Forsvarets høgskoleForsvarets høgskolehttp://forsvaret.no/media/PubImages/20110923th_ 071.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=1307Med en mastergrad fra Forsvaret får du landets høyeste fagmilitære utdanning i Norge.

Forsvarets høgskole er Forsvarets og Norges fremste fagmiljø innenfor sikkerhets- og forsvarspolitikk og militærmakt. Forskning og utvikling ved høgskolen skal bidra til å ivareta Forsvarets og samfunnets behov for kunnskap om militære styrkers praktiske muligheter og begrensninger under vekslende teknologiske, sosiale, politiske og kulturelle forhold.

Ved Forsvarets høgskole kan offiserer med bachelor- og krigsskoleutdanning bygge på med en mastergrad i militære studier. Masterstudiene ved Forsvarets høgskole har som overordnet målsetning å forberede militært og sivilt personell til å bekle sentrale posisjoner i forsvarssektoren, nasjonalt og internasjonalt. Undervisningen tar utgangspunkt i og bygger videre på studentenes tidligere utdanning og profesjonelle erfaring. Det innebærer at det stilles høye krav til selvstendighet, kritisk refleksjon og evne og vilje til tilegnelse av kunnskap og ferdigheter.

Foruten akkrediterte studer, utvikler og gjennomfører høgskolen kompetansehevende kurs for nøkkelpersonell i militær og sivil sektor som gir kunnskap om - og innsikt i - norske forsvars-, utenriks- og sikkerhetspolitiske og nasjonal samfunnssikkerhet og beredskap.​

Vil du vite mer? Les mer på​ høgskolens egne nettsider

Trykk her