Instruktør navigatørInstruktør navigatørhttp://forsvaret.no/media/Lists/YouTubeVideoList/DispForm.aspx?ID=37http://youtu.be/PRPBSUli9Hc

Bachelor med fordypning i nautikk ved Sjøkrigsskolen

Studiet gir deg lederutdanning og en teoretisk navigasjonsutdanning for å kunne løse skipsfører-sertifikat. Søknadsfrist 15. april 2018.

 

 

Viktig informasjonViktig informasjon<p class="forsvaretElement-p">Utdanningssystemet i Forsvaret er under endring. Det tas forbehold om endringer i denne utdanningsmuligheten fra 2018. Mer informasjon gis mot slutten av 2017. <br></p>http://forsvaret.no/karriere_/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=40

På Sjøkrigsskolen får du en unik lederutdanning som er krevende både praktisk, akademisk, fysisk og mentalt. Studiet er bygget opp av ulike moduler hvor det legges vekt på at læring oppstår i samhandlingen mellom teori og praksis. ​

Mangler du grunnleggende befalsutdanning kan du søke en gjennomgående ordning hvor du gjennomfører befalsutdanningen som en del av studiet.

I løpet av studiet vil du få innsikt i ulike fagområder som realfag, navigasjon, språk, ledelse, maritime operasjoner, internasjonale studier og sjømakt. Utdanningen dekker Sjøfartsdirektorates krav for å løse inn sertifikater opp til skipsfører etter du har fullført den obligatoriske praksisperioden. Studiet kvalifiserer til masterstudier både i og utenfor Forsvaret.

Kombinasjonen av lederutdanning og nautiske fag er unik i Norge. Dette gjør at du vil sitte igjen med en ettertraktet og verdifull kompetanse.

Etter endt utdanning er du sikret jobb i Forsvaret når du gjennomfører plikttjenesten. Denne perioden kan du tjenestegjøre som navigatør og operativ marineoffiser om bord på ett av Sjøforsvarets fartøyer. Du vil få arbeidsoppgaver som å lede andre befal og matroser i daglige gjøremål, undervisning og mange andre oppgaver som må løses om bord på et fartøy.

Forsvaret ønsker å finne de best kvalifiserte og mest motiverte ungdommene til sine utdanninger. Alle kvalifiserte søkere må derfor gjennom Forsvarets opptak og seleksjon (FOS). Dette er en felles seleksjon hvor du må gjennomføre blant annet fysiske tester for å se om du oppfyller minstekravene til utdanningen du søker. I løpet av opptaket ønsker vi å bli kjent med deg for å se hvem du er, hva du står for, og hvilke holdninger du har. Egnede kandidater vil mot slutten av opptaket få tilbud om skoleplass ved Sjøkrigsskolen.

​​KRAV TIL SØKER:

  • Ha generell studiekompetanse (matematikk R1/S2 og fysikk F1)
  • Ha bestått sesjon del 1 og 2
  • Bestå fysiske minstekrav for lederutdanning i Forsvaret
  • Være norsk statsborger
  • Være minst 18 år før opptaket starter
  • Ha minimum karakter 5 på teoritesten (allment evnenivå) fra sesjon. Har du bestått sesjon del 1, men ikke blitt innkalt til sesjon del 2, kan du fortsatt søke. Da sørger vi for å kalle deg inn hvis du er kvalifisert​​
  • Ha plettfri vandel
  • Kunne sikkerhetsklareres

 

 

Informasjon til søkerInformasjon til søker<p class="forsvaretElement-p">​​<span style="font-size:1rem;">​​S</span><span style="font-size:1rem;">øknadsskjemaet er ikke åpnet enda. </span><span style="font-size:1rem;">På </span><a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=176107c0-8c88-4a78-98ec-4ff9c9cca15a" style="font-size:1rem;">denne siden​</a><span style="font-size:1rem;"> finner du en komplett oversikt over alle søknadsfrister, samt informasjon om når de ulike søknadsskjemaene åpner, hvordan du søker, og veien videre fra søknad til skoleplass.</span></p><p class="forsvaretElement-p"><span style="font-size:1rem;"></span><span style="font-size:1rem;">S</span><span style="font-size:1rem;">kulle du ha ytterligere spørsmål kan du ta kontakt med Forsvarets personell- og vernepliktssenter på telefon 03003.</span></p>http://forsvaret.no/karriere_/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=3

Publisert 20. november 2014 12:15.. Sist oppdatert 30. august 2017 11:59.