonelloffiserhttp://forsvaret.no/media/Lists/YouTubeVideoList/DispForm.aspx?ID=29https://www.youtube.com/watch?v=ZaZDPgOF-II&feature=youtu.be

Administrasjon, ledelse og forvaltning ved Hærens befalsskole

Studiet passer for deg som ønsker å lære mer om administrasjon, ledelse og forvaltning. Søknadsfrist 15. april 2018.​

 

 

Viktig informasjonViktig informasjon<p class="forsvaretElement-p">Utdanningssystemet i Forsvaret er under endring. Det tas forbehold om endringer i denne utdanningsmuligheten fra 2018. Mer informasjon gis mot slutten av 2017. <br></p>http://forsvaret.no/karriere_/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=40

Utdanningen ved Hærens befalsskole er intensiv og krevende. Gjennom teori og praksis får du lære alt du trenger for å kunne jobbe med forvaltning hos en av Norges største arbeidsgivere. Lederutvikling er gjennomgående i all utdanning som gjennomføres. Som elev vil du hele veien bli fulgt opp av en dedikert veileder.

​Utdanningen​​

Utdanningen varer i ett år etterfulgt av ett obligatorisk praksisår. I skoleåret kombinerer du grunnleggende befalsutdanning med fagspesifikk utdanning innen relevante forvaltningsfag. Her får du blant annet leder- og instruktørutdanning, treningslederkurs, etikk og grunnleggende militære fag.

En lederutdanning i Forsvaret er et solid fundament for alle typer jobber og lederstillinger, både i og utenfor Forsvaret.

Linjen administrasjon, ledelse og forvaltning tilbyr spesialisering innen materiell, personell og økonomi. Du får grundig opplæring i gjeldene lover, bestemmelser, regelverk og datasystemene du vil benytte i arbeidet. Utdanningen gir deg innsikt i relevante fagområder som økonomistyring, materiellforvaltning, personellforvaltning og operativ logistikk.

I praksisåret tjenestegjør du i forvaltningsstillinger på ulike nivåer i Forsvaret.

LIVET PÅ SKOLEN

En utdanning ved Hærens befalsskole gir deg en variert og spennende hverdag. Vi kombinerer under­visning, øvelser og veiledning hvor ​teori og praksis går hånd i hånd. Noen dager får du tradisjonell klasseromsundervisning, andre dager tilbringer du på verkstedet, ute på øvelse, på trening eller på skytebanen.​​

Sessvollmoen ligger i Ullensaker kommune. Leiren har flotte velferds- og idrettstilbud med fritidsrom, bibliotek, paintballbane, internettkafé, kino og kantine med storskjerm. I tillegg har vi en stor idrettshall med diverse fasiliteter som styrkerom samt fotballbane, sandvolleyballbane og lysløype. Elevene bor i kaserner med to til fire personer på hvert rom. De får også fri kost og losji og dagpenger under utdanningen.​​​

Grunnlaget for befalsutdanningen er tjeneste i felt med fokus på utvikling av leder- og stridsferdigheter. 

Som befalselev blir dine viktigste avbrekk fagtjenesten, som kommer i form av moduler på tre til seks ukers varighet innimellom stridsutdanningen. Utdanningen er intensiv, og du kan til tider oppleve den totale belastningen som høy. Den høye belastningen balanseres med at tjenestens innhold sett under ett er ganske variert, samtidig som du etablerer livsvarige kameratskap med de andre befalselevene.

I vårt skolemiljø er det lov å gjøre feil, men hvis du over tid ikke presterer godt nok, må du avbryte utdanningen. Kravene til forventet progresjon under utdanningen må være strenge, fordi beskikkelse til sersjant innebærer at du skal kunne utdanne og lede soldater med evne og vilje til å vinne striden. Dette er en meget krevende jobb, hvor di blant annet må forme laget ditt til å bli fysisk og psykisk robuste soldater som i ytterste konsekvens​ må ta liv og være beredt på å ofre sitt eget. Vi anbefaler at du gjør deg opp noen tanker om yrket og profesjonen du er i ferd med å søke, og hva som vil kunne kreves av deg.​

HVERDAGEN​​

Den daglige tjenesten starter med vask og rydding av bofasilitetene klokken 06.00, for å oppnå en god hygiene og trivsel på kasernen. Denne aktiviteten ledes av befalselevene selv og omfatter frokost i spisesalen. Klokken 07.30 starter den organiserte tjenesten i regi av instruktørene. Tjenesten varer minimum frem til middag klokken​ 16.00, men som regel er det én til tre timers tjeneste også etter middag. 

Øvrig fritid på kveldene vil du som regel bruke til sosialt samvær med medelever, herunder å forberede dere faglig til neste dags undervisning. Fredag ettermiddag og helgene er som regel fri, selv om også en god del av disse brukes til undervisning og øvelser. 

Som elev får du syv langpermisjoner i løpet av skoleåret, der Forsvaret betaler hjemreisen. Utenom dette finnes det organiserte muligheter til å komme seg til/fra Sessvollmoen med buss i forbindelse med start/slutt på helgepermisjon, men bortsett fra dette er det ingen kollektivtilbud i nærheten.

forberedelse​​r

Skoleåret er hektisk og krevende. Det stiller store krav til dine holdninger, motivasjon, fysikk og læringsevne. Det er mange som møter til opptak og seleksjon, noe som betyr hard konkurranse om hver eneste skoleplass. ​

 

 

Hvem er du som person?Hvem er du som person?<p class="forsvaretElement-p" style="box-sizing:content-box;margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:16px;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;">​​<br>Du bør kjenne deg​ igjen i disse påstandene:</p><p class="forsvaretElement-p" style="box-sizing:content-box;margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:16px;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;"></p><ul style="box-sizing:content-box;margin:0px 0px 1.875em;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;padding-left:0px;list-style:none;color:#333333;font-size:16px;"><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"> <span style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;color:inherit;background-color:transparent;">​Jeg er selvstendig og trenger ikke hjelp til alt</span></li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"><span style="color:inherit;font-size:1rem;box-sizing:content-box;background-color:transparent;">Jeg ha</span><span style="color:inherit;font-size:1rem;box-sizing:content-box;background-color:transparent;">r selvtillit og en positiv innstilling til nye utfordringer</span></li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"><span style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;color:inherit;background-color:transparent;"></span><span style="color:inherit;font-size:1rem;background-color:transparent;">J</span><span style="color:inherit;font-size:1rem;background-color:transparent;">eg tåler å møte motgang og gir meg ikke så lett</span></li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"> <span style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;color:inherit;background-color:transparent;">Jeg trenger ikke en klapp på skulderen for å gjøre en solid innsats</span></li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"> <span style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;color:inherit;background-color:transparent;">Jeg er ambisiøs og vil oppnå noe i livet</span></li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"> <span style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;color:inherit;background-color:transparent;">Det jeg gjør, det gjør jeg skikkelig</span></li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"> <span style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;color:inherit;background-color:transparent;"></span><span style="box-sizing:content-box;color:inherit;font-size:1rem;background-color:transparent;">Jeg er ydmyk og interessert i å lære ny ting</span></li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"> <span style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;color:inherit;background-color:transparent;">Jeg liker spenning og bruker fritiden min aktivt</span></li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"> <span style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;color:inherit;background-color:transparent;">Jeg mener at problemer er til for å løses</span></li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"> <span style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;color:inherit;background-color:transparent;">Jeg er i stand til å ta vare på meg selv</span></li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"> <span style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;color:inherit;background-color:transparent;">Jeg liker å ha andre mennesker rundt meg</span></li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"><span style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;color:inherit;background-color:transparent;">Jeg bryr meg om mine nærmeste</span></li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"><span style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;color:inherit;background-color:transparent;"></span><span style="color:inherit;font-size:1rem;background-color:transparent;">Jeg er en pådriver for at ting skal skje i vennekretsen</span></li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"><span style="color:inherit;font-size:1rem;background-color:transparent;">Jeg tør å vise følelser og engasjement</span></li></ul>

​​​De som møter godt forberedt fysisk og mentalt, har en klar fordel både i seleksjonen og i selve utdanningen. Husk at du kan ha en dårlig dag på selve testdagen. Derfor er det viktig at du er så godt forberedt at du klarer de fysiske minimumskravene med god margin.​​​​​

OPPTAK OG SELEKSJON

Forsvaret ønsker å finne de best kvalifiserte og mest motiverte ungdommene til sine utdanninger. Alle kvalifiserte søkere må derfor gjennom Forsvarets opptak og seleksjon (FOS). Dette er en felles seleksjon hvor du må gjennomføre blant annet fysiske tester for å se om du oppfyller minstekravene til utdanningen du søker. I løpet av opptaket ønsker vi å bli kjent med deg for å se hvem du er, hva du står for, og hvilke holdninger du har. Egnede kandidater vil mot slutten av opptaket få tilbud om skoleplass ved Hærens befalsskole.​​

KRAV TIL SØKER:

  • Ha generell studiekompetanse
  • Ha førerkort klasse B
  • Bestå fysiske minstekrav for lederutdanning i Forsvaret
  • Være norsk statsborger
  • Være minst 18 år før opptaket starter
  • Ha plettfri vandel
  • ​Ha bestått sesjon del 1 og 2. Har du bestått sesjon del 1, men ikke blitt innkalt til sesjon del 2, kan du fortsatt søke. Da sørger vi for å kalle deg inn hvis du er kvalifisert​
  • Ha minimum karakter 5 på teoritesten (allment evnenivå) fra sesjon
  • Kunne sikkerhetsklareres​

 

 

Informasjon til søkerInformasjon til søker<p class="forsvaretElement-p">​​<span style="font-size:1rem;">​​S</span><span style="font-size:1rem;">øknadsskjemaet er ikke åpnet enda. </span><span style="font-size:1rem;">På </span><a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=176107c0-8c88-4a78-98ec-4ff9c9cca15a" style="font-size:1rem;">denne siden​</a><span style="font-size:1rem;"> finner du en komplett oversikt over alle søknadsfrister, samt informasjon om når de ulike søknadsskjemaene åpner, hvordan du søker, og veien videre fra søknad til skoleplass.</span></p><p class="forsvaretElement-p"><span style="font-size:1rem;"></span><span style="font-size:1rem;">S</span><span style="font-size:1rem;">kulle du ha ytterligere spørsmål kan du ta kontakt med Forsvarets personell- og vernepliktssenter på telefon 03003.</span></p>http://forsvaret.no/karriere_/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=3

Publisert 24. november 2014 13:53.. Sist oppdatert 30. august 2017 12:11.