Luftforsvarets befalsskoleLuftforsvarets befalsskolehttp://forsvaret.no/media/PubImages/luftforsvaretsbefalsskole_landingsside.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=134Luftforsvarets befalsskole gir deg en unik lederutdanning gjennom en balansert kombinasjon av teoretisk og praktisk undervisning.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​En lederutdanning ved Luftforsvarets befalsskole gir deg verdifulle erfaringer og ferdigheter som vil hjelpe deg til å mestre rollen som leder, soldat og fagspesialist. Skolen ligger i fremste rekke i Forsvaret til å ta i bruk moderne teknologiske løsninger for å oppnå økt læringseffekt. Dette skal gi våre elever den plattformen de trenger for videre tjeneste og karriere i Forsvaret – så vel som i det sivile.

Utdanningssystemet i Forsvaret er under endring. Det tas forbehold om endringer i utdanningstilbudet ved Luftforsvarets befalsskole fra 2018. 

Operativ linje passer for deg som ønsker å jobbe med å overvåke og forsvare det norske luftrommet.