Soldater fra Brigade Nords 2. bataljon på den multinasjonale NATO-øvelsen Saber Strike 16 i Latvia. // Norwegian Army soldiers, assigned to the 2nd Battalion of Brigade North, on exercise Saber Strike 16 in Latvia.Soldater fra Brigade Nords 2. bataljon på den multinasjonale NATO-øvelsen Saber Strike 16 i Latvia. // Norwegian Army soldiers, assigned to the 2nd Battalion of Brigade North, on exercise Saber Strike 16 in Latvia.http://forsvaret.no/media/PubImages/20160616-osh_sbs16-125.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7300Illustrasjonsbilde fra Hæren

Videregående befalsutdanning ved Krigsskolen

Videregående befalsutdanning (VBU) bidrar til å utvikle et spesialistkorps med dyktige militære ledere og spesialister.

​Utdanningen er en sentral byggestein i profesjonsutviklingen som strekker seg fra grunnleggende soldatutdanning til de høyeste lederkurs i Forsvaret. Utdanningen er rettet mot Forsvarets kjernevirksomhet: Planlegging, ledelse og gjennomføring av militære operasjoner. ​

Videregående befalsutdanning (VBU) gir befalet forutsetninger for å bekle spesialist- og lederfunksjoner. Utdanningen skal baseres på en felles profesjonsplattform, som blant annet omfatter holdninger, etikk og ledelse, samt gi tilstrekkelig militærfaglig grunnlag for å kunne bekle stillinger på ulike nivå i Forsvaret.  

For å sikre en gjennomgående progresjon i både fag og karriere, skal det enkelte utdanningsnivå utnytte og videreutvikle befalets erfaringer fra forutgående utdannings- og tjenestenivå. ​

En videreutdanning der du er i fokus​​​.​​​​

Befalsutdanningen bygger således på prinsippet om livslang læring. Livslang læring forstås her som en kontinuerlig læringsprosess som omfatter og integrerer både formell og uformell læring. Hensikten er å garantere universell og kontinuerlig tilgang til å få, og fornye, den kompetanse som er nødvendig for en bærekraftig utøvelse og utvikling av den militære profesjon.

krav til søker:

  • Ha fullført og bestått grunnleggende befalsutdanning
  • For VBU 1 minimum 3 års tjenesteerfaring som Sersjant 1.klasse (OR5+)
  • For VBU 2 minimum 3 års tjenesteerfaring som Oversersjant (OR6)
  • Sikkerhetsklarert
  • Bestått fysiske minstekrav for årlig test av militært ansatte​

 

 

Informasjon til søkerInformasjon til søker<p class="forsvaretElement-p">​​<span style="font-size:1rem;">​​S</span><span style="font-size:1rem;">øknadsskjemaet er ikke åpnet enda. </span><span style="font-size:1rem;">På </span><a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=176107c0-8c88-4a78-98ec-4ff9c9cca15a" style="font-size:1rem;">denne siden​</a><span style="font-size:1rem;"> finner du en komplett oversikt over alle søknadsfrister, samt informasjon om når de ulike søknadsskjemaene åpner, hvordan du søker, og veien videre fra søknad til skoleplass.</span></p><p class="forsvaretElement-p"><span style="font-size:1rem;"></span><span style="font-size:1rem;">S</span><span style="font-size:1rem;">kulle du ha ytterligere spørsmål kan du ta kontakt med Forsvarets personell- og vernepliktssenter på telefon 03003.</span></p>http://forsvaret.no/karriere_/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=3

Publisert 17. november 2016 16:19.. Sist oppdatert 17. november 2016 16:32.