Skissjef, Kommandørkaptein Petter Kammerhuber på bro mens fregatten KNM Fridtjof Nansen bunkrer diesel i DjiboutiSkissjef, Kommandørkaptein Petter Kammerhuber på bro mens fregatten KNM Fridtjof Nansen bunkrer diesel i Djiboutihttp://forsvaret.no/media/PubImages/sjokrigsskolen_maritimjeger_toppbilde.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=180

Bachelor med fordypning i maritime jegeroperasjoner ved Sjøkrigsskolen

Studiet gir deg bachelorgrad og en lederutdanning med med fordypning i maritime jegeroperasjoner. Søknadsfrist 15. januar 2018.

 

 

Viktig informasjonViktig informasjon<p class="forsvaretElement-p">Utdanningssystemet i Forsvaret er under endring. Det tas forbehold om endringer i denne utdanningsmuligheten fra 2018. Mer informasjon gis mot slutten av 2017. <br></p>http://forsvaret.no/karriere_/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=40

På Sjøkrigsskolen får du en unik lederutdanning som er krevende både praktisk, akademisk, fysisk og mentalt. Studiet er bygget opp av ulike moduler hvor det legges vekt på at læring oppstår i samhandlingen mellom teori og praksis og bygger videre på den kompetanse og erfaringsnivå du har med seg fra operativ tjeneste ved avdeling.

Første året av utdanningen vil du gjennomføre ulike offisersfag som vil gi deg nødvendige kunnskaper innen lederskap. Dette året er felles for alle linjene ved Sjøkrigsskolen. Det andre året er preget at teoretiske realfag -ballistikk og sensorteori, kulturforståelse, operasjoner og taktikk, ledelse, maritime juridiske fag og tredje året vil du blant annet få utdanning innen operativ psykologi, etterretning, internasjonal terrorisme og operasjonsplanlegging. Denne tverrfaglige tilnærmingen gir deg en solid kunnskapsplattform for militære operasjoner innen det maritime domenet.

Kombinasjonen av lederutdanning samt forståelse og innsikt i spesielle og konvensjonelle maritime jegeroperasjoner er unik i Norge. Dette gjør at du vil sitte igjen med en ettertraktet og verdifull kompetanse.

Utdanningen har en varighet på tre år og fører til en bachelorgrad. Utdanningen begynner i juli måned. Etter endt utdanning kvalifiserer du deg for tjeneste i operative funksjoner i Marinens jegervåpen og Marinejegerkommandoen, og er sikret jobb i Forsvaret når du gjennomfører plikttjenesten.

Forsvaret ønsker å finne de best kvalifiserte og mest motiverte ungdommene til sine utdanninger. Alle kvalifiserte søkere må derfor gjennom Forsvarets opptak og seleksjon (FOS). Dette er en felles seleksjon hvor du må gjennomføre blant annet fysiske tester for å se om du oppfyller minstekravene til utdanningen du søker. I løpet av opptaket ønsker vi å bli kjent med deg for å se hvem du er, hva du står for, og hvilke holdninger du har. Egnede kandidater vil mot slutten av opptaket få tilbud om skoleplass ved Sjøkrigsskolen.

​KRAV TIL SØKER:

  • Ha generell studiekompetanse
  • To års relevant tjenesteerfaring fra Marinens jegervåpen eller tilsvarende
  • Ha en av følgende militære fagutdanninger: TUP II, MUP II, KUP IV, MDUP III
  • Ha minimum karakter 5 på teoritesten (allment evnenivå) fra sesjon
  • Ha plettfri vandel​
  • Kunne sikkerhetsklareres
  • Bestå fysiske minstekrav for utdanningen
  • Eksterne søkere må gjennom egen opptaksuke

 

 

Informasjon til søkerInformasjon til søker<p class="forsvaretElement-p">​​<span style="font-size:1rem;">​​S</span><span style="font-size:1rem;">øknadsskjemaet er ikke åpnet enda. </span><span style="font-size:1rem;">På </span><a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=176107c0-8c88-4a78-98ec-4ff9c9cca15a" style="font-size:1rem;">denne siden​</a><span style="font-size:1rem;"> finner du en komplett oversikt over alle søknadsfrister, samt informasjon om når de ulike søknadsskjemaene åpner, hvordan du søker, og veien videre fra søknad til skoleplass.</span></p><p class="forsvaretElement-p"><span style="font-size:1rem;"></span><span style="font-size:1rem;">S</span><span style="font-size:1rem;">kulle du ha ytterligere spørsmål kan du ta kontakt med Forsvarets personell- og vernepliktssenter på telefon 03003.</span></p>http://forsvaret.no/karriere_/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=3

Publisert 20. november 2014 12:13.. Sist oppdatert 30. august 2017 11:59.