Heimevernets befalsskoleHeimevernets befalsskolehttp://forsvaret.no/media/PubImages/heimevernetsbefalsskole_landingsside.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=105Heimevernets befalsskole er lokalisert ved Garnisonen i Porsanger, og er Norges nordligste militærleir. Her finner du et av Nordens største skyte- og øvingsfelt.

​​​​​​​​​​​​​Utdanningen ved Heimevernets Befalsskole gjør deg i stand til å bekle rollen som soldat, instruktør og leder gjennom en unik kombinasjon av teori og praksis. Utdanningen forbereder deg på å mestre lederrollen i krevende og komplekse situasjoner.

En lederutdanning ved Heimevernets Befalsskole er krevende og stiller høye krav til din motivasjon, psykisk og fysisk robusthet, sosiale ferdigheter og læringsevne. Til gjengjeld tilbyr vi utfordringer og muligheter som vil utvikle deg både som menneske og leder i et godt miljø på Porsangmoen. ​

Gjennom skole og praksisperiode vil du hele veien ha dedikerte veiledere som støtter deg i din personlige utvikling. Etter endt utdanning blir du beskikket sersjant og har mulighet til å søke videre tjeneste. Du kan da søke deg til alle forsvarets grener, tjeneste i internasjonale operasjoner eller videre utdanning i Forsvaret. Velger du å bli sivil etter ett år kan du søke deg til Heimevernets innsatsstyrker. Utskrevet befalskurs består av 6 måneders skoleperiode og 6 måneders praksisperiode. ​​​​​​

​​