En offiser under utdanning på broen på KNM Fritjof NansenA student officer on the bridge at KNM Fritjof NansenEn offiser under utdanning på broen på KNM Fritjof NansenA student officer on the bridge at KNM Fritjof Nansenhttp://forsvaret.no/media/PubImages/sjokrigsskolen_nautikk_toppbilde.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=171

Bachelor med fordypning i elektronikk og data ved Sjøkrigsskolen

Studiet gir deg lederutdanning og kompetansen du trenger for å kunne jobbe som ingeniør med elektronikk-, data- og våpensystemene om bord på et av Sjøforsvarets fartøyer. Søknadsfrist 15. april 2018.

 

 

Viktig informasjonViktig informasjon<p class="forsvaretElement-p">Utdanningssystemet i Forsvaret er under endring. Det tas forbehold om endringer i denne utdanningsmuligheten fra 2018. Mer informasjon gis mot slutten av 2017. <br></p>http://forsvaret.no/karriere_/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=40

På Sjøkrigsskolen får du en unik lederutdanning som er krevende både praktisk, akademisk, fysisk og mentalt. Studiet er bygget opp av ulike moduler hvor det legges vekt på at læring oppstår i samhandlingen mellom teori og praksis.

Mangler du grunnleggende befalsutdanning kan du søke en gjennomgående ordning hvor du gjennomfører befalsutdanningen som en del av studiet.

De avanserte våpensystemene ombord på Sjøforsvarets fartøyer krever meget gode kunnskaper innen grunnleggende realfag, i tillegg til tradisjonelle elektronikk- og datafag. I løpet av studiet vil du få et høyt kunnskapsnivå innenfor relevante fagområder som elektromagnetisme, signalbehandling og anvendelser innen radar, sonar og kommunikasjon.

For å komme inn på studiet legges det stor vekt på personlige egenskaper som motivasjon, innsatsvilje, fleksibilitet, kommunikasjonsevner, initiativ og evnen til samarbeid.

Etter endt utdanning er du sikret jobb i Forsvaret når du gjennomfører plikttjenesten. Tjenesten starter med seks måneder spesialisering på et av treningssentrene på Haakonsvern, hvor du vil kurses i de systemene som du skal jobbe med om bord på fartøyene. Deretter vil du fortsette som våpenteknisk offiser om bord på et av Sjøforsvarets mange fartøyer eller i landorganisasjonen.​

Forsvaret ønsker å finne de best kvalifiserte og mest motiverte ungdommene til sine utdanninger. Alle kvalifiserte søkere må derfor gjennom Forsvarets opptak og seleksjon (FOS). Dette er en felles seleksjon hvor du må gjennomføre blant annet fysiske tester for å se om du oppfyller minstekravene til utdanningen du søker. I løpet av opptaket ønsker vi å bli kjent med deg for å se hvem du er, hva du står for, og hvilke holdninger du har. Egnede kandidater vil mot slutten av opptaket få tilbud om skoleplass ved Sjøkrigsskolen.

​KRAV TIL SØKER:

  • Ha generell studiekompetanse (matematikk R2 og fysikk F1)
  • Ha bestått sesjon del 1 og 2
  • Bestå fysiske minstekrav for lederutdanning i Forsvaret
  • Være norsk statsborger
  • Være minst 18 år før opptaket starter
  • Ha minimum karakter 5 på teoritesten (allment evnenivå) fra sesjon. Har du bestått sesjon del 1, men ikke blitt innkalt til sesjon del 2, kan du fortsatt søke. Da sørger vi for å kalle deg inn hvis du er kvalifisert​.​​
  • Ha plettfri vandel
  • Kunne sikkerhetsklareres

 

 

Informasjon til søkerInformasjon til søker<p class="forsvaretElement-p">​​<span style="font-size:1rem;">​​S</span><span style="font-size:1rem;">øknadsskjemaet er ikke åpnet enda. </span><span style="font-size:1rem;">På </span><a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=176107c0-8c88-4a78-98ec-4ff9c9cca15a" style="font-size:1rem;">denne siden​</a><span style="font-size:1rem;"> finner du en komplett oversikt over alle søknadsfrister, samt informasjon om når de ulike søknadsskjemaene åpner, hvordan du søker, og veien videre fra søknad til skoleplass.</span></p><p class="forsvaretElement-p"><span style="font-size:1rem;"></span><span style="font-size:1rem;">S</span><span style="font-size:1rem;">kulle du ha ytterligere spørsmål kan du ta kontakt med Forsvarets personell- og vernepliktssenter på telefon 03003.</span></p>http://forsvaret.no/karriere_/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=3

Publisert 20. november 2014 12:09.. Sist oppdatert 30. august 2017 12:00.