Cold Response 2014Cold Response 2014http://forsvaret.no/media/PubImages/MagnusTonne.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=727

Gjennomgående krigsskole

Studiet passer for deg som ønsker en offisersutdanning ved Krigsskolen, men ikke har fullført en befalsutdanning tidligere. Søknadsfrist 15. april 2017. ​

​På Krigsskolen får du en unik lederutdanning som er krevende både praktisk, akademisk, fysisk og mentalt. Studiet er bygget opp av ulike emner hvor det legges vekt på at læring oppstår i samhandlingen mellom teori og praksis.

Den gjennomgående studieordningen starter med ettårig befalsskole hvor du får en grunnleggende befalsutdanning. Etter fullført og bestått befalsskole er du sikret skoleplass på en av studieretningene ved Krigsskolen. Når du søker velger du om du ønsker å studere ingeniørstudier, operativ linje eller ta en logistikkutdanning.

Som uteksaminert offiser vil du ha tilegnet deg kunnskap, ferdigheter og holdninger som gjør deg skikket til å løse spennende og utfordrende oppgaver både nasjonalt og internasjonalt.

I løpet av utdanningen vil du få innsikt i fagområder som forvaltning, språk, matematikk, militær ledelse, taktikk og operasjoner, samt militær idrett og trening. En stor del av undervisningen er knyttet til praktiske øvinger som skal gjøre deg i stand til å mestre rollen som offiser.

Utdanningen har en varighet på fire år og fører til en bachelorgrad på 180 studiepoeng innen det aktuelle fagområdet. Etter endt utdanning er du sikret jobb i Forsvaret mens du gjennomfører plikttjenesten.

Forsvaret ønsker å finne de best kvalifiserte og mest motiverte ungdommene til sine utdanninger. Alle kvalifiserte søkere må derfor gjennom Forsvarets opptak og seleksjon (Fos). Dette er en felles seleksjon hvor du må gjennomføre blant annet fysiske tester for å se om du oppfyller minstekravene til utdanningen du søker. I løpet av opptaket ønsker vi å bli kjent med deg for å se hvem du er, hva du står for, og hvilke holdninger du har. Egnede kandidater vil mot slutten av opptaket få tilbud om skoleplass ved Hærens befalsskole og Krigsskolen.

KRAV TIL SØKER:

  • Ha generell studiekompetanse
  • Ha førerkort klasse B
  • Bestå fysiske minstekrav for lederutdanning i Forsvaret
  • Være norsk statsborger
  • Være minst 18 år før opptaket starter
  • Ha plettfri vandel
  • ​Ha bestått sesjon del 1 og 2. Har du bestått sesjon del 1, men ikke blitt innkalt til sesjon del 2, kan du fortsatt søke. Da sørger vi for å kalle deg inn hvis du er kvalifisert​
  • Ha minimum karakter 5 på teoritesten (allment evnenivå) fra sesjon
  • Kunne sikkerhetsklareres
Publisert 8. desember 2014 16:30.. Sist oppdatert 3. januar 2017 12:57.