karriere_1856_flygerutdanningkarriere_1856_flygerutdanninghttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=20453https://www.youtube.com/watch?v=BS7oY5RIspI
karriere_1856_flygerutdanningkarriere_1856_flygerutdanninghttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=18214https://youtu.be/HQOe7WSa1uQ

Tilbake til utdanningsoversikten

Flyger- og navigatørutdanning

Vedrørende koronasituasjonen og COVID-19

Opptak og seleksjon til de ulike utdanningsløpene går inntil videre som planlagt. Vi oppfordrer alle interesserte til å søke som normalt. Ved endringer vil denne siden oppdateres.


Søknad og opptak

Søknadsfristen for flygerutdanningen er vanligvis 1. desember hvert år. For å finne de best kvalifiserte og mest motiverte kandidatene, må alle søkere gjennom en grundig seleksjonsprosess. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Denne deles inn i to faser, hvor egnede kandidater får tilbud om skoleplass mot slutten av opptaket. 

 

 

karriere_1856_flygerutdanningKrav til søker <ul class="forsvaretElement-p"> <br/> <li>Ha bestått <a href="/sesjon" style="font-size: 1rem;">sesjon</a>. Har du fylt ut egenerklæring på nett, men enda ikke blitt kalt inn til sesjon, kan du fortsatt søke. Da sørger vi for å kalle deg inn hvis du er kvalifisert. Du trenger ikke å ha fullført førstegangstjeneste for å kunne søke.</li> <li>Ha minimum karakter 5 på teoritesten (allment evnenivå) fra sesjon</li> <li>Ha god helse, godt syn og god hørsel (bruk av kontaktlinser eller briller godtas normalt ikke) </li> <li>Laserkorrigert syn godtas ikke)</li> <li>Ha generell studiekompetanse innen sommeren i opptaksåret</li> <li>Ha <a href="/karriere/krav/formelle-krav" style="font-size: 1rem;">plettfri vandel​</a> </li> <li>Være mellom 18 og 24 år i opptaksåret</li> <li>Være minst 163 centimeter høy</li> <li>Kunne <a href="https://nsm.stat.no/om-nsm/tjenester/personellsikkerhet/slik-blir-du-sikkerhetsklarert/" target="_blank" style="font-size: 1rem;">sikkerhetsklareres</a></li> <li>Beherske norsk og engelsk godt, både skriftlig og muntlig</li> <li>Bestå <a href="/karriere/krav/fysiske-krav" style="font-size: 1rem;">fysi​ske minstekrav for lederutdanning​</a> i Forsvaret<br/></li> <li>Resultater, samt fravær fra skole eller jobb vil også kunne bli vurdert</li> </ul> <p> </p>karriere_1856_flygerutdanning
karriere_1856_flygerutdanningFase 1 <p class="forsvaretElement-p">Kvalifiserte søkere blir invitert til å gjennomføre innledende teoretiske tester i blant annet norsk, engelsk, regning, teknisk innsikt og flykunnskap. Testen​e gjennomføres i januar i følgende byer: Oslo, Trondheim, Bodø, Tromsø, Bergen, Stavanger og Kristiansand. <br/> <br/> Mange lurer på hvordan man kan stille best mulig forberedt til fase 1 av seleksjonen. Det anbefales å friske opp generell matte-, norsk- og engelskkunnskap i forkant. Teknisk innsikt handler om din grunnleggende forståelse for fysikkens lover. Nivået på dette er det man finner i videregående pensum innen fysikk. Flykunnskap er en prøve som kan omhandle alt som har med fly å gjøre – det være seg navn på kjente piloter, ulike flytyper, eller generell flykunnskap. Prøven har blant annet til hensikt å kartlegge motivasjonen din for faget og yrket som militær flyger. <br> <br/> Utover dette så kan det legges til at en av hensiktene med seleksjonen er at kandidatene ikke skal kunne forberede seg på alle prøvene. Man vil få god nok tid til å forberede seg der det er nødvendig, og da er det et seleksjonskriterie at man klarer å holde den progresjonen som er forventet innenfor den tiden man har til disposisjon. Derfor ønsker vi ikke å gå ut med mer spesifikk informasjon rundt alle testene i forkant. </p>karriere_1856_flygerutdanning
karriere_1856_flygerutdanningFase 2 <p> <span style="box-sizing: content-box; font-size: 16px; color: #333333; font-family: proximanova, arial, helvetica, sans-serif;">Søkere som kommer videre blir innkalt til opptak ved Luftforsvarets seleksjonssenter på Rygge i månedsskifte mars/april. Her gjennomføres blant annet fysiske tester, medisinske undersøkelser, databaserte ferdighetstester og intervju. </span><span style="box-sizing: content-box; color: inherit; font-family: proximanova, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 16px; background-color: inherit;">De best kvalifiserte kandidatene vil mot slutten av opptaket få tilbud om skoleplass.</span><span style="color: #333333; font-family: proximanova, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 16px; background-color: #ffffff;">           </span><br/> <br/> De <a href="/karriere/krav/fysiske-krav" style="font-size: 1rem;">fysi​ske minstekravene</a> er absolutte, noe som betyr at de må bestås for at du skal kunne bli med videre i opptaket. Øvelsene du vil bli testet i under fase 2, er 3000 meter (alternativt Biip-test), medisinballstøt, hang-ups og stille lengde. Husk at du kan ha en dårlig dag på selve testdagen. Det er derfor en fordel at du klarer de fysiske minstekravene med god margin. De medisinske undersøkelser er svært omfattende. Dette innebærer alt fra syn, hørsel, ulike blodprøver, test i trykkammer, til mer detaljerte undersøkelser som røntgen av ryggsøylen med mer. Dette er ikke noe du kan forberede deg på i forkant. <br/> <br/> Når det kommer til datatestene ønsker vi ikke å gå ut med noe konkret informasjon i forkant. På generelt grunnlag kan vi si at disse testene har til hensikt å måle viktige egenskaper knyttet til flygning. Du kan med fordel øve litt på Flight Simulator i forkant. Vi ser at spillerfaring med joystick har vist seg å være nyttig for å forberede seg til denne delen av seleksjonen. Intervjuet får du ikke vite noe om i forkant, men det foregår som et helt normalt jobbintervju. Altså en samtale mellom deg og en eller flere selektører. Feltøvelsen foregår ute i felt, hvor kandidatene vil deles inn i lag som blir satt til å løse ulike type oppdrag av ulik karakter. Her følges man av selektører som observerer hvordan du presterer i de ulike situasjonene som lagsmedlem, leder og soldat. <br/> <br/> Forbered deg så godt du kan på det du kan gjøre noe med. Det er noen egenskaper vi leter etter som ikke er likt fordelt mellom mennesker, og det er ikke gitt at de som har disse vet det selv. Det er derfor vi gjennomgår en så omfattende seleksjon for å få en grundig helhetsvurdering av hver enkelt. Lykke til med forberedelsene. </p>karriere_1856_flygerutdanning
karriere_1856_flygerutdanningFase 3<p> Denne fasen består av FOS (Forsvarets opptak og seleksjon) som er en feltøvelse. Øvelsen foregår ute i felt, hvor kandidatene vil deles inn i lag som blir satt til å løse ulike type oppdrag av ulik karakter. Her følges man av selektører som observerer hvordan du presterer i de ulike situasjonene som lagsmedlem, leder og soldat. I tillegg består Fase 3 av et avsluttende opptaksråd for utvelgelse av årets kull til Forsvarets flygerutdanning. Fase 3 foregår etter skoleslutt og da gjerne i overgangen av juni/juli og starten av juli. <br/> <br/> Oppstart av utdanningen er i siste halvdel av juli, både for de som starter på rekruttskole på Kjevik og for de som starter på Luftforsvarets Flyskole i Bardufoss. </p>karriere_1856_flygerutdanning
karriere_1856_flygerutdanningSlik søker du <p> <span style="color: #333333; font-family: proximanova, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 16px; background-color: #ffffff;">Forsvaret bruker elektronisk søknadssystem med innlogging ​gjennom </span><span style="box-sizing: content-box; color: inherit; font-family: proximanova, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 16px; background-color: inherit;">​ID-porten/MinID. <span style="color: #000000; font-family: proximanova, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 16px; background-color: #ffffff;">Vær oppmerksom på at søknadsskjemaet ikke er åpent hele året. Normalt vil dette bli tilgjengelig i god tid (8–16 uker) før søknadsfristen, som vanligvis er 1. desember hvert år.</span></span></p> <p> <span style="box-sizing: content-box; color: inherit; font-family: proximanova, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 16px; background-color: inherit;"></span></p> <span> </span> <p> <span style="font-size: 16px; font-family: proximanova, arial, helvetica, sans-serif; color: inherit; box-sizing: content-box; background-color: inherit;">Etter du har sendt søknaden din vil kvalifiserte søkere få tilsendt et kvitteringsbrev på mottatt søknad. Søkere som ikke oppfyller de formelle kravene vil få avslag. Etter at søknadsfristen har gått ut blir alle søknadene vurdert og behandlet. Normalt </span><span style="font-size: 16px; font-family: proximanova, arial, helvetica, sans-serif; color: inherit; box-sizing: content-box; background-color: inherit;">sendes innkallings- eller avslagsbrev ut i løpet av noen uker. </span></p>karriere_1856_flygerutdanning

 

 

karriere_1856_flygerutdanningkarriere_1856_flygerutdanninghttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=18209https://www.youtube.com/watch?v=3Cx86hdI2oM


Om denne utdanningen

Luftforsvarets skolesenter utdanner flygere og navigatører til Forsvaret. ​I løpet av utdanningen skal du innom ulike skoler, bo på forskjellige steder og ta til deg et bredt spekter av kunnskap og ferdigheter. Her er informasjonen du trenger for å få oversikt over hva det innebærer å bli flyger eller navigatør i Forsvaret.

Mange tror de må ha toppkarakterer og overmenneskelige evner for å klare utdanningen. Det er en av de største mytene.

SELEKSJONSFLYGNING 

Luftforsvaret gjennomfører opptak og seleksjonsflyging to ganger i året, med oppstart seleksjonsflyging henholdsvis høst og vinter. Har du ikke begynt på vernepliktstjenesten din, vil du få grunnleggende soldatopplæring ved Luftforsvarets spesialistskole på Kjevik i Kristiansand innenfor samme år som seleksjonsflygingen ved Bardufoss foregår.

De som blir kvalifisert under opptaket ved seleksjonssenteret på Rygge, blir sendt til seleksjonsflygning ved Luftforsvarets flygeskole på Bardufoss – eller til Kjevik først, dersom det er behov for grunnleggende soldatopplæring. 

 

 

SeleksjonsflygningSeleksjonsflygninghttp://forsvaret.no/media/Lists/YouTubeVideoList/DispForm.aspx?ID=450https://www.youtube.com/watch?v=hzFAulVp5yc
b 7b 7http://forsvaret.no/media/PubImages/20170912TDL_6834.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=10694
b 3b 3http://forsvaret.no/media/PubImages/20170911TDL_6504.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=10688Når det ikke er undervisning bruker aspirantene mye tid i flyhangaren for å øve på sjekklister, prosedyrer og rutiner.
b 6b 6http://forsvaret.no/media/PubImages/20170911TDL_6594.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=10689Man kan også begynne å lese seg opp på flyteori, for å ha mer overskudd til å lære alt annet i gjennom teoriperioden.
b 5b 5http://forsvaret.no/media/PubImages/20170911TDL_6661.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=10691Det kan være en fordel å spille 30–40 timer Microsoft Flight Simulator før opptaket.
bbhttp://forsvaret.no/media/PubImages/20170911TDL_6665.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=10692Flyet har 200 hestekrefter og en maks hastighet på inntil 196,5 knop. Det er plass til 2 personer ombord.
b 1b 1http://forsvaret.no/media/PubImages/20170911TDL_6695.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=10693Hver enkelt får rundt 20-25 flytimer i løpet av perioden på Luftforsvarets flygeskole.
b 2b 2http://forsvaret.no/media/PubImages/20170911TDL_6406.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=10686Før hver flytur må aspirantene gå gjennom sjekklister for å kontrollere tilstanden på flyet. Dette gjøres under tilsyn av instruktør.
aahttp://forsvaret.no/media/PubImages/20170911TDL_6415.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=10687Saab Safari er et énmotors propellfly uten våpen som benyttes i utdanningen av Luftforsvarets flygere.
b 4b 4http://forsvaret.no/media/PubImages/20170912TDL_6908.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=10696De første 4-5 ukene gjennomføres det teoriundervisning med avsluttende eksamner.


Ved flygeskolen i Bardufoss er målet å finne ut hvem som har forutsetninger for å fullføre og bestå selve flygerutdanningen. Dette gjøres ved å teste hvem som klarer å ta til seg nødvendig læring og omsette kunnskapen i praksis.     

De første 4–5 ukene er det teoriundervisning. For mange oppleves dette som en hektisk start, og du må være forberedt på å jobbe lange dager for å klare å holde følge med undervisningen. I perioden avholdes det eksamener i relevante emner som Aviation English, Air Traffic Services, Airplane General, Aviation Medicine, Aerodynamics, Metrology og Navigation.

Når det teoretiske grunnlaget er på plass, får hver enkelt rundt 20 til 25 flytimer i Luftforsvarets skolefly SAAB Safari. I denne perioden gjennomfører aspirantene flyturer sammen med erfarne instruktører som evaluerer og gir tilbakemelding underveis.

Det introduseres nye øvelser på hver flytur, og kravet til progresjon er satt høyt. I løpet av perioden er målet at aspirantene skal være i stand til å kunne gjennomføre 1–2 turer på egen hånd. De som gjør det godt i teorifagene, men ikke behersker flygingen, kan bli overført til navigatørutdanningen. Det stilles fremdeles krav til progresjon og dyktighet, men fokuset flyttes til å vurdere om aspiranten kan egnes som fremtidig navigatør.

GRUNNLEGGENDE OFFISERSUTDANNNING

Alle norske militærflygere er offiserer.

For å få en mer helhetlig forståelse og økt militærfaglig kompetanse, gjennomføres en solid akademisk utdanning ved Forsvarets høgskole, med studiested på Luftkrigsskolen i Trondheim.

Krigsskoleutdanningen for flygere og navigatører i Norge har en varighet på 2–2,5 år, hvorpå siste del av det totalt 3-årige bachelorløpet gjennomføres som praksis gjennom flygerutdanningen i USA. Fullført 3-årig krigsskole fører frem til en bachelorgrad på 180 studiepoeng i militære studier og militær grad som offiser. Gjennom studiet vil man utvikle de kunnskaper, ferdigheter og holdninger som kreves av en militær leder.

Utdanningen ved Luftkrigsskolen gjennomføres før du sendes til den fagspesifikke flyger-/navigatørutdanningen i USA.

Grunnet innføring av ny utdanningsreform for Forsvaret fra 2018 kan varighet og rekkefølge på utdanningens oppbygning variere noe.

FLYGERUTDANNING I USA

All grunnleggende flygerutdanning gjennomføres for tiden i USA. De klimatiske forholdene i sørstatene er stabile, og gir dermed gode forutsetninger for en effektiv gjennomføring av utdanningen. Her spesialiseres du som transportflyger og maritim flyger, helikopterflyger, jagerflyger eller navigatør. Utdanningene i USA har en varighet på 12 til 25 måneder, avhengig av hvilken flytype du utdannes innenfor. 

Fordelingen av flytype gjennomføres som regel i løpet av tredje semester ved Luftkrigsskolen, og baserer seg på Luftforsvarets behov, antall tilgjengelige skoleplasser i USA, egne ønsker fra elevene og oppnådde resultater så langt i utdanningen, med særskilt vekt på resultater fra seleksjonsflygingen. 

I løpet av oppholdet i USA vil du få mellom 150 og 200 timer flytid, avhengig av flytypen du utdannes innenfor.

 

 

karriere_1856_flygerutdanningJagerfly (US AIR FORCE) <p class="forsvaretElement-p">​Jagerflygerne utdannes i Texas på Sheppard Air Force Base. Her gjennomføres en 13 måneder lang grunnutdanning, etterfulgt av tre måneder med avansert trening.</p> <p class="forsvaretElement-p">Grunnutdanningen består av teori, simulatortrening og praktisk flygning. De første ukene er det teoriundervisning kombinert med simulatortrening. Deretter følger praksis flygning med flytypen T-6 Texan II. Dette er et turbo propellfly som elevene flyr i omtrent seks måneder. De neste seks månedene flyr elevene det mer avanserte jet treningsflyet T-38 C Talon. Utdanningen består av grunnleggende manøvrering, akrobatikk, samt instrument- og navigasjonstrening før det avsluttes med taktisk formasjonstrening.     </p> <p class="forsvaretElement-p">De siste tre månedene brukes på mer avansert trening, hvor får elevene kunnskap i luftkamptrening og våpenlevering. Deretter blir en sendt til utsjekk på operativ flytype <a href="/f-35">F-35</a> på Luke Airforce Base i Arizona. Dette er en militærfaglig nødvendighet før veien går videre til Norge for utsjekk og operativ kampflyger i Luftforsvaret.<br/></p>karriere_1856_flygerutdanning
karriere_1856_flygerutdanningHelikopter (US ARMY) <ul class="forsvaretElement-p"> <p>​Helikopterflygerne utdannes i Alabama ved Fort Rucker. Dette er en stor utdanningsavdeling i US Army. Utdanningen har en varighet på omtrent 12 måneder. Utdanningen på Fort Rucker er i hovedsak delt i 3 deler.    </p> <ul style="box-sizing: content-box; margin: 0px auto 1.875em; font-family: proximanova, arial, helvetica, sans-serif; max-width: 620px; padding-left: 0px; padding-right: 20px; list-style: none; color: #333333; font-size: 16px; orphans: 2; widows: 2;"> <li> <span style="color: #333333; font-family: proximanova, arial, helvetica, sans-serif;">Først flyr man en TH-67 Creek (Bell 206) i cirka seks måneder, hvor det er fokus på basic- flygerferdigheter. Fra 2019 skal denne delen av utdanningen flys ned UH-72 Lakota. Det er et topp moderne helikopter med glasscockpit.</span></li> <li> <span style="color: #333333; font-family: proximanova, arial, helvetica, sans-serif;"></span><span style="color: #333333; font-family: proximanova, arial, helvetica, sans-serif;">Deretter går man over på den taktiske delen i cirka fire uker, hvor det er fokus på lavtflyging, navigasjon og landing i terrenget. Denne fasen gjøres nå med OH-58 Kiowa. Denne fasen vil også bli gjennomført med UH-72 Lakota fra og med 2019, og vil da også inkludere nattflyging med Night Visison Goggles.</span></li> <li> <span style="color: #333333; font-family: proximanova, arial, helvetica, sans-serif;">De siste 4–5 månedene flyr man UH-60M Black Hawk. Dette er et større helikopter, topp moderne med glasscockpit. Her gjøres visuell flyging, taktisk flyging, formasjon og instrument.</span></li> </ul> <p class="forsvaretElement-p">En typisk skoledag er teori før lunsj og flyging etter. Det er et stort internasjonalt miljø med elever fra hele verden, også utenfor NATO. Det pågår et arbeid i 2019/2020 der Luftforsvaret ser på muligheten for å gjennomføre helikopterutdanningen i både US Navy og US Army. Dette kan påvirke hvilke helikoptertyper som blir benyttet i utdanningen.<br/></p>karriere_1856_flygerutdanning
karriere_1856_flygerutdanningFlermotor (US NAVY) ​<p>​Flygere til transportfly (<a href="/fakta/utstyr/Luft/C-130J-Hercules" style="font-size: 1rem;">Hercules C-130 J</a>) og maritime overvåkningsfly (<a href="/fakta/utstyr/Luft/P-3-Orion" style="font-size: 1rem;">P3 Orion</a>) utdannes i Florida og Texas i regi av US Navy. Elevene starter utdanningen ved Naval Air Station Pensacola og forsetter ved Naval Air Station Whiting Field og Naval Air Station Corpus Christi.</p> <p>Luftforsvaret vil de kommende år innfase flytypen P-8 Poseidon (Boeing 737) til erstatning for P-3 Orion. Luftforsvaret vil informere nærmere når valg av utdanningsted til P-8 er foretatt, og du som søker Flyskolen fra 2019 kan påregne at du får P-8-utdanning dersom du blir tildelt maritime patruljefly som flytype.</p> <p>Utdanningen tar rundt 12 måneder. Flygere til P3 Orion får grunnleggende opplæring på flytypen ved NAS Jacsonville i Florida. Flygere til Hercules C-130 får tilsvarende ved Little Rock i Arkansas.</p> karriere_1856_flygerutdanning

JOBBEN SOM FLYGER

Etter endt utdanning vender du tilbake til Norge for å starte din flygende tjeneste i Luftforsvaret og avtjene plikttjenesten som er tolv år for flygere og åtte år for navigatører.​ 

Noen kommer til å utføre redningsoppdrag langs de bratte fjellsidene i Jotunheimen, andre vil bistå norske spesialstyrker i utlandet eller undersøke fremmede fartøy i Nordsjøen. Enten du flyr jagerfly, helikopter eller flermotorfly vil du ha en utfordrende, spennende og annerledes jobb.     

 

 

karriere_1856_flygerutdanningkarriere_1856_flygerutdanninghttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=18208https://www.youtube.com/watch?v=h4zF22Qm8Kw


 

 

karriere_1856_flygerutdanningLuftforsvarets stasjoner<p class="forsvaretElement-p"> <a href="/fakta/tjenestesteder/andoya">Andøya flystasjon</a> har med sine Orion-fly hovedansvaret for å overvåke maritim aktivitet og hevde norsk suverenitet i nordområdene. <span style="color: inherit; background-color: transparent; font-family: proximanova, arial, helvetica, sans-serif;">Andøya flystasjon er planlagt nedlagt nye overvåkningsfly (P-8 Poseidon) er faset inn på Evenes.</span></p> <p class="forsvaretElement-p"> <a href="/fakta/tjenestesteder/bardufoss">Bardufoss flystasjon</a> blir hovedbase for NH90-helikopterne. <a href="/fakta/tjenestesteder/bod%C3%B8">Luftforsvarsbase Bodø</a> blir kampflybase og base for Natos Quick Reaction Alert ut F-16s levetid (til rundt 2021) og utøver også redningstjeneste med helikopter.<br/><br/><a href="/fakta/tjenestesteder/gardermoen">Gardermoen flystasjon</a> er hovedbase for transportflyene C-130J Hercules, mens <a href="/fakta/tjenestesteder/rygge">Rygge flystasjon</a> blant annet støtter Forsvaret med kapasitet innen 24-timers helikopterberedskap. Avdeling Sola er organisert under Rygge, og er hovedbase for den militære redningstjenesten i Norge.<br/></p> <p class="forsvaretElement-p"> <a href="/fakta/tjenestesteder/sorreisa">Luftforsvarets stasjon i Sørreisa</a> har ansvaret for koordinering og kontroll og varsling av hendelser i luftrommet, mens <a href="/fakta/tjenestesteder/magero">stasjonen på Mågerø</a> gjennom radarer og andre sensorer blant annet sørger for kontinuerlig overvåking og hevder norsk suverenitet i luftrommet, primært i Sør-Norge.</p> <p class="forsvaretElement-p">Innfasingen av det toppmoderne kampflyet F-35, gir store endringer i organiseringen og lokaliseringen av Luftforsvaret de neste årene. <a href="/fakta/tjenestesteder/orland">Ørland flystasjon</a>, der blant annet redningshelikoptre og luftvernsstyrker allerede er etablert, overtar som Norges hovedkampflybase. <br/></p>karriere_1856_flygerutdanning

 Relaterte artikler

 

 

karriere_1856_flygerutdanningaktuelt_1866_livetpaaflygeskolen/aktuelt/livet-paa-flygeskolen/media/PubImages/20170911TDL_flygeskolen004.jpgLivet på flygeskolenDet er intenst og krevende, men ikke umulig. Møt to elever med ulike historier fra Luftforsvarets flygeskole. karriere_1856_flygerutdanninghttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=3792
karriere_1856_flygerutdanningaktuelt_1870_instruktørenstips/aktuelt/instruktørens-tips/media/PubImages/Winther1.jpgInstruktørens tipsDet viktigste er å ikke selektere seg selv bort før man har prøvd. karriere_1856_flygerutdanninghttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=3793
karriere_1856_flygerutdanningaktuelt_1885_navigatøren1/aktuelt/navigatoren/media/PubImages/teodor_navigator.jpgLever drømmen på 30.000 fotSom navigatørelev i USA har Teodor en ganske annerledes skolehverdag enn andre 23-åringer.karriere_1856_flygerutdanninghttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=3794

Publisert 5. mars 2018 15:00.. Sist oppdatert 2. september 2020 17:47.