Soldater fra Brigade Nords 2. bataljon på den multinasjonale NATO-øvelsen Saber Strike 16 i Latvia. // Norwegian Army soldiers, assigned to the 2nd Battalion of Brigade North, on exercise Saber Strike 16 in Latvia.Soldater fra Brigade Nords 2. bataljon på den multinasjonale NATO-øvelsen Saber Strike 16 i Latvia. // Norwegian Army soldiers, assigned to the 2nd Battalion of Brigade North, on exercise Saber Strike 16 in Latvia.http://forsvaret.no/media/PubImages/20160616-osh_sbs16-125.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7300Illustrasjonsbilde fra Hæren

Videregående befalsutdanning ved Krigsskolen

Videregående befalsutdanning (VBU) bidrar til å utvikle et spesialistkorps med dyktige militære ledere og spesialister.

 

 

Viktig informasjonViktig informasjon<p class="forsvaretElement-p">Utdanningssystemet i Forsvaret er under endring. Det tas forbehold om endringer i denne utdanningsmuligheten fra 2018. Mer informasjon gis mot slutten av 2017. <br></p>http://forsvaret.no/karriere_/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=40

​​​​Utdanningen er en sentral byggestein i profesjonsutviklingen som strekker seg fra grunnleggende soldatutdanning til de høyeste lederkurs i Forsvaret. Utdanningen er rettet mot Forsvarets kjernevirksomhet: Planlegging, ledelse og gjennomføring av militære operasjoner. ​

Videregående befalsutdanning (VBU) gir befalet forutsetninger for å bekle spesialist- og lederfunksjoner. Utdanningen skal baseres på en felles profesjonsplattform, som blant annet omfatter holdninger, etikk og ledelse, samt gi tilstrekkelig militærfaglig grunnlag for å kunne bekle stillinger på ulike nivå i Forsvaret.  

For å sikre en gjennomgående progresjon i både fag og karriere, skal det enkelte utdanningsnivå utnytte og videreutvikle befalets erfaringer fra forutgående utdannings- og tjenestenivå. ​

En videreutdanning der du er i fokus​​​.​​​​

Befalsutdanningen bygger således på prinsippet om livslang læring. Livslang læring forstås her som en kontinuerlig læringsprosess som omfatter og integrerer både formell og uformell læring. Hensikten er å garantere universell og kontinuerlig tilgang til å få, og fornye, den kompetanse som er nødvendig for en bærekraftig utøvelse og utvikling av den militære profesjon.

krav til søker:

  • Ha fullført og bestått grunnleggende befalsutdanning
  • For VBU 1 Sersjant 1. klasse (OR 5+), men anbefalt OR 5+ og 3 års tjenesteerfaring​
  • For VBU 2 minimum 3 års tjenesteerfaring som Oversersjant (OR6)
  • Sikkerhetsklarert
  • Bestått fysiske minstekrav for årlig test av militært ansatte​

 

 

Informasjon til søkereInformasjon til søkere<p>Søknadsskjema er ikke åpnet enda. VBU 1 og 2 vil kunngjøres på intranett i uke 14 og søknad registreres gjennom Forsvarets kurskatalog (FKK) på intranett (se kunngjøring). VBU 1 er planlagt gjennomført fra uke 34 - 40, og VBU 2 fra uke 42 - 48. ​</p>http://forsvaret.no/karriere_/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=38

Publisert 17. november 2016 16:19.. Sist oppdatert 30. august 2017 11:48.