Ingeniør Georg Gardstein StrømsmoIngeniør Georg Gardstein Strømsmohttp://forsvaret.no/media/PubImages/20131205th 25857.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=633

Teknisk linje ved Luftkrigsskolen

Er du tidligere utdannet som teknisk befal i Luftforsvaret og kunne tenke deg høyere utdanning og en karriere i Luftforsvaret? Søknadsfrist 15. januar 2018.

 

 

Viktig informasjonViktig informasjon<p class="forsvaretElement-p">Utdanningssystemet i Forsvaret er under endring. Det tas forbehold om endringer i denne utdanningsmuligheten fra 2018. Mer informasjon gis mot slutten av 2017. <br></p>http://forsvaret.no/karriere_/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=40

​​​Luftkrigsskolens tekniske linje gir deg en unik offisersutdanning, bachelorgrad og grunnlaget for å bekle stillinger på mellomledernivå innenfor tekniske miljøer i Luftforsvaret.

På Luftkrigsskolen får du en helhetlig offisersutdanning som utvikler deg innen et bredt spekter av akademisk kunnskap, personlig utvikling, militære ferdigheter og fysisk kapasitet.

Høyskolens lederutdanning er unik. Gjennom teori, praksis og refleksjon utvikler du deg som menneske, fagperson, medarbeider og leder. Utvikling av praktisk militært lederskap er sentralt i studiet og det legges vekt på gruppearbeid og gruppeprosesser.

Utdanningen er modulbasert og i løpet av studiet vil du få innsikt i en rekke temaer innenfor luftmakt og ledelse. Eksempler på noen emner er: militærmakt, militær teknologi, internasjonal politikk, gruppeutvikling, ledelse av individ og grupper, engelsk, matematikk, militær idrett og trening og mye mer. 

I tillegg er et helt semester viet til videre spesialisering i tekniske fag, og dette vil foregå ved fagskole utenfor Luftkrigsskolen.

Som uteksaminert offiser vil du ha tilegnet deg kunnskap, ferdigheter og holdninger som gjør deg skikket til å løse spennende og utfordrende oppgaver både nasjonalt og internasjonalt.

Utdanningen har en varighet på tre år og fører til en bachelorgrad på 180 studiepoeng i militære studier, ledelse, luftmakt og teknologi. Studiet er forbehold teknisk personell i Luftforsvaret som allerede har godkjent grunnleggende befalsutdanning.

Etter endt utdanning får du 3 års plikttjeneste, og er sikret jobb i Forsvaret. Her får du praktisert det du har lært i en spennende og givende praksisperiode ved en av Luftforsvarets avdelinger. Studiet kvalifiserer for karriere og videreutdanning på høyere nivå i Forsvaret, samt ved nasjonale og internasjonale universiteter og høyskoler.

Forsvaret ønsker å finne de best kvalifiserte og mest motiverte ungdommene til sine utdanninger. Alle kvalifiserte søkere må derfor gjennom Forsvarets opptak og seleksjon (Fos). Dette er en felles seleksjon hvor du må gjennomføre blant annet skriftlige prøver,  fysiske tester og intervju for å se om du oppfyller minstekravene til utdanningen du søker. I løpet av opptaket ønsker vi å bli kjent med deg for å se hvem du er, hva du står for, og hvilke holdninger du har. Egnede kandidater vil mot slutten av opptaket få tilbud om skoleplass ved Luftkrigsskolen.

KRAV TIL SØKER:

  • Ha fullført og bestått grunnleggende befalsutdanning
  • Ha generell studiekompetanse 
  • Ha erfaring fra teknisk bransje i Luftforsvaret
  • Ha plettfri vandel
  • Kunne sikkerhetsklareres
  • Bestå fysiske minstekrav for lederutdanning i Forsvaret​​​

 

 

Informasjon til søkerInformasjon til søker<p class="forsvaretElement-p">​​<span style="font-size:1rem;">​​S</span><span style="font-size:1rem;">øknadsskjemaet er ikke åpnet enda. </span><span style="font-size:1rem;">På </span><a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=176107c0-8c88-4a78-98ec-4ff9c9cca15a" style="font-size:1rem;">denne siden​</a><span style="font-size:1rem;"> finner du en komplett oversikt over alle søknadsfrister, samt informasjon om når de ulike søknadsskjemaene åpner, hvordan du søker, og veien videre fra søknad til skoleplass.</span></p><p class="forsvaretElement-p"><span style="font-size:1rem;"></span><span style="font-size:1rem;">S</span><span style="font-size:1rem;">kulle du ha ytterligere spørsmål kan du ta kontakt med Forsvarets personell- og vernepliktssenter på telefon 03003.</span></p>http://forsvaret.no/karriere_/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=3

Publisert 26. november 2014 11:34.. Sist oppdatert 30. august 2017 12:21.