SjøkrigsskolenSjøkrigsskolenhttp://forsvaret.no/media/PubImages/sksk-landingsside2.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=986Har du lyst til å bli en moderne og handlekraftig leder? En lederutdanning ved Sjøkrigsskolen gir deg tyngden du trenger for å mestre utfordrende, interessante og ansvarsfulle lederstillinger.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Sjøkrigsskolen tilbyr bachelorstudium i militære studier med fordypning innen maritime og tekniske fag kombinert med en lederutdanning som kvalifiserer for å kunne jobbe som yrkesoffiser i Sjøforsvaret. Studiene er bygget opp av ulike moduler hvor det legges vekt på at læring oppstår i samhandlingen mellom teori og praksis. 

Utdanningssystemet i Forsvaret er under endring. Det tas forbehold om endringer i utdanningstilbudet ved Sjøkrigsskolen fra 2018.

Utdanningene består av en unik oppbygning hvor både praktiske, akademiske, fysiske og mentale ferdigheter blir utviklet. Som uteksaminert offiser vil du sitte igjen med en ettertraktet kompetanse som gjør deg skikket til å løse fremtidige oppgaver nasjonalt og internasjonalt.

Sjøkrigsskolen tilbyr en av Norges mest anerkjente lederutdanninger. Skolen har et svært godt renommé både i det sivile og i Forsvaret.

Du kan lese mer om våre utdanningsretninger ved å trykke deg inn på de ulike linjene i kolonnen til høyre. Etter fullført utdanning er du også søknadsberettiget til utdanning på masternivå både innad i Forsvaret og ved sivile høgskoler og universiteter.​
​​