_BR_6644_BR_6644http://forsvaret.no/media/PubImages/_BR_6644.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=5200

Logistikklinjen ved Krigsskolen

Studiet gir deg ledererfaring og en bachelorgrad i logistikk og ressursstyring. Søknadsfrist 15. januar 2018.

 

 

Viktig informasjonViktig informasjon<p class="forsvaretElement-p">Utdanningssystemet i Forsvaret er under endring. Det tas forbehold om endringer i denne utdanningsmuligheten fra 2018. Mer informasjon gis mot slutten av 2017. <br></p>http://forsvaret.no/karriere_/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=40

På Krigsskolen får du en unik lederutdanning som er krevende både praktisk, akademisk, fysisk og mentalt. Studiet er bygget opp av ulike moduler hvor det legges vekt på at læring oppstår i samhandlingen mellom teori og praksis.

Logistikklinjen er felles for de tre krigsskolene i Forsvaret. Selv om du formelt vil være student ved Krigsskolen vil du gjennomføre utdanningen ved Sjøkrigsskolen i Bergen.

I løpet av studiet vil du få et høyt kunnskapsnivå innenfor relevante fagområder som logistikk, juss og økonomi, samt et solid fundament av metode. Utdanningen skal gjøre deg kvalifisert til å ivareta spesialist- og rådgivningsoppgaver innenfor det logistiske, økonomiske og administrative emneområdet.

Kompetanse innen logistikk og ressursstyring er avgjørende for gjennomføringen av operasjonene til Forsvaret i både inn- og utland.

Utdanningen har en varighet på tre år og fører til en bachelorgrad i logistikk og ressursstyring. Etter endt utdanning er du sikret jobb i Forsvaret når du gjennomfører plikttjenesten. Studiet kvalifiserer for karriere og videreutdanning på høyere nivå i Forsvaret, samt ved nasjonale og internasjonale universiteter og høgskoler.

Forsvaret ønsker å finne de best kvalifiserte og mest motiverte ungdommene til sine utdanninger. Alle kvalifiserte søkere må derfor gjennom Forsvarets opptak og seleksjon (Fos). Dette er en felles seleksjon hvor du må gjennomføre blant annet fysiske tester for å se om du oppfyller minstekravene til utdanningen du søker. I løpet av opptaket ønsker vi å bli kjent med deg for å se hvem du er, hva du står for, og hvilke holdninger du har. Egnede kandidater vil mot slutten av opptaket få tilbud om skoleplass ved Krigsskolen.

​KRAV TIL SØKER:

  • Ha fullført og bestått grunnleggende befalsutdanning
  • Ha generell studiekompetanse 
  • Bestå fysiske minstekrav for lederutdanning i Forsvaret
  • Ha plettfri vandel
  • Kunne sikkerhetsklareres

 

 

Informasjon til søkereInformasjon til søkere<p></p><p class="forsvaretElement-p" style="box-sizing:content-box;margin-bottom:1.875em;font-size:16px;line-height:1.625;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;background-color:#ffffff;">​​<span style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;">​​S</span><span style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;">øknadsskjemaet er ikke åpnet enda. </span><span style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;">På </span><a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=176107c0-8c88-4a78-98ec-4ff9c9cca15a" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration:underline;background:transparent;transition:0.3s;font-size:1rem;">denne siden​</a><span style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;"> finner du en komplett oversikt over alle søknadsfrister, samt informasjon om når de ulike søknadsskjemaene åpner, hvordan du søker, og veien videre fra søknad til skoleplass.</span></p><p class="forsvaretElement-p" style="box-sizing:content-box;margin-bottom:1.875em;font-size:16px;line-height:1.625;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;background-color:#ffffff;"><span style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;"></span><span style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;">S</span><span style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;">kulle du ha ytterligere spørsmål kan du ta kontakt Hærens senter for rekruttering og seleksjon på telefon 975 91 169 eller 992 41 244. </span></p>http://forsvaret.no/karriere_/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=39

Publisert 1. desember 2014 18:07.. Sist oppdatert 30. august 2017 11:54.