Forsvarets etterretningshøgskoleForsvarets etterretningshøgskolehttp://forsvaret.no/media/PubImages/feh_landingsside_toppbilde.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=1570Syntes du det høres spennende ut å innhente, bearbeide og analysere opplysninger som norske politikere trenger for å kunne fatte gode beslutninger på vegne av landet?

​Skolen het tidligere Forsvarets skole i etterretnings- og sikkerhetstjeneste (FSES) og har røtter helt tilbake til 1954. Her kan du finne mer informasjon om studietilbudet ved Forsvarets etterretningshøgskole på Lutvann i Oslo. Den statlige høyskolen er den eneste i Norge i sitt slag, og har tilbud innen etterretningsfagutdanning og etterretningsstudier. 

Med dagens sammensatte og om​skiftelige sikkerhetsutfordringer er vi helt avhengig av et oppdatert situasjonsbilde. Her gir Etterretningstjenesten et uvurderlig bidrag.

Ine Eriksen Søreide, forsvarsminister.​

 

 

Informasjon om studieåret 2018Informasjon om studieåret 2018<p class="forsvaretElement-p">​​​​​​​​​<br>​Forsvarets etterretningshøgskole (FEH) vil i 2018 ta opp studenter til en 2-årig utdanning innen språk og etterretningsfag, med språklig fordypning i arabisk. Utdanningen vil være studiepoenggivende og gi 120 studiepoeng. <br> <br>Mer informasjon om utdanningen finner du <a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=6dadc1d6-501d-42ee-89e8-7fb4cfd48aa4">her​</a>. Spørsmål kan rettes til <a href="mailto:Kontakt@feh.mil.no">kontakt@feh.mil.no</a> eller på telefon 40400337.<br></p>http://forsvaret.no/karriere_/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=37

Her lærer du blant annet metoder for hvordan du kan innhente og bearbeide informasjon, for å gi et mest mulig korrekt situasjonsbilde på oppdrag fra Forsvaret, Norges politiske ledelse eller andre myndigheter. I tillegg lærer du deg et fremmedspråk med tilhørende områdekunnskap noe som k​an gi deg store fortrinn i en senere karriere både i og utenfor Forsvaret.​