Bachelor i ingeniørfagBachelor i ingeniørfaghttp://forsvaret.no/media/PubImages/krigsskolen_ingeniorlinje_toppbilde.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=111En ingeniørutdanning i Forsvaret gir deg verdifull kompetanse både som ingeniør, leder og soldat.
Militær geografMilitær geografhttp://forsvaret.no/media/Lists/YouTubeVideoList/DispForm.aspx?ID=26https://www.youtube.com/watch?v=_mYQxs2WAAM&index=7&list=PLNQTrknGXZBpPXkdYsZpf3h0g2PQmepnP

Bachelor i bygg- og anleggsteknikk ved Krigsskolen

Studiet gir deg ledererfaring og en bachelorgrad i ingeniørfag med fordypning i Bygg og anleggsteknikk eller militær geografi. Søknadsfrist våren 2018.

 

 

Viktig informasjonViktig informasjon<p class="forsvaretElement-p">Utdanningssystemet i Forsvaret er under endring. Det tas forbehold om endringer i denne utdanningsmuligheten fra 2018. Mer informasjon gis mot slutten av 2017. <br></p>http://forsvaret.no/karriere_/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=40

På Krigsskolen får du en unik lederutdanning som er krevende både praktisk, akademisk, fysisk og mentalt. Studiet er bygget opp av ulike moduler hvor det legges vekt på at læring oppstår i samhandlingen mellom teori og praksis.

Utdanningen​​

I løpet av studiet vil du få innsikt i aktuelle temaer som matematikk, statistikk, fysikk, kjemi og datafag. Denne undervisningen gjennomføres i all hovedsak ved Høgskolen i Oslo og Akershus de tre første semestrene. Ingeniørfagene følger den nasjonale rammeplanen for ingeniørutdanninger i Norge, men du vil i tillegg få en fordypning innen militær anleggsteknikk eller militær geografi.

En ingeniørutdanning i Forsvaret gir deg verdifull kompetanse både som ingeniør, leder og soldat.

Utdanningen har en varighet på tre år og fører til en bachelorgrad i ingeniørfag med fordypning i militær anleggsteknikk eller militær geografi. Etter dette vil du gjennomføre et seks måneders obligatorisk kvalifiseringskurs ved Krigsskolen for å kunne bli yrkestilsatt som ingeniøroffiser i Forsvaret.

​​​Veien videre

Kompetansen du tilegner deg gjennom denne utdanningen gir store og spennende muligheter innenfor både operative og tekniske stillinger. Etter endt utdanning er du sikret jobb i Forsvaret når du gjennomfører plikttjenesten.

​​Opptak og seleksjon ​

Forsvaret ønsker å finne de best kvalifiserte og mest motiverte ungdommene til sine utdanninger. Alle kvalifiserte søkere må derfor gjennom Forsvarets opptak og seleksjon (Fos). Dette er en felles seleksjon hvor du må gjennomføre blant annet fysiske tester for å se om du oppfyller minstekravene til utdanningen du søker. I løpet av opptaket ønsker vi å bli kjent med deg for å se hvem du er, hva du står for, og hvilke holdninger du har. Egnede kandidater vil mot slutten av opptaket få tilbud om skoleplass ved Krigsskolen.​

KRAV TIL SØKER:

  • Ha fullført og bestått grunnleggende befalsutdanning
  • Ha spesiell studiekompetanse (​matematikk R1 + R2 og fysikk F1)
  • Bestå fysiske minstekrav for lederutdanning i Forsvaret
  • Ha plettfri vandel
  • Kunne sikkerhetsklareres

 

 

Informasjon til søkereInformasjon til søkere<p></p><p class="forsvaretElement-p" style="box-sizing:content-box;margin-bottom:1.875em;font-size:16px;line-height:1.625;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;background-color:#ffffff;">​​<span style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;">​​S</span><span style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;">øknadsskjemaet er ikke åpnet enda. </span><span style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;">På </span><a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=176107c0-8c88-4a78-98ec-4ff9c9cca15a" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration:underline;background:transparent;transition:0.3s;font-size:1rem;">denne siden​</a><span style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;"> finner du en komplett oversikt over alle søknadsfrister, samt informasjon om når de ulike søknadsskjemaene åpner, hvordan du søker, og veien videre fra søknad til skoleplass.</span></p><p class="forsvaretElement-p" style="box-sizing:content-box;margin-bottom:1.875em;font-size:16px;line-height:1.625;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;background-color:#ffffff;"><span style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;"></span><span style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;">S</span><span style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;">kulle du ha ytterligere spørsmål kan du ta kontakt Hærens senter for rekruttering og seleksjon på telefon 975 91 169 eller 992 41 244. </span></p>http://forsvaret.no/karriere_/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=39

Publisert 1. desember 2014 18:01.. Sist oppdatert 3. januar 2018 09:11.