karriere_17_luftforsvaretsflygeskarriere_17_luftforsvaretsflygeshttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=3259Luftforsvarets flygeskoleØnsker du å sitte bak spakene på noen av verdens mest moderne fly og helikoptre? Søknadsfrist 1. desember 2017https://www.youtube.com/watch?v=W21VmGM0J0U&feature=youtu.be

Hvilke utdanninger kan jeg ta?

Opptak

Seleksjonsflygning

Flygerutdanning

Jobben

Opptak


Kvalifiserte søkere blir invitert til å gjennomføre innledende teoretiske tester i blant annet norsk, engelsk, regning, teknisk innsikt og flykunnskap. Testen​e gjennomføres i løpet av én dag og holdes i de største byene i Norge.

Søkere som kommer videre vil bli innkalt til opptak ved Luftforsvarets seleksjonssenter på Rygge. Her gjennomføres blant annet fysiske tester, medisinske undersøkelser, databaserte ferdighetstester, intervju og en avsluttende feltøvelse.

Seleksjonsflygning


De som blir funnet kvalifisert under opptaket blir sendt til Luftforsvarets flygeskole på Bardufoss. Her gjennomføres det teoriundervisning de første 4-5 ukene, før man får rundt 20-25 flytimer i Luftforsvarets skolefly SAAB Safari.

I denne perioden gjennomføres flyturer sammen med erfarne instruktører som evaluerer og gir tilbakemelding underveis. Det stilles høye krav til progresjon, læringsevne og resultater for å bli vurdert som skikket til å begynne selve flygerutdanningen.

Flygerutdanning


Selve flygerutdanningen gjennomføres i USA. Her får man spesialisering som transport- og maritim flyger, helikopterflyger, jagerflyger eller navigatør. Utdanningen har en varighet på 12 til 20 måneder avhengig av hvilken flytype du utdannes innenfor. ​

I tillegg til den praktiske delen, selve flygningen, gjennomføres det militærfaglig utdanning i Norge. Dette er for å skape en helhetlig forståelse for luftmilitær maktanvendelse, noe som er nødvendig for å kunne utføre operasjoner som flyger.

Jobben


Etter endt utdanning vender du tilbake til Norge for å starte din flygende tjeneste i Luftforsvaret og avtjene plikttjenesten som er 12 år for flygere og 8 år for navigatører.​

Noen kommer til å utføre redningsoppdrag langs de bratte fjellsidene i Jotunheimen, andre vil bistå norske spesialstyrker i utlandet eller undersøke fremmede fartøy i Nordsjøen. Enten du flyr jagerfly, helikopter eller flermotorfly vil du ha en utfordrende, spennende og annerledes jobb.

Fra søknad til skoleplass

For å finne de best kvalifiserte og mest motiverte kandidatene må alle søkere gjennom en grundig seleksjonsprosess. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Denne deles inn i to faser, hvor egnede kandidater får tilbud om skoleplass mot slutten av opptaket.                                                      

FASE 1 

Kvalifiserte søkere blir invitert til å gjennomføre innledende teoretiske tester i blant annet norsk, engelsk, regning, teknisk innsikt og flykunnskap. Testen​e gjennomføres i løpet av én dag og holdes i de største byene i Norge rundt månedsskifte januar/februar.                                                                                                      

FASE 2

Søkere som kommer videre blir innkalt til opptak ved Luftforsvarets seleksjonssenter på Rygge i månedsskifte mai/juni. Her gjennomføres blant annet fysiske tester, medisinske undersøkelser, databaserte ferdighetstester, intervju og en avsluttende feltøvelse. De best kvalifiserte kandidatene vil mot slutten av opptaket få tilbud om skoleplass.         

Mange tror de må ha toppkarakterer og overmenneskelige kapasiteter for å klare utdanningen. Det er en av de største mytene. 

KRAV TIL SØKER


  1. Ha bestått sesjon. Har du fylt ut egenerklæring på nett, men enda ikke blitt kalt inn til sesjon, kan du fortsatt søke. Da sørger vi for å kalle deg inn hvis du er kvalifisert. Du trenger ikke å ha fullført førstegangstjeneste for å kunne søke.
  2. Ha minimum karakter 5 på teoritesten (allment evnenivå) fra sesjon
  3. Ha god helse, godt syn og god hørsel (bruk av kontaktlinser, briller eller laserkorrigert syn godtas ikke)
  4. Ha generell studiekompetanse innen sommeren i opptaksåret (2018)
  5. Ha plettfri vandel​ 
  6. Være mellom 18 og 24 år i opptaksåret (2018)
  7.  Være minst 163 centimeter høy
  8.  Kunne sikkerhetsklareres
  9.  Beherske norsk og engelsk godt, både skriftlig og muntlig
  10.  Bestå fysi​ske minstekrav for lederutdanning​ i Forsvaret


SLIK SØKER DU

Forsvaret bruker elektronisk søknadssystem med innlogging ​gjennom ​ID-porten/MinID. Etter du har sendt søknaden din vil kvalifiserte søkere få tilsendt et kvitteringsbrev på mottatt søknad. Søkere som ikke oppfyller de formelle kravene vil få avslag. Etter at søknadsfristen har gått ut blir alle søknadene vurdert og behandlet. Normalt sendes innkallings- eller avslagsbrev ut i løpet av noen uker. 

Søknadsfrist 1. desember 2017

søk her

Utdanningen fra A til Å

Veien til å bli flyger kan for mange oppleves som komplisert. I løpet av utdanningen skal man innom ulike skoler, bo på forskjellige steder og ta til seg et bredt spekter av kunnskap og ferdigheter. Her er informasjonen du trenger for å få oversikt over hva det innebærer å bli flyger eller navigatør i Forsvaret.

SELEKSJONSFLYGNING 

De som blir funnet kvalifisert under opptaket blir sendt til seleksjonsflygning ved Luftforsvarets flygeskole på Bardufoss. Her er målet å finne ut hvem som har forutsetninger for å kunne fullføre og bestå selve flygerutdanningen. Dette gjøres ved å teste hvem som evner å ta til seg nødvendig læring og omsette kunnskapen i praksis.

De første 4-5 ukene gjennomføres det teoriundervisning. For mange oppleves dette som en hektisk start, og man må være forberedt på å jobbe lange dager for å klare å holde følge med undervisningen. Gjennom perioden avholdes det eksamener i relevante emner som Aviation English, Air Traffic Services, Airplane General, Aviation Medicine, Aerodynamics, Metrology og Navigation.


Saab Safari er et énmotors propellfly uten våpen som benyttes i utdanningen.

Når det teoretiske grunnlaget er på plass, får hver enkelt rundt 20-25 flytimer i Luftforsvarets skolefly SAAB Safari. I denne perioden gjennomfører aspirantene flyturer sammen med erfarne instruktører som evaluerer og gir tilbakemelding underveis.

Det introduseres nye øvelser på hver flytur, og kravet til progresjon er satt høyt. I løpet av perioden er målet at aspirantene skal være i stand til å kunne gjennomføre 1-2 turer på egenhånd. De som gjør det godt i teorifagene, men ikke behersker flygingen, kan bli overført til navigatørutdanningen. Det stilles fremdeles krav til progresjon og dyktighet, men fokuset flyttes til å vurdere om aspiranten kan egnes som fremtidig navigatør.

Møt to elever med ulike historier fra seleksjonsflygningen ved Luftforsvarets flygeskole

FLYGERUTDANNING I USA

All grunnleggende flygerutdanning gjennomføres for tiden i USA. De klimatiske forholdene i sørstatene er stabile, og gir dermed gode forutsetninger for en effektiv gjennomføring av utdanningen. Her spesialiseres man som transport- og maritim flyger, helikopterflyger, jagerflyger eller navigatør. Utdanningene har en varighet på 12 til 20 måneder avhengig av hvilken flytype du utdannes innenfor.

Fordelingen av flytype gjennomføres som regel etter seleksjonsflygningen, og baserer seg på Luftforsvarets behov, antall tilgjengelige skoleplasser i USA, egne ønsker fra elevene og oppnådde resultater så langt i utdanningen. ​I løpet av oppholdet i USA vil man få mellom 150-200 timer flytid, avhengig av hvilken flytype man utdannes innenfor.

Jagerfly (US Air Force)  
Jagerflygerne utdannes i Texas på Sheppard Air Force Base. Her gjennomføres en 16 måneder lang grunnutdanning på F-35, etterfulgt av 3 måneder med avansert trening.

Grunnutdanningen består av teori, simulatortrening og praktisk flygning. De første ukene er det teoriundervisning kombinert med simulatortrening. Deretter følger praksis flygning med flytypen T-6 Texan II. Dette er et turbo propellfly som elevene flyr i omtrent 6 måneder. De neste 6 månedene flyr elevene det mer avanserte jet treningsflyet T-38 C Talon. Utdanningen består av grunnleggende manøvrering, akrobatikk, samt instrument- og navigasjonstrening før det avsluttes med taktisk formasjonstrening.

De siste 3 månedene brukes på mer avansert trening, hvor får elevene kunnskap i luftkamptrening og våpenlevering. En militærfaglig nødvendighet før veien går videre til Norge for utsjekk og operativ kampflyger i Luftforsvaret.

Helikopter (US ARMY) 
Helikopterflygerne utdannes i Alabama ved Fort Rucker. Dette er en stor utdanningsavdeling i US Army.
 Utdanningen har en varighet på omtrent 12 måneder.

Flermotor (US NAVY)  
Flygere til tr
ansportfly (Hercules C-130 J) og maritime overvåkningsfly (P3 Orion) utdannes i Florida og Texas i regi av US Navy. Elevene starter utdanningen ved Naval Air Station Pensacola og forsetter ved Naval Air Station Whiting Field og Naval Air Station Corpus Christi.

Utdanningen tar rundt 12 måneder. Flygere til P3 Orion får grunnleggende opplæring på flytypen ved NAS Jacsonville i Florida. Flygere til Hercules C-130 får tilsvarende ved Little Rock i Arkansas.                                                    

MILITÆRFAGLIG UTDANNING

Yrket som militær flyger er både praktisk og teoretisk. Det er én av grunnene til hvorfor utdanningsløpet er sammensatt av mange forskjellige moduler. I tillegg til den praktiske delen, selve flygningen, må man også få relevant militærfaglig utdanning.

Den teoretiske plattformen er en viktig del av flygerutdanningen. Uten grunnleggende militære ferdigheter, eller en helhetlig forståelse for luftmilitær maktanvendelse, vil ikke fundamentet for å gjennomføre operasjoner være til stede.

De første 5 månedene tilbringes ved Luftforsvarets befalsskole på Kjevik. Gjennom teori og praksis får man opplæring innen militære ferdigheter med særlig vekt på lederskap. Dette innebærer alt fra kart og kompass, førstehjelp, våpen, stridsteknikk og fysisk trening, til en mer generell forståelse av hvordan det er å være en del av Forsvaret.          
For å få en mer helhetlig forståelse og økt militærfaglig kompetanse gjennomføres også en solid akademisk utdanning ved Luftkrigsskolen. Utdanningen har en varighet på 3 år, og fører frem til en bachelorgrad på 180 studiepoeng i militære studier. Gjennom studiet vil man utvikle de kunnskaper, ferdigheter og holdninger som kreves av en militær leder.

Det vanligste er å gjennomføre befalsutdanningen, og det første året på Luftkrigsskolen, før man reiser til USA for å gjennomføre selve flygerutdanningen. De to siste årene på Luftkrigsskolen fullføres etter utdanningen i USA.                                          

JOBBEN SOM FLYGER

Etter endt utdanning vender du tilbake til Norge for å starte din flygende tjeneste i Luftforsvaret og avtjene plikttjenesten som er 12 år for flygere og 8 år for navigatører.​ 

Noen kommer til å utføre redningsoppdrag langs de bratte fjellsidene i Jotunheimen, andre vil bistå norske spesialstyrker i utlandet eller undersøke fremmede fartøy i Nordsjøen. Enten du flyr jagerfly, helikopter eller flermotorfly vil du ha en utfordrende, spennende og annerledes jobb.

Søknadsfrist 1. desember 2017

søk her


Publisert 20. november 2014 11:52.. Sist oppdatert 19. oktober 2017 18:27.

 Relaterte artikler

 

 

karriere_17_luftforsvaretsflygesaktuelt_1866_livetpaaflygeskolen/aktuelt/livet-paa-flygeskolen/media/PubImages/20170911TDL_flygeskolen004.jpgLivet på flygeskolenDet er intenst og krevende, men ikke umulig. Møt to elever med ulike historier fra Luftforsvarets flygeskole. karriere_17_luftforsvaretsflygeshttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=1268
karriere_17_luftforsvaretsflygesaktuelt_1870_instruktørenstips/aktuelt/instruktørens-tips/media/PubImages/Winther1.jpgInstruktørens tipsDet viktigste er å ikke selektere seg selv bort før man har prøvd. karriere_17_luftforsvaretsflygeshttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=1269