karriere_83_flygerognavigatorutdkarriere_83_flygerognavigatorutdhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=2161https://www.youtube.com/watch?v=W21VmGM0J0U&feature=youtu.be

Flyger- og navigatørutdanning

Ønsker du en utfordrende, spennende og annerledes jobb? Søknadsfrist 1. desember 2017.

​Luftforsvarets flygeskole utdanner flygere og navigatører til Forsvaret. ​Studiet er svært krevende og stiller høye krav til motivasjon, mental og fysisk robusthet, læringsevne og personlig egnethet.

Opptak og seleksjon

For å finne de best kvalifiserte og mest motiverte ungdommene, må samtlige søkere gjennom en seleksjonsprosess. Kvalifiserte søkere blir invitert til å gjennomføre innledende teoretiske tester i blant annet norsk, engelsk, regning, teknisk innsikt og flykunnskap. Testen​e gjennomføres i løpet av én dag og holdes i de største byene i Norge rundt månedsskiftet januar/februar. Vi anbefaler å spille 30–40 timer Microsoft Flight Simulator før opptaket. 

Mange tror man må ha toppkarakterer i alle fag og ha overmenneskelige kapasiteter for å klare utdanningen. Det er en av de største mytene. Mange gode søkere selekterer seg selv bort.
Instruktør, Luftforsvarets flygeskole


Søkere som kommer videre, vil i månedsskiftet mai/juni bli innkalt til opptak ved Luftforsvarets seleksjonssenter på Rygge.
Her gjennomføres blant annet fysiske tester, medisinske undersøkelser, databaserte ferdighetstester, intervju og en avsluttende feltøvelse. De best kvalifiserte kandidatene vil mot slutten av opptaket få tilbud om skoleplass ved Luftforsvarets befalsskole og seleksjonsflyging ved Luftforsvarets flygeskole.​

​UTDANNINGEN

Dersom du blir funnet skikket til å begynne utdanningen, vil du tilbringe de fem første månedene ved Luftforsvarets befalsskole på Kjevik. Gjennom teori og praksis får du opplæring innen militære ferdigheter med særlig vekt på lederskap. Dersom du har godkjent grunnleggende befalsutdanning fra tidligere, vil du begynne rett på seleksjonsflygningen ved Luftforsvarets flygeskole.

De neste seks månedene gjennomføres seleksjonsflygning ved Luftforsvarets flygeskole i Bardufoss. Her gis det teoriundervisning de første 4-5 ukene, før du får rundt 20-25 flytimer i Luftforsvarets skolefly SAAB Safari. I denne perioden gjennomfører aspirantene flyturer sammen med erfarne instruktører som evaluerer og gir tilbakemelding underveis.

Kurset stiller høye krav til progresjon, læringsevne og resultater. Personell som ikke tilfredsstiller kravene, eller som selv velger å slutte, fullfører førstegangstjenesten som UB-korporal (eventuelt tilbudt annen utdanning i Luftforsvaret). Befal som ikke består seleksjonsflygingen, fortsetter tjenesten med den avdelingen de kom fra.

Kandidatene som består seleksjonsflygningen, vil deretter gjennomføre første året av en offisersutdanning ved Luftkrigsskolen i Trondheim. Dette er en solid akademisk utdanning som kombinert med praktiske utfordringer utvikler deg som person og leder og fører fram til en bachelorgrad i militære studier. De resterende to årene av bachelorgraden gjennomføres en gang etter endt flygerutdanning i USA.

Du vil bli sendt til USA for videre spesialisering som transport- og maritim flyger, helikopterflyger, jagerflyger eller navigatør. Utdanningen har en varighet på 12 til 20 måneder avhengig av hvilken flytype du utdannes innenfor. ​Etter endt utdanning vender du tilbake til Norge for å starte din flygende tjeneste i Luftforsvaret og avtjene plikttjenesten som er 12 år for flygere og 8 år for navigatører.​

 

 

Krav til søkerKrav til søker<ul style="box-sizing:content-box;margin:0px 0px 1.875em;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;padding-left:0px;list-style:none outside none;color:#333333;font-size:16px;background-color:#ffffff;"><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;">Ha bestått <a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=d0bbcc5f-964d-430d-a81c-285b4186a055">sesjon</a> del 1 og 2. <span style="color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;">Har du bestått sesjon del 1, men ikke blitt innkalt til sesjon del 2, kan du fortsatt søke. Da sørger vi for å kalle deg inn hvis du er kvalifisert​</span><br></li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"><span style="color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"><span style="color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;">Ha minimum karakter 5 på teoritesten (allment evnenivå) fra sesjon</span></span></li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"><span style="color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"><span style="color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"></span></span><span style="color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">Ha god helse, godt syn og god hørsel (bruk av kontaktlinser, briller </span><span style="color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">eller laserkorrigert syn godtas ikke)</span></li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;">Ha generell studiekompetanse før sommeren i opptaksåret<br></li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"><span style="color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">Ha </span><a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=94c5eb53-18cc-448e-857a-42781fa1390c">plettfri vandel​</a><br></li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;">Være mellom 18 og 24 år i opptaksåret<br></li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;">Være minst 163 centimeter høy<br></li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;">Kunne <a href="https://nsm.stat.no/om-nsm/tjenester/personellsikkerhet/slik-blir-du-sikkerhetsklarert/" target="_blank">sikkerhetsklareres</a><br></li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;">Beherske norsk og engelsk godt, både skriftlig og muntlig<br style="box-sizing:content-box;"></li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;">Bestå <a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=5e4f8313-a916-4cb8-8728-5e12fcefdcf3" style="box-sizing:content-box;color:#877040;background-image:none;background-attachment:scroll;background-color:transparent;transition:all 0.3s ease 0s;background-position:0% 0%;">fysi​ske minstekrav for lederutdanning​</a> i Forsvaret<br></li></ul>


Publisert 24. november 2014 11:20.. Sist oppdatert 4. oktober 2017 08:38.