Soldater fra Hans Majestet Kongens Garde under øvelse på Rena / Soldiers of His Majesty the Kings Guard during exercise at RenaSoldater fra Hans Majestet Kongens Garde under øvelse på Rena / Soldiers of His Majesty the Kings Guard during exercise at Renahttp://forsvaret.no/media/PubImages/_MG_7493.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=622

Operativ linje ved Krigsskolen

Studiet gir deg ledererfaring og en bachelorgrad i militær teori, ledelse og landmakt. Søknadsfrist 15. januar 2018.

 

 

Viktig informasjonViktig informasjon<p class="forsvaretElement-p">Utdanningssystemet i Forsvaret er under endring. Det tas forbehold om endringer i denne utdanningsmuligheten fra 2018. Mer informasjon gis mot slutten av 2017. <br></p>http://forsvaret.no/karriere_/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=40

På Krigsskolen får du en unik lederutdanning som er krevende både praktisk, akademisk, fysisk og mentalt. Studiet er bygget opp av ulike moduler hvor det legges vekt på at læring oppstår i samhandlingen mellom teori og praksis.

I løpet av studiet vil du få innsikt i ulike fagområder som militærmakt, ledelse, språk, internasjonal kommunikasjon, strategi og fysisk trening. Denne tverrfaglige tilnærmingen gjør deg i stand til å kunne løse et bredt spekter av oppgaver, spesielt innenfor praktisk ledelse.

Som uteksaminert offiser vil du ha tilegnet deg kunnskap, ferdigheter og holdninger som gjør deg skikket til å løse spennende og utfordrende oppgaver både nasjonalt og internasjonalt.

Utdanningen har en varighet på tre år og fører til en bachelorgrad på 180 studiepoeng i militær teori, ledelse og landmakt. Etter endt utdanning er du sikret jobb i Forsvaret når du gjennomfører plikttjenesten. Denne perioden kan du blant annet tjenestegjøre som troppssjef med ansvar for 20 til 40 soldater. En viktig del av jobben vil være å utdanne og lede dine egne soldater, også kalt en tropp, under oppdragsløsning.

Forsvaret ønsker å finne de best kvalifiserte og mest motiverte ungdommene til sine utdanninger. Alle kvalifiserte søkere må derfor gjennom Forsvarets opptak og seleksjon (Fos). Dette er en felles seleksjon hvor du må gjennomføre blant annet fysiske tester for å se om du oppfyller minstekravene til utdanningen du søker. I løpet av opptaket ønsker vi å bli kjent med deg for å se hvem du er, hva du står for, og hvilke holdninger du har. Egnede kandidater vil mot slutten av opptaket få tilbud om skoleplass ved Krigsskolen.

KRAV TIL SØKER:

  • Ha fullført og bestått grunnleggende befalsutdanning
  • Ha generell studiekompetanse 
  • ​Bestå fysiske minstekrav for lederutdanning i Forsvaret
  • Ha plettfri vandel
  • Kunne sikkerhetsklareres

 

 

Informasjon til søkereInformasjon til søkere<p></p><p class="forsvaretElement-p" style="box-sizing:content-box;margin-bottom:1.875em;font-size:16px;line-height:1.625;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;background-color:#ffffff;">​​<span style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;">​​S</span><span style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;">øknadsskjemaet er ikke åpnet enda. </span><span style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;">På </span><a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=176107c0-8c88-4a78-98ec-4ff9c9cca15a" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration:underline;background:transparent;transition:0.3s;font-size:1rem;">denne siden​</a><span style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;"> finner du en komplett oversikt over alle søknadsfrister, samt informasjon om når de ulike søknadsskjemaene åpner, hvordan du søker, og veien videre fra søknad til skoleplass.</span></p><p class="forsvaretElement-p" style="box-sizing:content-box;margin-bottom:1.875em;font-size:16px;line-height:1.625;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;background-color:#ffffff;"><span style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;"></span><span style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;">S</span><span style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;">kulle du ha ytterligere spørsmål kan du ta kontakt Hærens senter for rekruttering og seleksjon på telefon 975 91 169 eller 992 41 244. </span></p>http://forsvaret.no/karriere_/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=39

Publisert 1. desember 2014 18:19.. Sist oppdatert 30. august 2017 11:43.