LuftkrigsskolenLuftkrigsskolenhttp://forsvaret.no/media/PubImages/GF1D6520.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=1032Har du lyst til å jobbe i et luftforsvar som i løpet av få år blir et av de aller mest avanserte i Europa?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Luftkrigsskolen er en høyskole som utdanner offiserer som allerede er utdannet befal. For å kunne søke utdanning ved Luftkrigsskolen er det derfor et krav om at grunnleggende befalsutdanning er gjennomført og bestått.

Utdanningssystemet i Forsvaret er under endring. Det tas forbehold om endringer i utdanningstilbudet ved Luftkrigsskolen fra 2018. 

På Luftkrigsskolen får du en solid akademisk utdanning kombinert med praktiske utfordringer. Du utvikler deg som menneske og leder og ikke minst får du erfaringer du vil ha nytte av hele livet. Høyskolens lederutdanning er unik, og du utvikler deg innen et bredt spekter av akademisk kunnskap, personlig utvikling, militære ferdigheter og fysisk kapasitet.

Som offiser i Luftforsvaret skal du forstå luftmilitær maktanvendelse og hvordan denne påvirker samfunnet, du skal ta ansvar og opparbeide deg en solid faglig og personlig integritet. 

Luftkrigsskolen har gitt meg grunnlaget til å bli bedre kjent med meg selv som leder gjennom tenkning, handling og følelser − og evne til å forstå andres reaksjoner og handlinger bedre.

Det norske luftforsvaret er inne i sin mest spennende tid noensinne. Anskaffelsen av de nye kampflyene F-35 får konsekvenser ikke bare for Luftforsvaret, men legger de grunnleggende føringene for utviklingen av hele Norges forsvar de neste 30-40 årene. I tillegg gjør nye helikoptre og noen av verdens mest avanserte våpensystemer at behovet for medarbeidere med tidsriktig kompetanse er stort.

Utdanning ved Luftkrigsskolen gir godkjent bach​elorgrad og yrkestilsetting i Luftforsvaret. Graden kvalifiserer også for karriere- og utdanningsmuligheter på høyere​ nivå i Forsvaret og ved både nasjonale og internasjonale universiteter og høyskoler.​​​​​​