Forsvarets ingeniørhøgskoleForsvarets ingeniørhøgskolehttp://forsvaret.no/media/PubImages/AdobeBridgeBatchRenameTemp11FIH011.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=1031Forsvarets ingeniørhøgskole utdanner fremtidens cyberingeniører til hele Forsvaret.

​​​​​​​​​​​​​​​​Som cyberingeniør er jobben din å planlegge, etablere, drifte og beskytte forsvarets data- og kommunikasjonssystemer. Du er samtidig et befal med stort ansvar i din avdeling. Du utdannes til ingeniør, leder og soldat, hvor ingeniørutdanningen er en bachelor i telematikk på lik linje med det du får ved en sivil høgskole.

Utdanningssystemet i Forsvaret er under endring. Det tas forbehold om endringer i utdanningstilbudet ved Forsvarets ingeniørhøgskole fra 2018. 

Kombinasjonen av bachelor og befalsutdanning er svært krevende, men gir deg en unik karrieremulighet både i Forsvaret og i det sivile næringslivet. Skolen har i flere år vist at tett oppfølging og gode studieforhold gir svært gode skoleresultater og er en av høgskolene i landet med færrest stryk og frafall.
Dette er skolen for deg som er klar for en utfordring og som synes det er spennende å sette seg inn i ny teknologi.

Du utdanner deg til et meningsfullt og spennende yrke med utfordrende arbeidsoppgaver, du slipper studielån og får i stedet lønn under utdanning. Det kreves ingen forkunnskaper utover studiekompetanse med fordypning i matte og fysikk.​​ ​​​