Oppstilling av soldater på Akershus festning før avmarsj og oppstilling på Karl Johans gate i Oslo under åpningen av det 159 Storting / From a parade at Akershus fortress before they line up at Karl Johans gate in Oslo during the opening of the 159th ParlOppstilling av soldater på Akershus festning før avmarsj og oppstilling på Karl Johans gate i Oslo under åpningen av det 159 Storting / From a parade at Akershus fortress before they line up at Karl Johans gate in Oslo during the opening of the 159th Parlhttp://forsvaret.no/media/PubImages/_MG21976.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=441

Utskrevet befalskurs ved Luftforsvarets befalsskole

Utdanningen foregår ved Luftforsvarets befalsskole på Kjevik. I 2017 kan du gjennomføre praksisperioden innen vakthold og sikring, eller som rekruttskoleinstruktør. Neste mulighet er vinteropptaket som har søknadsfrist 1. november 2017.

En lederutdanning ved Luftforsvarets befalsskole er krevende og stiller høye krav til din motivasjon, psykisk og fysisk robusthet, sosiale ferdigheter og læringsevne. I gjengjeld tilbyr vi utfordringer og muligheter som vil utvikle deg både som menneske og leder.

Gjennom teori og praksis får du lære hva som kreves for å kunne bekle rollen som en selvsikker leder. Egenutvikling er gjennomgående i all utdanning som gjennomføres.  Som elev vil du hele veien bli fulgt opp av en dedikert veileder.

Utskrevet befalskurs har ingen plikttjeneste utover det året du bruker til utdanning og påfølgende praksisperiode.

De første seks månedene foregår ved Luftforsvarets befalsskole på Kjevik. Her gjennomfører du et grunnleggende befalskurs hvor det undervises i blant annet ledelse, pedagogikk, militær idrett, overlevelse og stridsteknikk. Undervisningen kombinerer bruk av tradisjonell klasseromsundervisning med praktiske øvelser i felt.

Etter grunnutdanningen gjennomfører du en seks måneders praksisperiode hvor du spesialiserer deg innen vakthold og sikring, rekruttskoleinstruktør eller baseinstruktør. Førstnevnte innebærer vakt- og sikringstjeneste ved en av Luftforsvarets avdelinger. Som rekruttskoleinstruktør vil du jobbe med opplæring og oppfølgning av rekrutter ved KNM Harald Haarfagre. Baseinstruktør er tilsvarende tjeneste som rekruttskoleinstruktør, men gjennomføres ute ved en av Luftforsvarets avdelinger.​

Etter endt utdanning kan du søke videre tjeneste, internasjonale operasjoner eller høyere utdanning i Forsvaret. Hvis du fullfører ytterligere ett års engasjement i Forsvaret vil du få godkjent grunnleggende befalsutdanning som åpner enda flere muligheter.

 

 

Nye fysiske testerNye fysiske tester<p>​</p><p style="box-sizing:content-box;margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:16px;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;">Fra 1. januar 2017 innfør​es nye fysiske tester for utdanning i Forsvaret. ​På Forsvarets opptak og seleksjon vil du bli testet i:<br></p><ul style="box-sizing:content-box;margin:0px 0px 1.875em;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;padding-left:0px;list-style:none;color:#333333;font-size:16px;"><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"><span style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;line-height:1.625;color:inherit;background-color:transparent;">3000-meter løpetest</span></li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"><span style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;line-height:1.625;color:inherit;background-color:transparent;">Styrketestene medisinballstøt, stille lengde og pull-ups</span></li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"><span style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;line-height:1.625;color:inherit;background-color:transparent;"></span><span style="box-sizing:content-box;line-height:1.625;color:inherit;font-size:1rem;background-color:transparent;">200 meter svømmetest</span></li></ul><p class="forsvaretElement-p">Les om de nye kraven​e, hvordan øvel​​​sene utføres og hvordan du kan forberede deg på <a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=5e4f8313-a916-4cb8-8728-5e12fcefdcf3">denne siden​</a>.</p><div><font color="#333333" face="proximanova, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div>http://forsvaret.no/karriere_/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=31

​​Forsvaret ønsker å finne de best kvalifiserte og mest motiverte ungdommene til sine utdanninger. Alle kvalifiserte søkere må derfor gjennom Forsvarets opptak og seleksjon (Fos). Dette er en felles seleksjon hvor du må gjennomføre blant annet fysiske tester for å se om du oppfyller minstekravene til utdanningen du søker. I løpet av opptaket ønsker vi å bli kjent med deg for å se hvem du er, hva du står for, og hvilke holdninger du har. Egnede kandidater vil mot slutten av opptaket få tilbud om skoleplass ved Luftforsvarets befalsskole.​

​KRAV TIL SØKER:

  • Ha fylt 18 år før opptaket starter
  • Ha bestått sesjon del 1 og 2
  • Bestå fysiske minstekrav for lederutdanning i Forsvaret
  • Være norsk statsborger
  • Ha minimum karakter 5 på teoritesten (allment evnenivå) fra sesjon. Har du bestått sesjon del 1, men ikke blitt innkalt til sesjon del 2, kan du fortsatt søke. Da sørger vi for å kalle deg inn hvis du er kvalifisert​.​​​
  • Ha plettfri vandel
  • Kunne sikkerhetsklareres​

 

 

Informasjon til søkerInformasjon til søker<p class="forsvaretElement-p">​​<span style="font-size:1rem;">​​S</span><span style="font-size:1rem;">øknadsskjemaet er ikke åpnet enda. </span><span style="font-size:1rem;">På </span><a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=176107c0-8c88-4a78-98ec-4ff9c9cca15a" style="font-size:1rem;">denne siden​</a><span style="font-size:1rem;"> finner du en komplett oversikt over alle søknadsfrister, samt informasjon om når de ulike søknadsskjemaene åpner, hvordan du søker, og veien videre fra søknad til skoleplass.</span></p><p class="forsvaretElement-p"><span style="font-size:1rem;"></span><span style="font-size:1rem;">S</span><span style="font-size:1rem;">kulle du ha ytterligere spørsmål kan du ta kontakt med Forsvarets personell- og vernepliktssenter på telefon 03003.</span></p>http://forsvaret.no/karriere_/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=3

Publisert 27. november 2014 18:09.. Sist oppdatert 18. april 2017 08:39.