Forsvarets etterretningshøgskoleForsvarets etterretningshøgskolehttp://forsvaret.no/media/PubImages/feh_landingsside_toppbilde.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=1570Syntes du det høres spennende ut å innhente, bearbeide og analysere opplysninger som norske politikere trenger for å kunne fatte gode beslutninger på vegne av landet?

​"Utdanningsporteføljen ved Forsvarets etterretningshøgskole er for tiden under revisjon. Dette kan blant annet medføre endringer i hvilken utdanning som lyses ut for opptak sommeren 2017. Det planlegges med å ta opp elever til utdanning med etterretning og russisk språk som fordypning. Oppdatert utlysning vil bli kunngjort før søknadsportalen åpner 1. februar 2017."​

​​​​​​​​Skolen het tidligere Forsvarets skole i etterretnings- og sikkerhetstjeneste (FSES) og har røtter helt tilbake til 1954. Her kan du finne mer informasjon om studietilbudet ved Forsvarets etterretningshøgskole på Lutvann i Oslo. Den statlige høyskolen er den eneste i Norge i sitt slag, og har tilbud innen etterretningsfagutdanning og etterretningsstudier. 

Med dagens sammensatte og om​skiftelige sikkerhetsutfordringer er vi helt avhengig av et oppdatert situasjonsbilde. Her gir Etterretningstjenesten et uvurderlig bidrag.

Ine Eriksen Søreide, forsvarsminister.

Her lærer du blant annet metoder for hvordan du kan innhente og bearbeide informasjon, for å gi et mest mulig korrekt situasjonsbilde på oppdrag fra Forsvaret, Norges politiske ledelse eller andre myndigheter. I tillegg lærer du deg et fremmedspråk med tilhørende områdekunnskap noe som k​an gi deg store fortrinn i en senere karriere både i og utenfor Forsvaret.​