Teknisk sambandsbefalTeknisk sambandsbefalhttp://forsvaret.no/media/Lists/YouTubeVideoList/DispForm.aspx?ID=45https://www.youtube.com/watch?v=tWCe0B_V9mA&feature=youtu.be

Bachelor i ingeniørfag med fordypning i telematikk

Studiet gir deg ledererfaring og en ingeniørutdanning innen data- og kommunikasjonssystemer. Du utdannes til et fremtidsrettet yrke som cyberingeniør med stort ansvar og en viktig rolle i det moderne Forsvaret. Søknadsfrist 15. april 2018. ​

 

 

Viktig informasjonViktig informasjon<p class="forsvaretElement-p">Utdanningssystemet i Forsvaret er under endring. Det tas forbehold om endringer i denne utdanningsmuligheten fra 2018. Mer informasjon gis mot slutten av 2017. <br></p>http://forsvaret.no/karriere_/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=40

Ved Forsvarets ingeniørhøgskole kan du ta en ingeniørutdanning som er krevende både praktisk, akademisk, fysisk og mentalt. Studiet er bygget opp av ulike moduler hvor det legges vekt på at læring oppstår i samhandlingen mellom teori og praksis. Dette gir deg en unik og ettertraktet kompetanse som kvalifiserer til en rekke spennende stillinger både i Forsvaret og i det sivile.

Utdanningen byr på en variert skolehverdag. Vår utdanningsmodell kombinerer undervisning, trening og øvelser på en unik måte. Noen da​​​ger består av tradisjonell klasseromsundervisning, andre tilbringes på elektronikklaboratoriet, i tillegg til dager hvor du er ute på øvelse, trening eller skytebanen. Dette gjør studietiden både spennende og utfordrende.

En ingeniørutdanning i Forsvaret gir deg verdifull kompetanse både som ingeniør, leder og soldat.

I løpet av studiet vil du lære hvordan teknologien fungerer for å planlegge, etablere, drifte, og beskytte forsvarets data- og kommunikasjonssystemer. Ingeniørfagene følger den nasjonale rammeplanen for ingeniørutdanninger i Norge, men du får i tillegg en innføring i relevante spesialiseringsemner som operativsystemer, datakommunikasjon, signalbehandling, telekommunikasjonssystemer og programmering. Mot slutten av studiet gis mulighet til fordypning i enten militære ledelsessystemer eller datanettverksoperasjoner.

Utdanningen har en varighet på tre år og fører til en bachelorgrad i ingeniørfag med fordypning i telematikk. Du får i tillegg godkjent befals​utdanning som gjør at du kan bli yrkestilsatt som ingeniøroffiser i Forsvaret. Etter endt utdanning er du sikret relevant jobb i Forsvaret når du gjennomfører en obligatorisk praksisperiode tilsvarende lengden på utdannelsen. Her kan du møte stillingstitler som f.eks systemingeniør, sambandssjef, systemoffiser, analytiker med mer.

Studiet kvalifiserer selvsagt til opptak ved masterstudier ved NTNU og en rekke andre universiteter i Norge og utlandet. 

Forsvaret ønsker å finne de best kvalifiserte og mest motiverte ungdommene til sine utdanninger. Alle kvalifiserte søkere må derfor gjennom Forsvarets opptak og seleksjon (Fos). Dette er en felles seleksjon hvor du må gjennomføre blant annet fysiske tester for å se om du oppfyller minstekravene til utdanningen du søker. I løpet av opptaket ønsker vi å bli kjent med deg for å se hvem du er, hva du står for, og hvilke holdninger du har. Egnede kandidater vil mot slutten av opptaket få tilbud om skoleplass ved Forsvarets ingeniørhøgskole.

KRAV TIL SØKER:

  • Ha generell studiekompetanse (​matematikk R1 + R2 og fysikk 1)
  • Ha bestått sesjon del 1 og 2
  • Bestå fysiske minstekrav for lederutdanning i Forsvaret
  • Være minst 18 år før opptaket starter
  • Ha minimum karakter 5 på teoritesten (allment evnenivå) fra sesjon. Har du bestått sesjon del 1, men ikke blitt innkalt til sesjon ​del 2, kan du fortsatt søke. Da sørger vi for å kalle deg inn hvis du er kvalifisert​.​​
  • Ha plettfri vandel
  • Kunne sikkerhetsklareres​

 

 

Informasjon til søkerInformasjon til søker<p class="forsvaretElement-p">​​<span style="font-size:1rem;">​​S</span><span style="font-size:1rem;">øknadsskjemaet er ikke åpnet enda. </span><span style="font-size:1rem;">På </span><a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=176107c0-8c88-4a78-98ec-4ff9c9cca15a" style="font-size:1rem;">denne siden​</a><span style="font-size:1rem;"> finner du en komplett oversikt over alle søknadsfrister, samt informasjon om når de ulike søknadsskjemaene åpner, hvordan du søker, og veien videre fra søknad til skoleplass.</span></p><p class="forsvaretElement-p"><span style="font-size:1rem;"></span><span style="font-size:1rem;">S</span><span style="font-size:1rem;">kulle du ha ytterligere spørsmål kan du ta kontakt med Forsvarets personell- og vernepliktssenter på telefon 03003.</span></p>http://forsvaret.no/karriere_/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=3

Publisert 27. november 2014 19:16.. Sist oppdatert 30. august 2017 12:17.