Lastemester Jan-Barre Røkke losser og laster cargo i et C-17 Globemaster III fly på flyplassen i Mazar E Sharif i Afghanistan.Loadmaster Jan-Barre Røkke unload and load cargo in a C-17 Globemaster III at the airport in Mazar E Sharif in Afghanistan.Lastemester Jan-Barre Røkke losser og laster cargo i et C-17 Globemaster III fly på flyplassen i Mazar E Sharif i Afghanistan.Loadmaster Jan-Barre Røkke unload and load cargo in a C-17 Globemaster III at the airport in Mazar E Sharif in Afghanistan.http://forsvaret.no/media/PubImages/tkc17L7C8841.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=629

Logistikklinjen ved Luftkrigsskolen

Er du befalsutdannet og kunne tenke deg høyere utdanning og en karriere i et anvendelig fagfelt? Luftkrigsskolens studietilbud i logistikk og ressursstyring gir deg en unik offisersutdanning, bachelorgrad og utdanning innenfor et attraktivt fagfelt. Søknadsfrist 15. januar 2018.

 

 

Viktig informasjonViktig informasjon<p class="forsvaretElement-p">Utdanningssystemet i Forsvaret er under endring. Det tas forbehold om endringer i denne utdanningsmuligheten fra 2018. Mer informasjon gis mot slutten av 2017. <br></p>http://forsvaret.no/karriere_/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=40

​​​På Luftkrigsskolen får du en helhetlig offisersutdanning som utvikler deg innen et bredt spekter av akademisk kunnskap, personlig utvikling, militære ferdigheter og fysisk kapasitet.

Lederutdanningen på krigsskole er unik. Gjennom teori, praksis og refleksjon utvikler du deg som menneske, fagperson, medarbeider og leder​​. Utvikling av praktisk militært lederskap er sentralt i studiet og det legges vekt på gruppearbeid og gruppeprosesser.

Logistikklinjen er felles for de tre krigsskolene i Forsvaret. Selv om du formelt vil være student ved Luftkrigsskolen vil du gjennomføre en betydelig del av utdanningen ved Sjøkrigsskolen i Bergen.  Første studieår gjennomføres ved Luftkrigsskolen i Trondheim. Andre og tredje studieår gjennomføres ved Sjøkrigsskolen i fellesskap med studentene på logistikklinjen til de øvrige krigsskolene i Forsvaret.

I løpet av studiet vil du få et høyt kunnskapsnivå innenfor relevante fagområder som logistikk, juss, økonomi, samt et solid fundament av metode. Utdanningen skal gjøre deg kvalifisert til å ivareta spesialist- og rådgivningsoppgaver innenfor det logistiske, økonomiske og administrative emneområdet.

Som logistiker vil du støtte militære operasjoner og er ofte blant de første som kommer til et operasjonsområde og de siste som drar hjem. Dette stiller høye krav til nivået og kvaliteten på utdanningen.

Etter endt utdanning får du 3 års plikttjeneste, og er sikret jobb i Forsvaret. Her får du praktisert det du har lært i en spennende og givende praksisperiode ved en av Forsvarets avdelinger. Studiet kvalifiserer for karriere og videreutdanning på høyere nivå i Forsvaret, samt ved nasjonale og internasjonale universiteter og høgskoler.

Forsvaret ønsker å finne de best kvalifiserte og mest motiverte ungdommene til sine utdanninger. Alle kvalifiserte søkere må derfor gjennom Forsvarets opptak og seleksjon (FOS). Dette er en felles seleksjon hvor du må gjennomføre blant annet skriftlige prøver, fysiske tester og intervju for å se om du oppfyller minstekravene til utdanningen du søker. I løpet av opptaket ønsker vi å bli kjent med deg for å se hvem du er, hva du står for, og hvilke holdninger du har. Egnede kandidater vil mot slutten av opptaket få tilbud om skoleplass ved Luftkrigsskolen.

KRAV TIL SØKER:

  • Ha fullført og bestått grunnleggende befalsutdanning
  • Ha generell studiekompetanse 
  • Ha plettfri vandel
  • Kunne sikkerhetsklareres
  • Bestå fysiske minstekrav for lederutdanning i Forsvaret​​​

 

 

Informasjon til søkerInformasjon til søker<p class="forsvaretElement-p">​​<span style="font-size:1rem;">​​S</span><span style="font-size:1rem;">øknadsskjemaet er ikke åpnet enda. </span><span style="font-size:1rem;">På </span><a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=176107c0-8c88-4a78-98ec-4ff9c9cca15a" style="font-size:1rem;">denne siden​</a><span style="font-size:1rem;"> finner du en komplett oversikt over alle søknadsfrister, samt informasjon om når de ulike søknadsskjemaene åpner, hvordan du søker, og veien videre fra søknad til skoleplass.</span></p><p class="forsvaretElement-p"><span style="font-size:1rem;"></span><span style="font-size:1rem;">S</span><span style="font-size:1rem;">kulle du ha ytterligere spørsmål kan du ta kontakt med Forsvarets personell- og vernepliktssenter på telefon 03003.</span></p>http://forsvaret.no/karriere_/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=3

Publisert 26. november 2014 11:32.. Sist oppdatert 30. august 2017 12:19.