skarpskyting med nasams i usafiring live ammunition with nasams in usaskarpskyting med nasams i usafiring live ammunition with nasams in usahttp://forsvaret.no/media/PubImages/arkiv_fms2002_322_document.JPGhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8344

Kampluftvern

Ønsker du å jobbe med beskyttelse mot angrep fra luften? Nå kan du søke utdanning innen kampluftvern. Selv om du formelt vil være student ved Krigsskolen vil du gjennomføre utdanningen ved Luftkrigsskolen i Trondheim.
​​

 

 

Viktig informasjonViktig informasjon<p class="forsvaretElement-p">Utdanningssystemet i Forsvaret er under endring. Det tas forbehold om endringer i denne utdanningsmuligheten fra 2018. Mer informasjon gis mot slutten av 2017. <br></p>http://forsvaret.no/karriere_/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=40

​​​​For at Brigade Nord skal få tilstrekkelig manøverrom, handlefrihet, operasjonell dybde og kunne benytte terrenget til egen fordel, må manøverenhetene følges av et kampluftvern.

KAMPL​​UFTVERN

Kampluftvern består av to systemer:

 • ​Norwegian Advanced Surface to air Missile System, AMRAAM missil (radar missil) som er tilsvarende Luftforsvarets luftvern.
 • Short Range Air Defence, IRIS-T missil (elektrooptisk missil).​

Hensikten er å støtte Hærens kapasiteter med både manøver, luftromskontroll og engasjement i lufta. Avdelingen er planlagt samlokalisert med Artilleribataljonen på Setermoen i Troms fylke.

UTDA​NNINGEN

Kadettene er ment å bekle sentrale stillinger innen kampluftvern, som troppssjef, operasjonsoffiserer og ledelse i Hæren. 

Som en del av utdanningen vil alle få kurs som Tactical Control Officer (TCO). Dette kvalifiserer som skytter på systemet.

Dette er muligheten for deg som ønsker å være med få opprettelsen av et helt nytt våpensystem, og en kombinasjon ingen andre har. Dette systemet trenger kompetanse like mye fra Hær som fra Luft. 

HVA GIR DE​​​TTE DEG?

 • ​​Gode tjeneste- og karrieremuligheter på tvers av forsvarsgrener
 • Kompetanse innen manøveroperasjoner og luftromskontroll
 • Muligheten til å være med å skape og utvikle Norges nye luftvern, og jobbe med et nyutviklet system
 • Utfordrende tjeneste i en operativ avdeling​​

KRAV TIL SØK​ER:

 • Ha fullført og bestått grunnleggende befalsutdanning
 • Ha generell studiekompetanse ​​​
 • Bestå fysiske minstekrav for lederutdanning i Forsvaret
 • Ha plettfri vandel
 • Kunne sikkerhetsklareres​​​​

 

 

Informasjon til søkereInformasjon til søkere<p></p><p class="forsvaretElement-p" style="box-sizing:content-box;margin-bottom:1.875em;font-size:16px;line-height:1.625;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;background-color:#ffffff;">​​<span style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;">​​S</span><span style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;">øknadsskjemaet er ikke åpnet enda. </span><span style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;">På </span><a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=176107c0-8c88-4a78-98ec-4ff9c9cca15a" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration:underline;background:transparent;transition:0.3s;font-size:1rem;">denne siden​</a><span style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;"> finner du en komplett oversikt over alle søknadsfrister, samt informasjon om når de ulike søknadsskjemaene åpner, hvordan du søker, og veien videre fra søknad til skoleplass.</span></p><p class="forsvaretElement-p" style="box-sizing:content-box;margin-bottom:1.875em;font-size:16px;line-height:1.625;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;background-color:#ffffff;"><span style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;"></span><span style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;">S</span><span style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;">kulle du ha ytterligere spørsmål kan du ta kontakt Hærens senter for rekruttering og seleksjon på telefon 975 91 169 eller 992 41 244. </span></p>http://forsvaret.no/karriere_/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=39

Publisert 9. januar 2017 10:58.. Sist oppdatert 30. august 2017 11:47.