GF1D1729GF1D1729http://forsvaret.no/media/PubImages/GF1D1729.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=729

Grunnleggende offiserskurs ved Luftkrigsskolen

Har du grunnleggende befalsutdanning i tillegg til en høyere sivil utdanning? Luftkrigsskolen tilbyr et ettårig grunnleggende offiserskurs som gir deg nødvendig militær tilleggsutdanning slik at du kan tilsettes som yrkesoffiser.  Søknadsfrist 15. januar 2018.

 

 

Viktig informasjonViktig informasjon<p class="forsvaretElement-p">Utdanningssystemet i Forsvaret er under endring. Det tas forbehold om endringer i denne utdanningsmuligheten fra 2018. Mer informasjon gis mot slutten av 2017. <br></p>http://forsvaret.no/karriere_/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=40

​​​​​​​​​​Om du har gjennomført befalsutdanning ved en av Forsvarets befalsskoler og i tillegg har en høyere sivil utdanning, har du mulighet til å gjennomføre grunnleggende offiserskurs ved Luftkrigsskolen. Dette er en offisersutdanning og gir den militærfaglige kompetansen du trenger for å kunne arbeide i Luftforsvaret i en stilling som er relevant for den sivile utdannelsen din. Gjennomføring av utdanningen gir ett års plikttjeneste.

Forsvaret har behov for offiserer med kompetanse innen et bredt spekter av fagområder. For å sikre denne kompetansen tilbyr vi en etterutdanning hvor du får mulighet til å kombinere utdannelsen din med en militær karriere.

Offiserskurset innebærer å gjennomføre det første studieåret av Luftkrigsskolens 3-årige bachelorutdanning. I løpet av skoleåret vil du få innsikt i nødvendige militære fagområder som luftmakt og teknologi, militær ledelse, metode og militær idrett og trening.

Høyskolens lederutdanning er unik. Gjennom teori, praksis og refleksjon utvikler du deg som menneske, fagperson, medarbeider og leder. Utvikling av praktisk militært lederskap er sentralt i studiet og det legges vekt på gruppearbeid og gruppeprosesser.

Alle sivile studieretninger kan vurderes som relevante, men Luftforsvaret er spesielt ute etter søkere med fullført bachelorgrad innen følgende fagområder:

  • ​​Økonomi/virksomhetsstyring eller tilsvarende
  • Human Resource Management (HRM)
  • Kvalitet og sikkerhetsstyring

Forsvaret ønsker å finne de best kvalifiserte og mest motiverte ungdommene til sine utdanninger. Alle kvalifiserte søkere må derfor gjennom Forsvarets opptak og seleksjon (Fos). Dette er en felles seleksjon hvor du må gjennomføre blant annet skriftlige prøver, fysiske tester og intervju for å se om du oppfyller minstekravene til utdanningen du søker. I løpet av opptaket ønsker vi å bli kjent med deg for å se hvem du er, hva du står for, og hvilke holdninger du har. Egnede kandidater vil mot slutten av opptaket få tilbud om skoleplass ved Luftkrigsskolen.

KRAV TIL SØKER:

  • Ha fullført og bestått grunnleggende befalsutdanning
  • Ha fullført og bestått en høyere sivil utdanning
  • Ha plettfri vandel
  • Kunne sikkerhetsklareres
  • Bestå fysiske minstekrav for lederutdanning i Forsvaret​

 

 

Informasjon til søkerInformasjon til søker<p class="forsvaretElement-p">​​<span style="font-size:1rem;">​​S</span><span style="font-size:1rem;">øknadsskjemaet er ikke åpnet enda. </span><span style="font-size:1rem;">På </span><a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=176107c0-8c88-4a78-98ec-4ff9c9cca15a" style="font-size:1rem;">denne siden​</a><span style="font-size:1rem;"> finner du en komplett oversikt over alle søknadsfrister, samt informasjon om når de ulike søknadsskjemaene åpner, hvordan du søker, og veien videre fra søknad til skoleplass.</span></p><p class="forsvaretElement-p"><span style="font-size:1rem;"></span><span style="font-size:1rem;">S</span><span style="font-size:1rem;">kulle du ha ytterligere spørsmål kan du ta kontakt med Forsvarets personell- og vernepliktssenter på telefon 03003.</span></p>http://forsvaret.no/karriere_/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=3

Publisert 25. november 2014 11:42.. Sist oppdatert 30. august 2017 12:18.