karriere_17_luftforsvaretsflygeskarriere_17_luftforsvaretsflygeshttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=20454https://www.youtube.com/watch?v=BS7oY5RIspI

Hvilke utdanninger kan jeg ta?

Opptak

Seleksjonsflygning

Flygerutdanning

Jobben

Opptak


Kvalifiserte søkere blir invitert til å gjennomføre innledende teoretiske tester i blant annet norsk, engelsk, regning, teknisk innsikt og flykunnskap. Testen​e gjennomføres i løpet av én dag og holdes i de største byene i Norge.

Søkere som kommer videre vil bli innkalt til opptak ved Luftforsvarets seleksjonssenter på Rygge. Her gjennomføres blant annet fysiske tester, medisinske undersøkelser, databaserte ferdighetstester, intervju og en avsluttende feltøvelse.

Seleksjonsflygning


De som blir funnet kvalifisert under opptaket blir sendt til Luftforsvarets flygeskole på Bardufoss. Her gjennomføres det teoriundervisning de første 4-5 ukene, før man får rundt 20-25 flytimer i Luftforsvarets skolefly SAAB Safari.

I denne perioden gjennomføres flyturer sammen med erfarne instruktører som evaluerer og gir tilbakemelding underveis. Det stilles høye krav til progresjon, læringsevne og resultater for å bli vurdert som skikket til å begynne selve flygerutdanningen.

Flygerutdanning


Selve flygerutdanningen gjennomføres i USA. Her får man spesialisering som transport- og maritim flyger, helikopterflyger, jagerflyger eller navigatør. Utdanningen har en varighet på 12 til 20 måneder avhengig av hvilken flytype du utdannes innenfor. ​

I tillegg til den praktiske delen, selve flygningen, gjennomføres det militærfaglig utdanning i Norge. Dette er for å skape en helhetlig forståelse for luftmilitær maktanvendelse, noe som er nødvendig for å kunne utføre operasjoner som flyger.

Jobben


Etter endt utdanning vender du tilbake til Norge for å starte din flygende tjeneste i Luftforsvaret og avtjene plikttjenesten som er 12 år for flygere og 8 år for navigatører.​

Noen kommer til å utføre redningsoppdrag langs de bratte fjellsidene i Jotunheimen, andre vil bistå norske spesialstyrker i utlandet eller undersøke fremmede fartøy i Nordsjøen. Enten du flyr jagerfly, helikopter eller flermotorfly vil du ha en utfordrende, spennende og annerledes jobb.

Søknad og opptak

For å finne de best kvalifiserte og mest motiverte kandidatene, må alle søkere gjennom en grundig seleksjonsprosess. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Denne deles inn i to faser, hvor egnede kandidater får tilbud om skoleplass mot slutten av opptaket.    

 

 

Krav til søkerKrav til søker<ul class="forsvaretElement-p"> <br> <li>Ha bestått <a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=d0bbcc5f-964d-430d-a81c-285b4186a055" style="font-size:1rem;">sesjon</a>. Har du fylt ut egenerklæring på nett, men enda ikke blitt kalt inn til sesjon, kan du fortsatt søke. Da sørger vi for å kalle deg inn hvis du er kvalifisert. Du trenger ikke å ha fullført førstegangstjeneste for å kunne søke.</li><li>Ha minimum karakter 5 på teoritesten (allment evnenivå) fra sesjon</li><li>Ha god helse, godt syn og god hørsel (bruk av kontaktlinser, briller eller laserkorrigert syn godtas ikke)</li><li>Ha generell studiekompetanse innen sommeren i opptaksåret (2018)</li><li>Ha <a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=94c5eb53-18cc-448e-857a-42781fa1390c" style="font-size:1rem;">plettfri vandel​</a> </li><li>Være mellom 18 og 24 år i opptaksåret (2018)</li><li>Være minst 163 centimeter høy</li><li>Kunne <a href="https://nsm.stat.no/om-nsm/tjenester/personellsikkerhet/slik-blir-du-sikkerhetsklarert/" target="_blank" style="font-size:1rem;">sikkerhetsklareres</a></li><li>Beherske norsk og engelsk godt, både skriftlig og muntlig</li><li>Bestå <a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=5e4f8313-a916-4cb8-8728-5e12fcefdcf3" style="font-size:1rem;">fysi​ske minstekrav for lederutdanning​</a> i Forsvaret<br></li></ul><p></p>
Fase 1Fase 1<p class="forsvaretElement-p">Kvalifiserte søkere blir invitert til å gjennomføre innledende teoretiske tester i blant annet norsk, engelsk, regning, teknisk innsikt og flykunnskap. Testen​e gjennomføres i løpet av én dag og holdes i de største byene i Norge rundt månedsskifte januar/februar.                 <br></p>
Fase 2Fase 2<p><span style="box-sizing:content-box;font-size:16px;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;">Søkere som kommer videre blir innkalt til opptak ved Luftforsvarets seleksjonssenter på Rygge i månedsskifte mai/juni. Her gjennomføres blant annet fysiske tester, medisinske undersøkelser, databaserte ferdighetstester, intervju og en avsluttende feltøvelse. </span><span style="box-sizing:content-box;color:inherit;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:inherit;">De best kvalifiserte kandidatene vil mot slutten av opptaket få tilbud om skoleplass.</span><span style="color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;">           </span><br></p>
Slik søker duSlik søker du<p> <span style="color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;">Forsvaret bruker elektronisk søknadssystem med innlogging ​gjennom </span><span style="box-sizing:content-box;color:inherit;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:inherit;">​ID-porten/MinID. <span style="color:#000000;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;">Vær oppmerksom på at søknadsskjemaet ikke er åpent hele året. Normalt vil dette bli tilgjengelig i god tid (8-16 uker) før søknadsfristen.</span></span></p><p> <span style="box-sizing:content-box;color:inherit;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:inherit;"></span></p> <span> </span> <p><span style="font-size:16px;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;color:inherit;box-sizing:content-box;background-color:inherit;">Etter du har sendt søknaden din vil kvalifiserte søkere få tilsendt et kvitteringsbrev på mottatt søknad. Søkere som ikke oppfyller de formelle kravene vil få avslag. Etter at søknadsfristen har gått ut blir alle søknadene vurdert og behandlet. Normalt </span><span style="font-size:16px;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;color:inherit;box-sizing:content-box;background-color:inherit;">sendes innkallings- eller avslagsbrev ut i løpet av noen uker. </span></p>


Om denne utdanningen

​Luftforsvarets flygeskole utdanner flygere og navigatører til Forsvaret. ​I løpet av utdanningen skal man innom ulike skoler, bo på forskjellige steder og ta til seg et bredt spekter av kunnskap og ferdigheter. Her er informasjonen du trenger for å få oversikt over hva det innebærer å bli flyger eller navigatør i Forsvaret.

Mange tror de må ha toppkarakterer og overmenneskelige evner for å klare utdanningen. Det er en av de største mytene. 

SELEKSJONSFLYGNING 

De som blir funnet kvalifisert under opptaket, blir sendt til seleksjonsflygning ved Luftforsvarets flygeskole på Bardufoss. Her er målet å finne ut hvem som har forutsetninger for å fullføre og bestå selve flygerutdanningen. Dette gjøres ved å teste hvem som evner å ta til seg nødvendig læring og omsette kunnskapen i praksis.     

De første 4–5 ukene gjennomføres det teoriundervisning. For mange oppleves dette som en hektisk start, og man må være forberedt på å jobbe lange dager for å klare å holde følge med undervisningen. Gjennom perioden avholdes det eksamener i relevante emner som Aviation English, Air Traffic Services, Airplane General, Aviation Medicine, Aerodynamics, Metrology og Navigation.

 

 

SeleksjonsflygningSeleksjonsflygninghttp://forsvaret.no/media/Lists/YouTubeVideoList/DispForm.aspx?ID=450https://www.youtube.com/watch?v=hzFAulVp5yc
aahttp://forsvaret.no/media/PubImages/20170911TDL_6415.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=10687Saab Safari er et énmotors propellfly uten våpen som benyttes i utdanningen av Luftforsvarets flygere.
bbhttp://forsvaret.no/media/PubImages/20170911TDL_6665.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=10692Flyet har 200 hestekrefter og en maks hastighet på inntil 196,5 knop. Det er plass til 2 personer ombord.
b 1b 1http://forsvaret.no/media/PubImages/20170911TDL_6695.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=10693Hver enkelt får rundt 20-25 flytimer i løpet av perioden på Luftforsvarets flygeskole.
b 2b 2http://forsvaret.no/media/PubImages/20170911TDL_6406.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=10686Før hver flytur må aspirantene gå gjennom sjekklister for å kontrollere tilstanden på flyet. Dette gjøres under tilsyn av instruktør.
b 3b 3http://forsvaret.no/media/PubImages/20170911TDL_6504.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=10688Når det ikke er undervisning bruker aspirantene mye tid i flyhangaren for å øve på sjekklister, prosedyrer og rutiner.
b 4b 4http://forsvaret.no/media/PubImages/20170912TDL_6908.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=10696De første 4-5 ukene gjennomføres det teoriundervisning med avsluttende eksamner.
b 5b 5http://forsvaret.no/media/PubImages/20170911TDL_6661.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=10691Det kan være en fordel å spille 30–40 timer Microsoft Flight Simulator før opptaket.
b 6b 6http://forsvaret.no/media/PubImages/20170911TDL_6594.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=10689Man kan også begynne å lese seg opp på flyteori, for å ha mer overskudd til å lære alt annet i gjennom teoriperioden.
b 7b 7http://forsvaret.no/media/PubImages/20170912TDL_6834.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=10694


Når det teoretiske grunnlaget er på plass, får hver enkelt rundt 20–25 flytimer i Luftforsvarets skolefly SAAB Safari. I denne perioden gjennomfører aspirantene flyturer sammen med erfarne instruktører som evaluerer og gir tilbakemelding underveis.

Det introduseres nye øvelser på hver flytur, og kravet til progresjon er satt høyt. I løpet av perioden er målet at aspirantene skal være i stand til å kunne gjennomføre 1–2 turer på egen hånd. De som gjør det godt i teorifagene, men ikke behersker flygingen, kan bli overført til navigatørutdanningen. Det stilles fremdeles krav til progresjon og dyktighet, men fokuset flyttes til å vurdere om aspiranten kan egnes som fremtidig navigatør.

FLYGERUTDANNING I USA

All grunnleggende flygerutdanning gjennomføres for tiden i USA. De klimatiske forholdene i sørstatene er stabile, og gir dermed gode forutsetninger for en effektiv gjennomføring av utdanningen. Her spesialiseres man som transport- og maritim flyger, helikopterflyger, jagerflyger eller navigatør. Utdanningene har en varighet på 12 til 20 måneder, avhengig av hvilken flytype du utdannes innenfor.          

Fordelingen av flytype gjennomføres som regel etter seleksjonsflygningen, og baserer seg på Luftforsvarets behov, antall tilgjengelige skoleplasser i USA, egne ønsker fra elevene og oppnådde resultater så langt i utdanningen. ​I løpet av oppholdet i USA vil man få mellom 150 og 200 timer flytid, avhengig av hvilken flytype man utdannes innenfor.

 

 

Jagerfly (US AIR FORCE) Jagerfly (US AIR FORCE) <p class="forsvaretElement-p">​Jagerflygerne utdannes i Texas på Sheppard Air Force Base. Her gjennomføres en 13 måneder lang grunnutdanning, etterfulgt av 3 måneder med avansert trening.</p><p class="forsvaretElement-p">Grunnutdanningen består av teori, simulatortrening og praktisk flygning. De første ukene er det teoriundervisning kombinert med simulatortrening. Deretter følger praksis flygning med flytypen T-6 Texan II. Dette er et turbo propellfly som elevene flyr i omtrent 6 måneder. De neste 6 månedene flyr elevene det mer avanserte jet treningsflyet T-38 C Talon. Utdanningen består av grunnleggende manøvrering, akrobatikk, samt instrument- og navigasjonstrening før det avsluttes med taktisk formasjonstrening.     </p><p class="forsvaretElement-p">De siste 3 månedene brukes på mer avansert trening, hvor får elevene kunnskap i luftkamptrening og våpenlevering. Deretter blir en sendt til utsjekk på operativ flytype <a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=4bba4c66-8cf0-4c36-a9d3-6ec1d6399893">F-35</a> på Luke Airforce Base i Arizona. Dette er en militærfaglig nødvendighet før veien går videre til Norge for utsjekk og operativ kampflyger i Luftforsvaret.<br></p>
Helikopter (US ARMY) Helikopter (US ARMY) <p>​Helikopterflygerne utdannes i Alabama ved Fort Rucker. Dette er en stor utdanningsavdeling i US Army. Utdanningen har en varighet på omtrent 12 måneder. Utdanningen på Fort Rucker er i hovedsak delt i 3 deler.    </p><ul style="box-sizing:content-box;margin:0px auto 1.875em;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;max-width:620px;padding-left:0px;padding-right:20px;list-style:none;color:#333333;font-size:16px;orphans:2;widows:2;"><li><span style="color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;">Først flyr man en TH-67 Creek (Bell 206) i ca 6 mnd hvor det er fokus på basic- flygerferdigheter. Fra 2019 skal denne delen av utdanningen flys ned UH-72 Lakota. Det er et topp moderne helikopter med glasscockpit.</span></li><li><span style="color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;"></span><span style="color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;">Deretter går man over på den taktiske delen i ca 4 uker, hvor det er fokus på lavtflyging, navigasjon og landing i terrenget. Denne fasen gjøres nå med OH-58 Kiowa. Denne fasen vil også bli gjennomført med UH-72 Lakota fra og med 2019, og vil da også inkludere nattflyging med Night Visison Goggles.</span></li><li><span style="color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;">De siste 4-5 mnd flyr man UH-60M Black Hawk. Dette er et større helikopter, topp moderne med glasscockpit. Her gjøres visuell flyging, taktisk flyging, formasjon og instrument.</span></li></ul><p class="forsvaretElement-p">En typisk skoledag er teori før lunsj og flyging etter. Det er et stort internasjonalt miljø med elever fra hele verden, også utenfor NATO.<br></p>
Flermotor (US NAVY) Flermotor (US NAVY) <p class="forsvaretElement-p">​Flygere til transportfly (<a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=be11d371-fde4-4069-908d-b3bf5d1284e4" style="font-size:1rem;">Hercules C-130 J</a>) og maritime overvåkningsfly (<a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=933cb997-e09c-40cd-b42e-e1d3be2ae7e7" style="font-size:1rem;">P3 Orion</a>) utdannes i Florida og Texas i regi av US Navy. Elevene starter utdanningen ved Naval Air Station Pensacola og forsetter ved Naval Air Station Whiting Field og Naval Air Station Corpus Christi.</p><p class="forsvaretElement-p">Utdanningen tar rundt 12 måneder. Flygere til P3 Orion får grunnleggende opplæring på flytypen ved NAS Jacsonville i Florida. Flygere til Hercules C-130 får tilsvarende ved Little Rock i Arkansas. <br></p>

MILITÆRFAGLIG UTDANNING

Yrket som militær flyger er både praktisk og teoretisk. I tillegg til den praktiske delen, selve flygningen, gjennomføres det militærfaglig utdanning i Norge. Dette er for å skape en helhetlig forståelse for luftmilitær maktanvendelse, noe som er nødvendig for å kunne utføre operasjoner som flyger.   

De første fem månedene tilbringer du ved Luftforsvarets befalsskole på Kjevik. Gjennom teori og praksis får du opplæring innen militære ferdigheter med særlig vekt på lederskap. Dette innebærer alt fra kart og kompass, førstehjelp, våpen, stridsteknikk og fysisk trening, til en mer generell forståelse av hvordan det er å være en del av Forsvaret.         

For å få en mer helhetlig forståelse og økt militærfaglig kompetanse, gjennomføres også en solid akademisk utdanning ved Luftkrigsskolen. Utdanningen varer i tre år og fører frem til en bachelorgrad på 180 studiepoeng i militære studier. Gjennom studiet utvikler du kunnskaper, ferdigheter og holdninger som kreves av en militær leder.

Det vanligste er å gjennomføre befalsutdanningen, og det første året på Luftkrigsskolen før du reiser til USA for å gjennomføre selve flygerutdanningen. De to siste årene på krigsskolen fullføres etter utdanningen i USA. Varighet og rekkefølge på utdanningens oppbygning kan variere.

JOBBEN SOM FLYGER

Etter endt utdanning vender du tilbake til Norge for å starte din flygende tjeneste i Luftforsvaret og avtjene plikttjenesten som er 12 år for flygere og 8 år for navigatører.​ 

Noen kommer til å utføre redningsoppdrag langs de bratte fjellsidene i Jotunheimen, andre vil bistå norske spesialstyrker i utlandet eller undersøke fremmede fartøy i Nordsjøen. Enten du flyr jagerfly, helikopter eller flermotorfly, får du en utfordrende, spennende og annerledes jobb.     

 

 

Luftforsvarets stasjonerLuftforsvarets stasjoner<p class="forsvaretElement-p"><a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=4455de54-3f1f-481b-b175-e082e1dca7d7">Andøya flystasjon</a> har med sine Orion-fly hovedansvaret for å overvåke maritim aktivitet og hevde norsk suverenitet i nordområdene. <span style="color:inherit;background-color:transparent;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;">Andøya flystasjon er planlagt nedlagt nye overvåkningsfly (P-8 Poseidon) er faset inn på Evenes.</span></p><p class="forsvaretElement-p"><a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=3649c233-27ed-46bb-8744-33f0c3464488">Bardufoss flystasjon</a> blir hovedbase for NH90-helikopterne. <a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=28be2784-fe5c-4fc6-afff-ce7905b06b87">Luftforsvarsbase Bodø</a> blir kampflybase og base for Natos Quick Reaction Alert ut F-16s levetid (til rundt 2021) og utøver også redningstjeneste med helikopter.<br><br><a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=f5375054-f82c-4f87-b719-958ba130fde5">Gardermoen flystasjon</a> er hovedbase for transportflyene C-130J Hercules, mens <a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=7875879e-fb56-43e1-9998-b4203464204b">Rygge flystasjon</a> blant annet støtter Forsvaret med kapasitet innen 24-timers helikopterberedskap. Avdeling Sola er organisert under Rygge, og er hovedbase for den militære redningstjenesten i Norge.<br></p><p class="forsvaretElement-p"><a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=3f400192-ffa1-4848-bf0b-e92e2d333cfe">Luftforsvarets stasjon i Sørreisa</a> har ansvaret for koordinering og kontroll og varsling av hendelser i luftrommet, mens <a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=d9f62ac5-9b09-4222-ab7d-dc733593db8d">stasjonen på Mågerø</a> gjennom radarer og andre sensorer blant annet sørger for kontinuerlig overvåking og hevder norsk suverenitet i luftrommet, primært i Sør-Norge.</p><p class="forsvaretElement-p">Innfasingen av det toppmoderne kampflyet F-35, gir store endringer i organiseringen og lokaliseringen av Luftforsvaret de neste årene. <a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=63d2c9c2-75b3-47c1-806e-be4b7a9cba92">Ørland flystasjon</a>, der blant annet redningshelikoptre og luftvernsstyrker allerede er etablert, overtar som Norges hovedkampflybase. <br></p>

Publisert 20. november 2014 11:52.. Sist oppdatert 2. desember 2019 15:14.

 Relaterte artikler

 

 

karriere_17_luftforsvaretsflygesaktuelt_1866_livetpaaflygeskolen/aktuelt/livet-paa-flygeskolen/media/PubImages/20170911TDL_flygeskolen004.jpgLivet på flygeskolenDet er intenst og krevende, men ikke umulig. Møt to elever med ulike historier fra Luftforsvarets flygeskole. karriere_17_luftforsvaretsflygeshttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=1457
karriere_17_luftforsvaretsflygesaktuelt_1870_instruktørenstips/aktuelt/instruktørens-tips/media/PubImages/Winther1.jpgInstruktørens tipsDet viktigste er å ikke selektere seg selv bort før man har prøvd. karriere_17_luftforsvaretsflygeshttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=1458
karriere_17_luftforsvaretsflygesaktuelt_1885_navigatøren1/aktuelt/navigatoren/media/PubImages/teodor_navigator.jpgLever drømmen på 30.000 fotSom navigatørelev i USA har Teodor en ganske annerledes skolehverdag enn andre 23-åringer.karriere_17_luftforsvaretsflygeshttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=1459