En elev ved Befalsskolen for Heimevernet under en feltøvelse utenfor PorsangermoenA student at the National Guards officer training school during a field exerciseEn elev ved Befalsskolen for Heimevernet under en feltøvelse utenfor PorsangermoenA student at the National Guards officer training school during a field exercisehttp://forsvaret.no/media/PubImages/heimevernetsbefalsskole_ub_toppbilde.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=106

Utskrevet befalskurs ved Heimevernets befalsskole

Utskrevet befalskurs ved Heimevernets befalsskole gir deg en praktisk og teoretisk lederutdanning på 12 måneder i et spennende, utfordrende og lærerikt miljø. Det tas ikke opp elever til sommeropptaket 2017.

Tjenesten ved Heimevernets Befalsskole er krevende og utfordrende. I løpet av ett år vil du sitte igjen med en lederutdanning som vil gi deg en verdifull og ettertraktet kompetanse du kan ta med deg videre. Etter endt skole- og praksisperiode har våre elever en god plattform for videre tjeneste og karriere i Forsvaret – så vel som det sivile. Utskrevet befalskurs har ingen plikttjeneste.

Gjennom teori og praksis får du lære hva som kreves for å kunne bekle rollen som leder og instruktør. Egenutvikling er gjennomgående i all utdanning som gjennomføres. Som elev vil du hele veien bli fulgt opp av en dedikert veileder.

God fysisk form er avgjørende for å kunne gjennomføre opptak og utdanning ved skolen. De fysiske minstekravene er alene ikke nok. Du må i tillegg være i stand til å løse oppdrag med en 30 kilos pakning over lengre tid samt bære en skadet soldat ut fra farlig område. 

Skole og praksisperioden har til sammen en varighet på ett år. Utdanningen består av en seks måneder lang skoleperiode på Porsangmoen i Finnmark, med særlig fokus på infanteritjeneste. Her gjennomfører du et grunnleggende befalskurs hvor det undervises i blant annet pedagogikk og ledelse, stridsteknikk, stridsmiljø og overlevelse, våpentjeneste og militær idrett. Undervisningen er en kombinasjon av klasseromsundervisning og mye praktisk tjeneste ute i det flotte øvingsområdet ved Porsangmoen.

Etter skoleperioden gjennomfører du en seks måneders lang praksisperiode hvor du blant annet kan jobbe som instruktør eller lagfører. Praksisperioden gjennomføres enten ved ett av Heimevernets distrikter eller i en av Hærens avdelinger.

Omgivelsene rundt skolen byr på storslagen natur og muligheter for mange unike opplevelser i løpet av året. Området rundt Porsangmoen er kjent for gode fiske- og jaktmuligheter. I leiren har vi også en godt utbygd Velferd med egen kino, treningsrom og svømmehall. ​

 

 

Nye fysiske testerNye fysiske tester<p>​</p><p style="box-sizing:content-box;margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:16px;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;">Fra 1. januar 2017 innfør​es nye fysiske tester for utdanning i Forsvaret. ​På Forsvarets opptak og seleksjon vil du bli testet i:<br></p><ul style="box-sizing:content-box;margin:0px 0px 1.875em;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;padding-left:0px;list-style:none;color:#333333;font-size:16px;"><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"><span style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;line-height:1.625;color:inherit;background-color:transparent;">3000-meter løpetest</span></li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"><span style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;line-height:1.625;color:inherit;background-color:transparent;">Styrketestene medisinballstøt, stille lengde og pull-ups</span></li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"><span style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;line-height:1.625;color:inherit;background-color:transparent;"></span><span style="box-sizing:content-box;line-height:1.625;color:inherit;font-size:1rem;background-color:transparent;">200 meter svømmetest</span></li></ul><p class="forsvaretElement-p">Les om de nye kraven​e, hvordan øvel​​​sene utføres og hvordan du kan forberede deg på <a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=5e4f8313-a916-4cb8-8728-5e12fcefdcf3">denne siden​</a>.</p><div><font color="#333333" face="proximanova, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div>http://forsvaret.no/karriere_/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=31

​​​​Forsvaret ønsker å finne de best kvalifiserte og mest motiverte ungdommene til sine utdanninger. Alle kvalifiserte søkere må derfor gjennom Forsvarets opptak og seleksjon (FOS). Dette er en felles seleksjon hvor du blant annet må gjennomføre fysiske tester for å se om du oppfyller minstekravene til utdanningen du søker. I løpet av opptaket ønsker vi å bli bedre kjent for å se hvem du er, hva du står for, og hvilke holdninger du har. Egnede kandidater vil mot slutten av opptaket få tilbud om skoleplass ved Heimevernets Befalsskole. Skolen har 40 elevplasser hvert halvår. ​

​KRAV TIL SØKER:

  • Ha fylt 18 år før opptaket starter
  • Ha bestått sesjon del 1 og 2
  • Bestå fysiske minstekrav for lederutdanning i Forsvaret
  • Være norsk statsborger
  • Ha minimum karakter 5 på teoritesten (allment evnenivå) fra sesjon. Har du bestått sesjon del 1, men ikke blitt innkalt til sesjon del 2, kan du fortsatt søke. Da sørger vi for å kalle deg inn hvis du er kvalifisert​.​​​
  • Ha plettfri vandel
  • Kunne sikkerhetsklareres​

 

 

Informasjon til søkerInformasjon til søker<p class="forsvaretElement-p">​​<span style="font-size:1rem;">​​S</span><span style="font-size:1rem;">øknadsskjemaet er ikke åpnet enda. </span><span style="font-size:1rem;">På </span><a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=176107c0-8c88-4a78-98ec-4ff9c9cca15a" style="font-size:1rem;">denne siden​</a><span style="font-size:1rem;"> finner du en komplett oversikt over alle søknadsfrister, samt informasjon om når de ulike søknadsskjemaene åpner, hvordan du søker, og veien videre fra søknad til skoleplass.</span></p><p class="forsvaretElement-p"><span style="font-size:1rem;"></span><span style="font-size:1rem;">S</span><span style="font-size:1rem;">kulle du ha ytterligere spørsmål kan du ta kontakt med Forsvarets personell- og vernepliktssenter på telefon 03003.</span></p>http://forsvaret.no/karriere_/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=3

Publisert 24. november 2014 11:55.. Sist oppdatert 5. januar 2017 10:30.