Luftforsvarets flygeskoleLuftforsvarets flygeskolehttp://forsvaret.no/media/Lists/YouTubeVideoList/DispForm.aspx?ID=214https://youtu.be/39n9uSkSz3E
HelikopterflygerHelikopterflygerhttp://forsvaret.no/media/Lists/YouTubeVideoList/DispForm.aspx?ID=43https://www.youtube.com/watch?v=7AwMlRsoJ-k&feature=youtu.be

Flyger- og navigatørutdanning ved Luftforsvarets flygeskole

Ønsker du en utfordrende, spennende og annerledes jobb? Søknadsfrist 01. desember 2017.

​Luftforsvarets flygeskole utdanner flygere og navigatører til Forsvaret. ​Studiet er svært krevende og stiller høye krav til motivasjon, mental og fysisk robusthet, læringsevne og personlig egnethet.

Opptak og seleksjon

For å finne de best kvalifiserte og mest motiverte ungdommene, må samtlige søkere gjennom en seleksjonsprosess. Kvalifiserte søkere blir invitert til å gjennomføre innledende teoretiske tester i blant annet norsk, engelsk, regning, teknisk innsikt og flykunnskap. Testen​e gjennomføres i løpet av én dag og holdes i de største byene i Norge rundt månedsskiftet januar/februar. Det anbefales å spille mellom 30-40 timer Microsoft Flight Simulator før opptaket. 

Søkere som kommer videre, vil i månedsskiftet mai/juni bli innkalt til opptak ved Luftforsvarets seleksjonssenter på Rygge. Her gjennomføres blant annet fysiske tester, medisinske undersøkelser, databaserte ferdighetstester, intervju og en avsluttende feltøvelse. De best kvalifiserte kandidatene vil mot slutten av opptaket få tilbud om skoleplass ved Luftforsvarets befalsskole og seleksjonsflyging ved Luftforsvarets flygeskole.​

​UTDANNINGEN

Dersom du blir funnet skikket til å begynne utdanningen, vil du tilbringe de fem første månedene ved Luftforsvarets befalsskole på Kjevik. Gjennom teori og praksis får du opplæring innen militære ferdigheter med særlig vekt på lederskap. (Dersom du har godkjent grunnleggende befalsutdanning fra tidligere, vil du begynne rett på seleksjonsflygningen ved Luftforsvarets flygeskole).

De neste seks månedene gjennomføres seleksjonsflygning ved Luftforsvarets flygeskole i Bardufoss. Her får du rundt 20 flytimer i Luftforsvarets skolefly SAAB Safari. Du blir kontinuerlig evaluert underveis,​ og kurset stiller høye krav til progresjon, læringsevne og resultater. Personell som ikke tilfredsstiller kravene, eller som selv velger å slutte, fullfører førstegangstjenesten som UB korporal (eventuelt tilbudt annen utdanning i Luftforsvaret). Befal som ikke består seleksjonsflygingen, fortsetter eventuelt tjenesten med den avdelingen de har kontrakt med.

Kombinasjonen av flyger- og offisersutdanning gir deg muligheten til å skape en unik karriere med utfordringer, opplevelser og erfaringer du ikke får noe annet sted.

Kandidatene som består seleksjonsflygningen, vil deretter gjennomføre første året av en offisersutdanning ved Luftkrigsskolen i Trondheim. Dette er en solid akademisk utdanning som kombinert med praktiske utfordringer utvikler deg som person og leder og fører fram til en bachelorgrad i militære studier. De resterende to årene av bachelorgraden gjennomføres en gang etter endt flygerutdanning i USA.

Du vil bli sendt til USA for videre spesialisering som transport- og maritim flyger, helikopterflyger, jagerflyger eller navigatør. Utdanningen har en varighet på 12 til 20 måneder avhengig av hvilken flytype du utdannes innenfor. ​Etter endt utdanning vender du tilbake til Norge for å starte din flygende tjeneste i Luftforsvaret og avtjene plikttjenesten som er 12 år for flygere og 8 år for navigatører.​

 

 

Nye fysiske testerNye fysiske tester<p>​</p><p style="box-sizing:content-box;margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:16px;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;">Fra 1. januar 2017 innfør​es nye fysiske tester for utdanning i Forsvaret. ​På Forsvarets opptak og seleksjon vil du bli testet i:<br></p><ul style="box-sizing:content-box;margin:0px 0px 1.875em;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;padding-left:0px;list-style:none;color:#333333;font-size:16px;"><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"><span style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;line-height:1.625;color:inherit;background-color:transparent;">3000-meter løpetest</span></li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"><span style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;line-height:1.625;color:inherit;background-color:transparent;">Styrketestene medisinballstøt, stille lengde og pull-ups</span></li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"><span style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;line-height:1.625;color:inherit;background-color:transparent;"></span><span style="box-sizing:content-box;line-height:1.625;color:inherit;font-size:1rem;background-color:transparent;">200 meter svømmetest</span></li></ul><p class="forsvaretElement-p">Les om de nye kraven​e, hvordan øvel​​​sene utføres og hvordan du kan forberede deg på <a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=5e4f8313-a916-4cb8-8728-5e12fcefdcf3">denne siden​</a>.</p><div><font color="#333333" face="proximanova, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div>http://forsvaret.no/karriere_/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=31

​KRAV TIL SØKER:

 • Ha generell studiekompetanse før sommeren 2017
 • Ha bestått sesjon del 1 og 2
 • Være mellom 18 og 24 år i opptaksåret
 • Være norsk statsborger
 • Være minst 163 centimeter høy
 • Ha minimum karakter 5 på teoritesten (allment evnenivå) fra sesjon. Har du bestått sesjon del 1, men ikke blitt innkalt til sesjon del 2, kan du fortsatt søke. Da sørger vi for å kalle deg inn hvis du er kvalifisert​
 • Ha god helse, godt syn og god hørsel (bruk av kontaktlinser, briller
  eller laserkorrigert syn godtas ikke)
 • Ha plettfri vandel​
 • Kunne sikkerhetsklareres
 • Beherske norsk og engelsk godt, både skriftlig og muntlig
 • Bestå fysi​ske minstekrav for lederutdanning​ i Forsvaret

 

 

Informasjon til søkerInformasjon til søker<p class="forsvaretElement-p">​​<span style="font-size:1rem;">​​S</span><span style="font-size:1rem;">øknadsskjemaet er ikke åpnet enda. </span><span style="font-size:1rem;">På </span><a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=176107c0-8c88-4a78-98ec-4ff9c9cca15a" style="font-size:1rem;">denne siden​</a><span style="font-size:1rem;"> finner du en komplett oversikt over alle søknadsfrister, samt informasjon om når de ulike søknadsskjemaene åpner, hvordan du søker, og veien videre fra søknad til skoleplass.</span></p><p class="forsvaretElement-p"><span style="font-size:1rem;"></span><span style="font-size:1rem;">S</span><span style="font-size:1rem;">kulle du ha ytterligere spørsmål kan du ta kontakt med Forsvarets personell- og vernepliktssenter på telefon 03003.</span></p>http://forsvaret.no/karriere_/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=3

Publisert 24. november 2014 11:20.. Sist oppdatert 27. april 2017 13:00.