Ofte stilte spørsmål

Her finner du svarene på de mest vanlige spørsmålene rundt utdanningen og tjenesten i Elektronisk krigføringskompani.

 

 

Hvilke typer mennesker ser dere etter?Hvilke typer mennesker ser dere etter?<p>​Vi ser etter selvstendige, grundige og hardtarbeidende mennesker. Søkere må ha de rette holdninger og verdier, samt gode læringsevner innenfor praktiske, teoretiske og militære ferdigheter. <span> </span>Det å være EK-operatør stiller høye krav til den enkelte hva angår feltutholdenhet, tålmodighet, arbeidspress og evne til å se løsninger når situasjonen kan virke kaotisk.</p>
Kan jeg likevel søke hvis én eller begge foreldrene mine er av utenlandsk opprinnelse?Kan jeg likevel søke hvis én eller begge foreldrene mine er av utenlandsk opprinnelse?<p>​Alle er berettiget til å søke så lenge du er norsk statsborger, har gjennomført førstegangstjeneste og kan sikkerhetsklareres.</p>
Hvem får vite at jeg har søkt dersom jeg ryker ut underveis i seleksjonen? Hvem får vite at jeg har søkt dersom jeg ryker ut underveis i seleksjonen?<p>​Vi behandler all informasjon om søkere fortrolig. Informasjon om kandidater gis kun til et begrenset antall personell som har tjenstlig behov for det.</p>
Er det farlig å jobbe som EK-operatør i utlandet?Er det farlig å jobbe som EK-operatør i utlandet?<p>​Deltakelse i konfliktområder medfører alltid en viss risiko. Nettopp derfor er seleksjonen vår såpass grundig, slik at avdelingen kan forvisse seg om at operatørene er best mulig egnet for å løse oppdrag.</p>
Er det mulig å utsette grunnutdanningen til året etter hvis man blir selektert?Er det mulig å utsette grunnutdanningen til året etter hvis man blir selektert?<p>​I utgangspunktet skal man starte grunnutdanning ved første mulighet, men det kan i spesielle tilfeller være mulig å gjøre unntak.</p>
Er jobb som EK-operatør forenelig med familieliv?Er jobb som EK-operatør forenelig med familieliv?<p>​Ja, mange av våre ansatte har familie og barn.</p>
Hva skjer hvis man leverer søknaden for sent?Hva skjer hvis man leverer søknaden for sent?<p>​Da må man søke igjen ved neste søknadsrunde.</p>
Hvor mye tjener en EK-operatør?Hvor mye tjener en EK-operatør?<p>​Lønn avhenger av grad og ansenitet og er regulert i henhold til Statens lønnsregulativ.</p>
Jeg er befal og jobber i en annen avdeling i Forsvaret. Blir jeg automatisk lagfører?Jeg er befal og jobber i en annen avdeling i Forsvaret. Blir jeg automatisk lagfører?<p>​Nei. Seleksjon og grunnutdanning vil i tillegg til å gi utdanning også selektere egnet fremtidige lederkandidater. Selv om du i dag er lagfører i en annen avdeling, er det ikke sikkert du passer å være lagfører i EK. Avdelingen tar individuelle vurderinger for å komme frem til hva slags stilling den enkelte skal bekle.</p>
Jeg er under utdanning på en av Forsvarets skoler(BS, KS, FIH). Hvordan går jeg frem for å gjennomføre pliktår hos dere, og hvilke type stillinger kan jeg forvente å få?Jeg er under utdanning på en av Forsvarets skoler(BS, KS, FIH). Hvordan går jeg frem for å gjennomføre pliktår hos dere, og hvilke type stillinger kan jeg forvente å få?<p>​Ta forbindelse med EKKP for en mer detaljert beskrivelse av fremgangsmåte.</p>
Jeg kan språk. Har det noe å si for søknaden?Jeg kan språk. Har det noe å si for søknaden?<p>​Avdelingen har bruk for mennesker med språkkompetanse. Husk å få dette med i søknaden din.</p>
Kan kvinner søke?Kan kvinner søke?<p>​Ja, på lik linje med menn. Avdelingen verdsetter og ivaretar mangfold.</p>
Kan sivile søke?Kan sivile søke?<p>​Ja, vi utdanner EK-operatører og analytikere med både sivil og militær bakgrunn. Det som kreves, er fullført førstegangstjeneste og at søkeren oppfyller de kravene avdelingen stiller.</p>

Publisert 15. januar 2015 15:01.. Sist oppdatert 2. november 2017 18:26.