Operativ ammunisjonsforsyning og sprengningOperativ ammunisjonsforsyning og sprengninghttp://forsvaret.no/media/Lists/YouTubeVideoList/DispForm.aspx?ID=208https://youtu.be/DJJUQFpACkY
FAES Bilde 27FAES Bilde 27http://forsvaret.no/media/PubImages/FAES Bilde 27.JPGhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7794Illustrasjonsbilde fra Hæren
OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA http://forsvaret.no/media/PubImages/FAES Bilde 28.JPGhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7793Illustrasjonsbilde fra Hæren
FAES Bilde 22FAES Bilde 22http://forsvaret.no/media/PubImages/FAES Bilde 22.JPGhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7797Illustrasjonsbilde fra Hæren
Befalselever fra Sambandsbataljonen har spregningstilvennelse. / Student officers from Signal Battalion practicing blasting habituate.Befalselever fra Sambandsbataljonen har spregningstilvennelse. / Student officers from Signal Battalion practicing blasting habituate.http://forsvaret.no/media/PubImages/FAES Bilde 2.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7805Illustrasjonsbilde fra Hæren
En soldat fra Mekanisert infanterikompani 3 (MEK 3) i Telemark bataljon avfyrer en M72 panservernrakett i et skytefelt i Latvia. / A soldier from Telemark battalion fires an M72 LAW.En soldat fra Mekanisert infanterikompani 3 (MEK 3) i Telemark bataljon avfyrer en M72 panservernrakett i et skytefelt i Latvia. / A soldier from Telemark battalion fires an M72 LAW.http://forsvaret.no/media/PubImages/FAES Bilde 6.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7804Illustrasjonsbilde fra Hæren
Robot som brukes ved bombesøk / Robot used for examination for bombsRobot som brukes ved bombesøk / Robot used for examination for bombshttp://forsvaret.no/media/PubImages/FAES Bilde 8.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7803Illustrasjonsbilde fra Hæren
EOD-operatører fra FAES og Stridstrenbataljonen på øvelse Joint Viking 2015 i Finnmark. Her forbereder EOD-operatøren en ladning for å uskadeliggjøre et rigget objekt i huset.EOD-operatører fra FAES og Stridstrenbataljonen på øvelse Joint Viking 2015 i Finnmark. Her forbereder EOD-operatøren en ladning for å uskadeliggjøre et rigget objekt i huset.http://forsvaret.no/media/PubImages/FAES Bilde 9.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7802Illustrasjonsbilde fra Hæren
EOD-operatører fra FAES og Stridstrenbataljonen på øvelse Joint Viking 2015 i Finnmark. Her en en operatør iført en 40 kilos bombedrakt, som skal beskytte mot trykk og fragmenter ved detonasjon av eksplosiver.EOD-operatører fra FAES og Stridstrenbataljonen på øvelse Joint Viking 2015 i Finnmark. Her en en operatør iført en 40 kilos bombedrakt, som skal beskytte mot trykk og fragmenter ved detonasjon av eksplosiver.http://forsvaret.no/media/PubImages/FAES Bilde 10.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7801Illustrasjonsbilde fra Hæren
Utlevering av ammunisjon til Leopard 2 under øvelse Cold Response 2012 / Deliverence of ammunition to a Leopard 2 during the exercise Cold Response 2012Utlevering av ammunisjon til Leopard 2 under øvelse Cold Response 2012 / Deliverence of ammunition to a Leopard 2 during the exercise Cold Response 2012http://forsvaret.no/media/PubImages/FAES Bilde 11.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7800Illustrasjonsbilde fra Hæren
Skaprskyting med NSM fra korvetten KNM Gnist utenfor Andøya / Live fireing with NSM missile from corvette HNoMS Gnist outside Andøya in Northern-NorwaySkaprskyting med NSM fra korvetten KNM Gnist utenfor Andøya / Live fireing with NSM missile from corvette HNoMS Gnist outside Andøya in Northern-Norwayhttp://forsvaret.no/media/PubImages/FAES Bilde 15.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7799Illustrasjonsbilde fra Hæren
Markørladninger illustrerer fiendlig artilleriild, skarpskytingsdemo på Setermoen. / Marker charges illustrate hostile artillery fire, during a live fire exercise at SetermoenMarkørladninger illustrerer fiendlig artilleriild, skarpskytingsdemo på Setermoen. / Marker charges illustrate hostile artillery fire, during a live fire exercise at Setermoenhttp://forsvaret.no/media/PubImages/FAES Bilde 3.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7806Illustrasjonsbilde fra Hæren
FAES Bilde 26FAES Bilde 26http://forsvaret.no/media/PubImages/FAES Bilde 26.JPGhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7795Illustrasjonsbilde fra Hæren

Operativ ammunisjonsforsyning og sprengning ved Hærens befalsskole

Studiet passer for deg som ønsker å lære mer om ammunisjon og eksplosiver, samt kunne drive skarp eksplosivrydding. Søknadsfrist 15. april 2018.

 

 

Viktig informasjonViktig informasjon<p class="forsvaretElement-p">Utdanningssystemet i Forsvaret er under endring. Det tas forbehold om endringer i denne utdanningsmuligheten fra 2018. Mer informasjon gis mot slutten av 2017. <br></p>http://forsvaret.no/karriere_/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=40

Utdanningen ved Hærens befalsskole er intensiv og krevende. Gjennom teori og praksis får du lære alt du trenger for å kunne jobbe med forvaltning hos en av Norges største arbeidsgivere. Lederutvikling er gjennomgående i all utdanning som gjennomføres. Som elev vil du hele veien bli fulgt opp av en dedikert veileder.​

Utd​anningen​

Utdanningen varer i ett skoleår etterfulgt av ett obligatorisk praksisår. Skoleåret er delt opp mellom befalsskoleutdanning ved Hærens befalsskole og fagutdanning ved Forsvarets ammunisjons- og EOD-skole. 

Befalssk​olen gir deg grunnleggende befalsutdanning hvor du får leder- og instruktørutdanning, treningslederkurs, etikk og grunnleggende militære fag.

Fagutdanningen gir deg spesialisering innen ammunisjonsforsyning samt sprengningstjeneste. Du vil lære om teknisk opp​bygning og virkemåten til ammunisjon, sikker håndtering, lagring og transport av eksplosiver, regnskapsføring av ammunisjon samt praktisk sprengningstjeneste for destruering av udetonert ammunisjon i skytefelt. Etter endt utdanning vil du være i stand til å praktisere ammunisjonsforsyning og sprengning samt utdanne og lede soldater innenfor ammunisjonstjeneste.

 

 

Kurs som gis til deg som elevKurs som gis til deg som elev​ <h2 class="forsvaretElement-H2">​<br>​Grunnleggende Ammunisjonskjennskap (3 uker)</h2><p class="forsvaretElement-p">Her lærer du om teknisk oppbygning og virkemåte på ammunisjon og eksplosiver benyttet i Hæren, Sjøforsvaret og Luftforsvaret. Kurset er grunnsteinen innen ammunisjonsutdanningen for å forstå alt fra håndtering, bruk og forvaltning til destruksjon.<br></p><h2 class="forsvaretElement-H2">Grunnleggende Ammunisjonsforvaltning (3 uker)</h2><p class="forsvaretElement-p">Ammunisjon er underlagt strenge sikkerhetskrav for forsvarlig forvaltning, dette innebærer at faglig dyktighet innenfor styrende regelverk for ammunisjonstjenesten er helt essensielt for deg som ammunisjonslagfører. Kurset gir deg en grundig innføring innen forsvarlig forvaltning og transport av større mengder ammunisjon og eksplosiver.<br><br>Dette gjør deg i stand til å lede ammunisjonstjenesten i en bataljon eller ved et av Forsvarets logistikkorganisasjons forsyningslagre.<br></p><h2 class="forsvaretElement-H2">Ammunisjon Feltforsyningskurs (1 uke)</h2><p class="forsvaretElement-p">Her lærer du om hvordan etterforsyning av ammunisjon foregår under feltmessige forhold. Kurset gir også god kjennskap til NATO regelverk for hvordan ammunisjon skal håndteres i internasjonale operasjoner.</p><h2 class="forsvaretElement-H2">​​​Sivilt førerkort klasse C (5 UKER)​​​</h2><p class="forsvaretElement-p">​​Kurset gir sivilt lastebilssertifikat klasse C, samt militær opplæring på forsvarets lastevogner. <span style="font-size:1rem;">Du må inneha sivilt førerkort for de kjøretøy du skal kunne føre, for at du som blir utdannet ved ammunisjonslinjen har mulighet til å transportere ammunisjon hvor lastebil kreves.</span></p><h2 class="forsvaretElement-H2">Silvilt tr​​uckførerbevis T1, T2, T4 (1 uke)</h2><p class="forsvaretElement-p">Forsvaret bruker utstrakt bruk av truck i sin ammunisjonstjeneste. Dette for å kunne løfte all ammunisjon som benyttes eksempelvis når en avdeling reiser på skarpskyting kan det bli medbragt flere tonn med ammunisjon.<br></p><h2 class="forsvaretElement-H2">Ammun​isjonsregnskapskurs (1 uke)</h2><p class="forsvaretElement-p">For å kunne ivareta de strenge kravene til nøyaktighet i regnskapsføring som ammunisjon er underlagt, benyttes et dataverktøy som heter SAP. Dette verktøyet benyttes av Forsvaret for all flyt av materiell, samt at dette er et regnskapssystem som også benyttes utstrakt av sivile firmaer.<br></p><h2 class="forsvaretElement-H2">Sprengningssertifikat klasse 1A og 1B (3 uker)</h2><p class="forsvaretElement-p"> <span style="font-size:1rem;"><strong>Klasse</strong> <strong>1A</strong>: </span><span style="font-size:1rem;">Sikkerhetsmessig kunne lede sprengning av stål, betong, stein, tre, is og tele samt benytte eksplosiver til å lage realistisk trening for soldater.</span></p><p class="forsvaretElement-p"> <span style="font-size:1rem;"></span><span style="font-size:1rem;"><strong>Klasse 1B</strong>: </span><span style="font-size:1rem;">Lære å kunne sprenge og håndtere ammunisjon som ikke har funksjonert som tiltenkt. Dette innbefatter å kunne søke, merke, identifisere ammunisjon i norske skytefelt samt destruere iht. gjeldende regelverk.</span></p><h2 class="forsvaretElement-H2">Blindgjengerrydding Hjerkinn Skytefelt (1 uke)​</h2><p class="forsvaretElement-p">Denne uken går du inn i en eksplosivryddegruppe og får praktisere skarp eksplosivrydding under ledelse ved Hjerkinn skytefelt på Dovrefjell.</p><p></p><p></p><h2 class="forsvaretElement-H2">​​Utplassering i avdeling: feltøvelse (1 uke)​</h2><p class="forsvaretElement-p">Under NATO øvelsen vil du bli utplassert for å praktisere i den avdelingen du skal avtjene ditt praksisår. <span style="font-size:1rem;">Dette gir deg en unik mulighet til å forberede deg best mulig for hvordan feltlivet i ny avdeling vil bli.</span></p><p></p><p></p><h2 class="forsvaretElement-H2">utplassering i avdeling: garnisonstjeneste (1 uke)</h2><p>Det vil bli en ukes overlapping ute i ny avdeling.​<br></p>

LIVET PÅ SKOLEN

En utdanning ved Hærens befalsskole gir deg en variert og spennende hverdag. Vi kombinerer under­visning, øvelser og veiledning hvor ​teori og praksis går hånd i hånd. Noen dager får du tradisjonell klasseromsundervisning, andre dager tilbringer du på verkstedet, ute på øvelse, på trening eller på skytebanen.​​

Sessvollmoen ligger i Ullensaker kommune. Leiren har flotte velferds- og idrettstilbud med fritidsrom, bibliotek, paintballbane, internettkafé, kino og kantine med storskjerm. I tillegg har vi en stor idrettshall med diverse fasiliteter som styrkerom samt fotballbane, sandvolleyballbane og lysløype. Elevene bor i kaserner med to til fire personer på hvert rom. De får også fri kost og losji og dagpenger under utdanningen.​​​

Grunnlaget for befalsutdanningen er tjeneste i felt med fokus på utvikling av leder- og stridsferdigheter. 

Som befalselev blir dine viktigste avbrekk fagtjenesten, som kommer i form av moduler på tre til seks ukers varighet innimellom stridsutdanningen. Utdanningen er intensiv, og du kan til tider oppleve den totale belastningen som høy. Den høye belastningen balanseres med at tjenestens innhold sett under ett er ganske variert, samtidig som du etablerer livsvarige kameratskap med de andre befalselevene.

I vårt skolemiljø er det lov å gjøre feil, men hvis du over tid ikke presterer godt nok, må du avbryte utdanningen. Kravene til forventet progresjon under utdanningen må være strenge, fordi beskikkelse til sersjant innebærer at du skal kunne utdanne og lede soldater med evne og vilje til å vinne striden. Dette er en meget krevende jobb, hvor di blant annet må forme laget ditt til å bli fysisk og psykisk robuste soldater som i ytterste konsekvens​ må ta liv og være beredt på å ofre sitt eget. Vi anbefaler at du gjør deg opp noen tanker om yrket og profesjonen du er i ferd med å søke, og hva som vil kunne kreves av deg.​

HVERDAGEN​​

Den daglige tjenesten starter med vask og rydding av bofasilitetene klokken 06.00, for å oppnå en god hygiene og trivsel på kasernen. Denne aktiviteten ledes av befalselevene selv og omfatter frokost i spisesalen. Klokken 07.30 starter den organiserte tjenesten i regi av instruktørene. Tjenesten varer minimum frem til middag klokken​ 16.00, men som regel er det én til tre timers tjeneste også etter middag. 

Øvrig fritid på kveldene vil du som regel bruke til sosialt samvær med medelever, herunder å forberede dere faglig til neste dags undervisning. Fredag ettermiddag og helgene er som regel fri, selv om også en god del av disse brukes til undervisning og øvelser. 

Som elev får du syv langpermisjoner i løpet av skoleåret, der Forsvaret betaler hjemreisen. Utenom dette finnes det organiserte muligheter til å komme seg til/fra Sessvollmoen med buss i forbindelse med start/slutt på helgepermisjon, men bortsett fra dette er det ingen kollektivtilbud i nærheten.

FORBEREDELSER​​​

Skoleåret er hektisk og krevende. Det stiller store krav til dine holdninger, motivasjon, fysikk og læringsevne. Det er mange som møter til opptak og seleksjon, noe som betyr hard konkurranse om hver eneste skoleplass. ​

 

 

Hvem er du som person?Hvem er du som person?<p class="forsvaretElement-p" style="box-sizing:content-box;margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:16px;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;">​​<br>Du bør kjenne deg​ igjen i disse påstandene:</p><p class="forsvaretElement-p" style="box-sizing:content-box;margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:16px;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;"></p><ul style="box-sizing:content-box;margin:0px 0px 1.875em;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;padding-left:0px;list-style:none;color:#333333;font-size:16px;"><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"> <span style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;color:inherit;background-color:transparent;">​Jeg er selvstendig og trenger ikke hjelp til alt</span></li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"><span style="color:inherit;font-size:1rem;box-sizing:content-box;background-color:transparent;">Jeg ha</span><span style="color:inherit;font-size:1rem;box-sizing:content-box;background-color:transparent;">r selvtillit og en positiv innstilling til nye utfordringer</span></li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"><span style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;color:inherit;background-color:transparent;"></span><span style="color:inherit;font-size:1rem;background-color:transparent;">J</span><span style="color:inherit;font-size:1rem;background-color:transparent;">eg tåler å møte motgang og gir meg ikke så lett</span></li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"> <span style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;color:inherit;background-color:transparent;">Jeg trenger ikke en klapp på skulderen for å gjøre en solid innsats</span></li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"> <span style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;color:inherit;background-color:transparent;">Jeg er ambisiøs og vil oppnå noe i livet</span></li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"> <span style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;color:inherit;background-color:transparent;">Det jeg gjør, det gjør jeg skikkelig</span></li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"> <span style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;color:inherit;background-color:transparent;"></span><span style="box-sizing:content-box;color:inherit;font-size:1rem;background-color:transparent;">Jeg er ydmyk og interessert i å lære ny ting</span></li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"> <span style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;color:inherit;background-color:transparent;">Jeg liker spenning og bruker fritiden min aktivt</span></li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"> <span style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;color:inherit;background-color:transparent;">Jeg mener at problemer er til for å løses</span></li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"> <span style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;color:inherit;background-color:transparent;">Jeg er i stand til å ta vare på meg selv</span></li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"> <span style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;color:inherit;background-color:transparent;">Jeg liker å ha andre mennesker rundt meg</span></li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"><span style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;color:inherit;background-color:transparent;">Jeg bryr meg om mine nærmeste</span></li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"><span style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;color:inherit;background-color:transparent;"></span><span style="color:inherit;font-size:1rem;background-color:transparent;">Jeg er en pådriver for at ting skal skje i vennekretsen</span></li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"><span style="color:inherit;font-size:1rem;background-color:transparent;">Jeg tør å vise følelser og engasjement</span></li></ul>

​​​De som møter godt forberedt fysisk og mentalt, har en klar fordel både i seleksjonen og i selve utdanningen. Husk at du kan ha en dårlig dag på selve testdagen. Derfor er det viktig at du er så godt forberedt at du klarer de fysiske minimumskravene med god margin.​​​​​

OPPTAK OG SELEKSJON

Forsvaret ønsker å finne de best kvalifiserte og mest motiverte ungdommene til sine utdanninger. Alle kvalifiserte søkere må derfor gjennom Forsvarets opptak og seleksjon (FOS). Dette er en felles seleksjon hvor du må gjennomføre blant annet fysiske tester for å se om du oppfyller minstekravene til utdanningen du søker. I løpet av opptaket ønsker vi å bli kjent med deg for å se hvem du er, hva du står for, og hvilke holdninger du har. Egnede kandidater vil mot slutten av opptaket få tilbud om skoleplass ved Hærens befalsskole.​

MULIGHE​​TER ETTER PRAKSISÅR

Etter obligatorisk praksisperiode kan du søke kontrakt for tilsetning til fylte 35 år.​ ​Du får en grundig utdanning innen ammunisjon som gir deg gode muligheter for å søke videre jobb innen ammunisjonsforsyning på alle nivåer. Kunnskapen er ettertraktet, og du kan søke på relevante stillinger i hele Forsvaret. ​

Videre kurs- og karrieremuligheter innen ammunisjon kan være:

 • Videregående forvaltning (forvaltning på høyere nivå)
 • CMD – Conventional Munition Disposal (eksplosivrydding av all konvensjonell ammunisjon på landjorden, inkludert kjemiske, radiologiske og biologiske våpen)
 • IEED – Improvised Explosive Device Disposal (desarmering av bomber)​

​Krav til søker:​

 • Ha generell studiekompetanse
 • Ha førerkort klasse B​
 • Bestå fysiske minstekrav for lederutdanning i Forsvaret
 • Være norsk statsborger
 • Være minst 18 år før opptaket starter
 • Ha bestått sesjon del 1 og 2. Har du bestått sesjon del 1, men ikke blitt innkalt til sesjon del 2, kan du fortsatt søke. Da sørger vi for å kalle deg inn hvis du er kvalifisert 
 • Ha minimum karakter 5 på teoritesten (allment evnenivå) fra sesjon
 • Ha plettfri vandel
 • Normalt fargesyn
 • Kunne sikkerhetsklareres​

 

 

Informasjon til søkerInformasjon til søker<p class="forsvaretElement-p">​​<span style="font-size:1rem;">​​S</span><span style="font-size:1rem;">øknadsskjemaet er ikke åpnet enda. </span><span style="font-size:1rem;">På </span><a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=176107c0-8c88-4a78-98ec-4ff9c9cca15a" style="font-size:1rem;">denne siden​</a><span style="font-size:1rem;"> finner du en komplett oversikt over alle søknadsfrister, samt informasjon om når de ulike søknadsskjemaene åpner, hvordan du søker, og veien videre fra søknad til skoleplass.</span></p><p class="forsvaretElement-p"><span style="font-size:1rem;"></span><span style="font-size:1rem;">S</span><span style="font-size:1rem;">kulle du ha ytterligere spørsmål kan du ta kontakt med Forsvarets personell- og vernepliktssenter på telefon 03003.</span></p>http://forsvaret.no/karriere_/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=3

Publisert 18. oktober 2016 12:15.. Sist oppdatert 30. august 2017 12:11.