Soldater fra Brigade Nords 2. bataljon på den multinasjonale NATO-øvelsen Saber Strike 16 i Latvia. // Norwegian Army soldiers, assigned to the 2nd Battalion of Brigade North, on exercise Saber Strike 16 in Latvia.Soldater fra Brigade Nords 2. bataljon på den multinasjonale NATO-øvelsen Saber Strike 16 i Latvia. // Norwegian Army soldiers, assigned to the 2nd Battalion of Brigade North, on exercise Saber Strike 16 in Latvia.http://forsvaret.no/media/PubImages/20160616-osh_sbs16-125.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7300Illustrasjonsbilde fra Hæren
ForsideForsidehttp://forsvaret.no/media/PubImages/20160612-o1sh_sbs16-3.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7295Illustrasjonsbilde fra Hæren
Soldat fra Brigade Nords 2. bataljon på den multinasjonale NATO-øvelsen Saber Strike 16 i Latvia. // Norwegian Army soldier, assigned to the 2nd Battalion of Brigade North, on exercise Saber Strike 16 in Latvia.Soldat fra Brigade Nords 2. bataljon på den multinasjonale NATO-øvelsen Saber Strike 16 i Latvia. // Norwegian Army soldier, assigned to the 2nd Battalion of Brigade North, on exercise Saber Strike 16 in Latvia.http://forsvaret.no/media/PubImages/20160616-os1h1_sbs16-21.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7298Illustrasjonsbilde fra Hæren
Soldat fra Brigade Nords 2. bataljon på den multinasjonale NATO-øvelsen Saber Strike 16 i Latvia. // Norwegian Army soldier, assigned to the 2nd Battalion of Brigade North, on exercise Saber Strike 16 in Latvia.Soldat fra Brigade Nords 2. bataljon på den multinasjonale NATO-øvelsen Saber Strike 16 i Latvia. // Norwegian Army soldier, assigned to the 2nd Battalion of Brigade North, on exercise Saber Strike 16 in Latvia.http://forsvaret.no/media/PubImages/20160616-osh_s1bs16-16.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7299Illustrasjonsbilde fra Hæren
Soldat fra Brigade Nords 2. bataljon på den multinasjonale NATO-øvelsen Saber Strike 16 i Latvia. // Norwegian Army soldier, assigned to the 2nd Battalion of Brigade North, on exercise Saber Strike 16 in Latvia.Soldat fra Brigade Nords 2. bataljon på den multinasjonale NATO-øvelsen Saber Strike 16 i Latvia. // Norwegian Army soldier, assigned to the 2nd Battalion of Brigade North, on exercise Saber Strike 16 in Latvia.http://forsvaret.no/media/PubImages/20160612-osh_s1bs16-4.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7296Illustrasjonsbilde fra Hæren
Brigade Nords 2. bataljon på øvelse Saber Strike 16 i Latvia. // The Norwegian Army's 2nd Battalion on exercise Saber Strike 16 in Latvia.Brigade Nords 2. bataljon på øvelse Saber Strike 16 i Latvia. // The Norwegian Army's 2nd Battalion on exercise Saber Strike 16 in Latvia.http://forsvaret.no/media/PubImages/20160613-osh_sb1s16-15.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7297Illustrasjonsbilde fra Hæren
Soldater fra 2. bataljon fikk taktisk transportstøtte under skarpskyting i Setermoen skytefelt. / 2. battalion and armoued battalion during live fire exercise with Brigade Nord at Setermoen firing range. Soldater fra 2. bataljon fikk taktisk transportstøtte under skarpskyting i Setermoen skytefelt. / 2. battalion and armoued battalion during live fire exercise with Brigade Nord at Setermoen firing range. http://forsvaret.no/media/PubImages/100620316FWR_Brigade nord skarpskyting (8 of 12).jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7301Illustrasjonsbilde fra Hæren
Soldater fra Brigade Nords 2. bataljon på den multinasjonale NATO-øvelsen Saber Strike 16 i Latvia. // Norwegian Army soldiers, assigned to the 2nd Battalion of Brigade North, on exercise Saber Strike 16 in Latvia.Soldater fra Brigade Nords 2. bataljon på den multinasjonale NATO-øvelsen Saber Strike 16 i Latvia. // Norwegian Army soldiers, assigned to the 2nd Battalion of Brigade North, on exercise Saber Strike 16 in Latvia.http://forsvaret.no/media/PubImages/201160616-osh_sbs16-34.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7302Illustrasjonsbilde fra Hæren
Soldater fra 2. bataljon på øvelse Saber Strike 2016 i Latvia. // Soldiers from 2nd battalion during Saber Strike 2016Soldater fra 2. bataljon på øvelse Saber Strike 2016 i Latvia. // Soldiers from 2nd battalion during Saber Strike 2016http://forsvaret.no/media/PubImages/201160616FWR_-7519.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7303Illustrasjonsbilde fra Hæren

Operativ linje ved Hærens befalsskole

Operativ linje gir deg en toårig utdanning som soldat, instruktør og lagfører. Søknadsfrist 15. april 2018. ​

 

 

Viktig informasjonViktig informasjon<p class="forsvaretElement-p">Utdanningssystemet i Forsvaret er under endring. Det tas forbehold om endringer i denne utdanningsmuligheten fra 2018. Mer informasjon gis mot slutten av 2017. <br></p>http://forsvaret.no/karriere_/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=40

Utdanningen ved Hærens befalsskole er intensiv og krevende. Gjennom teori og praksis får du lære hva som kreves for å være lagfører i Hæren. Lederutvikling er gjennomgående i all utdanning som gjennomføres. Som elev vil du hele veien bli fulgt opp av en dedikert veileder.​​​

 

 

UtdanningenUtdanningen<p class="forsvaretElement-p"> <span style="font-size:1rem;">​<br>​D</span><span style="font-size:1rem;">et første skoleåret foregår på Rena i Østerdalen. Her gjennomfører du 8 måneder grunnutdanning hvor du får opplæring og trening på ferdigheter som alle soldater må beherske. Det fokuseres på bruk og behandling av våpen, stridsteknikk, sanitet, samband og fysisk trening.​ Denne utdanningen foregår i all hovedsak utendørs, og du vil tidlig bli vant til å leve under feltforhold. </span></p><p class="forsvaretElement-p">De neste 3 månedene vil du spesialisere deg innen en av våpenartene infanteri, kavaleri, artilleri, ​sanitet, ingeniør, militærpoliti, samband, eller forsyning og transport. Hvilken spesialisering du skal gjennom, bestemmes på bakgrunn av dine kvalifikasjoner og Hærens behov. </p><p class="forsvaretElement-p">Etter endt utdanning gjennomfører du ett praksisår som lagfører for egne soldater ved en av Hærens avdelinger.</p>
HverdagenHverdagen<p style="box-sizing:content-box;margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:16px;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;background-color:#ffffff;">​<br>​​Hærens befalsskole byr på en variert og krevende hverdag, hvor hovedfokus er på praktisk undervisning, trening og øving. <span style="color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;">Noen dager består av tradisjonell klasseromsundervisning, andre dager tilbringer du ute på øvelse, på trening eller på skytebanen. ​</span>De fleste dager tilbringer du ute under alle klimatiske forhold.</p><p style="box-sizing:content-box;margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:16px;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;background-color:#ffffff;">For å lede andre må du fungere selv. Først skal vi sørge for at du får grunnleggende soldatutdanning, slik at du kan fungere som soldat. Lederskap på lagsnivå handler først og fremst om faglig dyktighet.</p><p style="box-sizing:content-box;margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:16px;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;background-color:#ffffff;">Lederundervisningen legges opp slik at du får testet dine lederegenskaper ved å sette teoriundervisningen ut i praksis. Dette gjøres ved at du får ansvar for å lede dine medelever for å løse oppgaver og oppdrag. Evaluering av utviklingen din skjer kontinuerlig, gjennom kameratvurderinger og tilbakemeldinger fra instruktørene.</p><p style="box-sizing:content-box;margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:16px;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;background-color:#ffffff;">Målet er at du skal ha holdninger, ferdigheter og kunnskap som du trenger for å kunne fungere som befal i Forsvaret. For å klare dette stilles det høye krav til egeninnsats og selvdisiplin. Ledig tid bruker du derfor til å trene.​</p>
Livet på befalsskolenLivet på befalsskolen<p class="forsvaretElement-p"> <span style="font-size:1rem;">​​<br>​Som elev ved Hærens befalsskole får du et svært tett forhold til dine medelever. Mange vil utvikle vennskap som varer livet ut. På leiren bor dere 4 til 6 elever på samme rom. I felt bor du normalt i telt og sovepose med laget ditt. </span></p><p class="forsvaretElement-p"> <span style="font-size:1rem;">Gjennom året må du forholde deg til laget ditt, og lagets behov kommer alltid i første rekke. Når du får innvilget fritid av oss, forventer vi at du bruker den til noe som gjør deg og medelevene dine enda bedre. Skoleåret skal forberede deg på alle tenkelige utfordringer du kan møte som befal.  </span></p>
ForberedelserForberedelser<p class="forsvaretElement-p"> <span style="font-size:1rem;"><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">​<br>​</span></span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;">Skoleåret stiller store krav til holdningene dine, din motivasjon, fysikk og læringsevne. </span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;">Det er mange som møter til opptak, og konkurransen om den enkelte skoleplass er hard. De som møter best forberedt fysisk og mentalt, har en klar fordel både i seleksjonen og i selve utdanningen.</span></p><p class="forsvaretElement-p"> <span style="font-size:1rem;">Husk at testene</span><span style="font-size:1rem;"> på opptaket er enkle, og kravene er ikke veldig høye. Dersom du vil bli befal bør du sikte høyere enn minimumskravene. I utdanningen er det helt vanlig at du bærer med deg 30 kg utstyr over lange avstander. Du kan også forvente å fryse, være våt, sulten og så trøtt at du sovner stående. De mentale forberedelsene krever derfor ofte mer enn de fysiske. </span></p><p class="forsvaretElement-p"> <span style="font-size:1rem;">Vi anbefaler at du starter med å tenke grundig gjennom hvorfor du ønsker å ta befalsutdanning. Tenk over hva som vil kunne kreves av deg i dette yrket. </span>Har du det som kreves?</p>
Opptak og seleksjonOpptak og seleksjon<div aria-labelledby="ctl00_PlaceHolderMain_RichHtmlField1_label" style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;display:inline;"><p class="forsvaretElement-p">​<br>​Forsvaret ønsker å finne de best kvalifiserte ungdommene til sine utdanninger. Alle kvalifiserte søkere må derfor gjennom Forsvarets opptak og seleksjon. Dette er en felles seleksjon hvor du må gjennomføre blant annet fysiske og mentale tester for å se om du oppfyller minstekravene til utdanningen du søker. </p><p class="forsvaretElement-p">I løpet av opptaket ønsker vi å bli kjent med deg for å se hvem du er, hva du står for, og hvilke holdninger du har. Egnede kandidater vil mot slutten av opptaket få tilbud om skoleplass ved Hærens befalsskole.​</p> <span style="box-sizing:content-box;"><span style="box-sizing:content-box;"></span></span></div> <span style="color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"></span>


KRAV TIL SØKER:

  • Ha bestått sesjon del 1 og 2
  • Ha førerkort klasse B
  • Bestå fysiske minstekrav for lederutdanning i Forsvaret
  • Være norsk statsborger
  • Være minst 18 år før opptaket starter
  • Ha plettfri vandel
  • Ha minimum karakter 5 på teoritesten (allment evnenivå) fra sesjon​. Har du bestått sesjon del 1, men ikke blitt innkalt til sesjon del 2, kan du fortsatt søke. Da sørger vi for å kalle deg inn hvis du er kvalifisert​
  • Kunne sikkerhetsklareres​

 

 

Informasjon til søkerInformasjon til søker<p class="forsvaretElement-p">​​<span style="font-size:1rem;">​​S</span><span style="font-size:1rem;">øknadsskjemaet er ikke åpnet enda. </span><span style="font-size:1rem;">På </span><a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=176107c0-8c88-4a78-98ec-4ff9c9cca15a" style="font-size:1rem;">denne siden​</a><span style="font-size:1rem;"> finner du en komplett oversikt over alle søknadsfrister, samt informasjon om når de ulike søknadsskjemaene åpner, hvordan du søker, og veien videre fra søknad til skoleplass.</span></p><p class="forsvaretElement-p"><span style="font-size:1rem;"></span><span style="font-size:1rem;">S</span><span style="font-size:1rem;">kulle du ha ytterligere spørsmål kan du ta kontakt med Forsvarets personell- og vernepliktssenter på telefon 03003.</span></p>http://forsvaret.no/karriere_/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=3

Publisert 20. november 2014 10:08.. Sist oppdatert 30. august 2017 12:07.