Bachelor i ingeniørfagBachelor i ingeniørfaghttp://forsvaret.no/media/PubImages/krigsskolen_ingeniorlinje_toppbilde.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=111En ingeniørutdanning i Forsvaret gir deg verdifull kompetanse både som ingeniør, leder og soldat.
Militær geografMilitær geografhttp://forsvaret.no/media/Lists/YouTubeVideoList/DispForm.aspx?ID=26https://www.youtube.com/watch?v=_mYQxs2WAAM&index=7&list=PLNQTrknGXZBpPXkdYsZpf3h0g2PQmepnP

Bachelor i bygg- og anleggsteknikk ved Krigsskolen

Studiet gir deg ledererfaring og en bachelorgrad i ingeniørfag med fordypning i Bygg og anleggsteknikk eller militær geografi. Søknadsfrist 15. januar 2018.

På Krigsskolen får du en unik lederutdanning som er krevende både praktisk, akademisk, fysisk og mentalt. Studiet er bygget opp av ulike moduler hvor det legges vekt på at læring oppstår i samhandlingen mellom teori og praksis.

Utdanningen​​

I løpet av studiet vil du få innsikt i aktuelle temaer som matematikk, statistikk, fysikk, kjemi og datafag. Denne undervisningen gjennomføres i all hovedsak ved Høgskolen i Oslo og Akershus de tre første semestrene. Ingeniørfagene følger den nasjonale rammeplanen for ingeniørutdanninger i Norge, men du vil i tillegg få en fordypning innen militær anleggsteknikk eller militær geografi.

En ingeniørutdanning i Forsvaret gir deg verdifull kompetanse både som ingeniør, leder og soldat.

Utdanningen har en varighet på tre år og fører til en bachelorgrad i ingeniørfag med fordypning i militær anleggsteknikk eller militær geografi. Etter dette vil du gjennomføre et seks måneders obligatorisk kvalifiseringskurs ved Krigsskolen for å kunne bli yrkestilsatt som ingeniøroffiser i Forsvaret.

 

 

Mangler du grunnleggende befalsutdanning?Mangler du grunnleggende befalsutdanning?<p style="box-sizing:content-box;margin-bottom:1.875em;line-height:28.8889px;font-size:16px;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;background-color:#ffffff;"> <span style="box-sizing:content-box;"><span style="box-sizing:content-box;">​​<br>​<a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=f5559b38-cabc-4a77-b39a-47015097ed76" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration:underline;transition:0.3s;outline:none;background:transparent;">Gjennomgående krigsskole</a> er en mulighet for deg som ønsker en offisersutdanning ved Krigsskolen, men ikke har fullført en befalsutdanning tidligere. Her gjennomfører du først ett år på Hærens befalsskole, samtidig som du er sikret videre skoleplass ved Krigsskolen.<span style="box-sizing:content-box;"><span style="box-sizing:content-box;"><span style="box-sizing:content-box;"><span style="box-sizing:content-box;"><span style="box-sizing:content-box;"></span></span></span></span></span></span></span></p><p style="box-sizing:content-box;margin-bottom:1.875em;line-height:28.8889px;font-size:16px;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;background-color:#ffffff;"> <span style="box-sizing:content-box;"><span style="box-sizing:content-box;"><span style="box-sizing:content-box;"><span style="box-sizing:content-box;"><span style="box-sizing:content-box;"><span style="box-sizing:content-box;">​Når du søker velger du om du ønsker å studere ingeniørstudier, operativ linje eller ta en logistikkutdanning.</span></span><span style="box-sizing:content-box;"></span>​</span></span></span> Søknadsfrist 15. april 2017.​</span></p>http://forsvaret.no/karriere_/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=17

​​​Veien videre

Kompetansen du tilegner deg gjennom denne utdanningen gir store og spennende muligheter innenfor både operative og tekniske stillinger. Etter endt utdanning er du sikret jobb i Forsvaret når du gjennomfører plikttjenesten.

​​Opptak og seleksjon ​

Forsvaret ønsker å finne de best kvalifiserte og mest motiverte ungdommene til sine utdanninger. Alle kvalifiserte søkere må derfor gjennom Forsvarets opptak og seleksjon (Fos). Dette er en felles seleksjon hvor du må gjennomføre blant annet fysiske tester for å se om du oppfyller minstekravene til utdanningen du søker. I løpet av opptaket ønsker vi å bli kjent med deg for å se hvem du er, hva du står for, og hvilke holdninger du har. Egnede kandidater vil mot slutten av opptaket få tilbud om skoleplass ved Krigsskolen.​

KRAV TIL SØKER:

  • Ha fullført og bestått grunnleggende befalsutdanning
  • Ha generell studiekompetanse (​matematikk R1 + R2 og fysikk F1)
  • Bestå fysiske minstekrav for lederutdanning i Forsvaret
  • Ha plettfri vandel
  • Kunne sikkerhetsklareres

 

 

Informasjon til søkerInformasjon til søker<p class="forsvaretElement-p">​​<span style="font-size:1rem;">​​S</span><span style="font-size:1rem;">øknadsskjemaet er ikke åpnet enda. </span><span style="font-size:1rem;">På </span><a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=176107c0-8c88-4a78-98ec-4ff9c9cca15a" style="font-size:1rem;">denne siden​</a><span style="font-size:1rem;"> finner du en komplett oversikt over alle søknadsfrister, samt informasjon om når de ulike søknadsskjemaene åpner, hvordan du søker, og veien videre fra søknad til skoleplass.</span></p><p class="forsvaretElement-p"><span style="font-size:1rem;"></span><span style="font-size:1rem;">S</span><span style="font-size:1rem;">kulle du ha ytterligere spørsmål kan du ta kontakt med Forsvarets personell- og vernepliktssenter på telefon 03003.</span></p>http://forsvaret.no/karriere_/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=3

Publisert 1. desember 2014 18:01.. Sist oppdatert 16. januar 2017 08:06.