Lærling i Forsvaret

Forsvaret har om lag 30 ulike lærefag som varierer fra år til år. Vi har læreplasser fra Kristiansand i sør til Kirkenes i nord. Hvor du gjennomfører læretiden avhenger av fagområde, men mulighetene er mange i Norges største lærebedrift.

 

 

Institusjonskokkfaget<img alt="" src="/media/PubImages/institusjonskokk_toppbilde.jpg" style="BORDER:0px solid;" />InstitusjonskokkfagetVG2 Kokk og servitørfag, VG2 Matfag2 år (søkere med VG2 matfag får normalt 6 mnd. forlenget læretid, kortere dersom man har hatt YFF i institusjonskokkefaget) http://forsvaret.no/karriere/utdanning/laerling/institusjonskokk
Kokkfaget<img alt="" src="/media/PubImages/kokkfaget_toppbilde.jpg" style="BORDER:0px solid;" />KokkfagetVG2 Kokk og servitørfag, VG2 Matfag2 århttp://forsvaret.no/karriere/utdanning/laerling/kokkfaget
Kontor- og administrasjonsfaget<img alt="" src="/media/PubImages/kontorfaget_toppbilde.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Kontor- og administrasjonsfagetVG2 Salg, service og sikkerhet2 århttp://forsvaret.no/kontor
Sikkerhetsfaget<img alt="" src="/media/PubImages/sikkerhetsfaget_bilde.jpg" style="BORDER:0px solid;" />SikkerhetsfagetVG2 Salg, service og sikkerhet2 århttp://forsvaret.no/karriere/utdanning/laerling/sikkerhetsfaget
Matrosfaget<img alt="" src="/media/PubImages/matrosfaget_toppbilde.jpg" style="BORDER:0px solid;" />MatrosfagetVG2 Maritime fag2 århttp://forsvaret.no/matros
Motormannfaget<img alt="" src="/media/PubImages/motormann_toppbilde.jpg" style="BORDER:0px solid;" />MotormannfagetVG2 Maritime fag2 århttp://forsvaret.no/motormann
Maritim elektrikerfaget<img alt="" src="/media/PubImages/20100220TJ_634.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Maritim elektrikerfagetVG3 Maritim elektrikerfaget2 århttp://forsvaret.no/karriere/utdanning/laerling/elektrikerfaget
Logistikkfaget<img alt="" src="/media/PubImages/Sorreisa5.jpg" style="BORDER:0px solid;" />LogistikkfagetVG2 Transport og logistikk2 århttp://forsvaret.no/karriere/utdanning/laerling/logistikkfaget
Avionikerfaget<img alt="" src="/media/PubImages/Avioniker_proresHQ_840p.jpg" style="BORDER:0px solid;" />AvionikerfagetVG3 Avionikk2 århttp://forsvaret.no/karriere/utdanning/laerling/avioniker
Flysystemmekanikerfaget<img alt="" src="/media/PubImages/20140526th_%202362.jpg" style="BORDER:0px solid;" />FlysystemmekanikerfagetVG3 flyfag2 århttp://forsvaret.no/karriere/utdanning/laerling/flyssystemmekaniker
Flymotormekanikerfaget<img alt="" src="/media/PubImages/Flymotormekaniker.jpg" style="BORDER:0px solid;" />FlymotormekanikerfagetVG3 flyfag2 århttp://forsvaret.no/larling/flymotormekanikerfaget
Dataelektronikerfaget<img alt="" src="/media/PubImages/_P3A9562.jpg" style="BORDER:0px solid;" />DataelektronikerfagetVG2 Data og elektronikk, eller VG3 Dataelektronikerfaget 18 / 30 måneder*http://forsvaret.no/karriere/utdanning/laerling/dataelektronikerfaget
IKT-servicefaget<img alt="" src="/media/PubImages/20140526th_%201467.jpg" style="BORDER:0px solid;" />IKT-servicefagetVG2 IKT-servicefag2 århttp://forsvaret.no/karriere/utdanning/laerling/ikt-servicefaget
Telekommunikasjonsmontørfaget<img alt="" src="/media/PubImages/Telekommunikasjon.jpg" style="BORDER:0px solid;" />TelekommunikasjonsmontørfagetVG2 Data og elektronikk2 århttp://forsvaret.no/karriere/utdanning/laerling/telekommunikasjonsmontorfaget
Resepsjonsfaget<img alt="" src="/media/PubImages/_DSC0191.jpg" style="BORDER:0px solid;" />ResepsjonsfagetVG2 Reiseliv2 århttp://forsvaret.no/karriere/utdanning/laerling/resepsjonsfaget
Mediegrafikerfaget<img alt="" src="/media/PubImages/mediegrafikerfaget_toppbilde.jpg" style="BORDER:0px solid;" />MediegrafikerfagetVG2 Medieproduksjon2 århttp://forsvaret.no/karriere/utdanning/laerling/mediegrafikerfaget
Bilfaget lette kjøretøy<img alt="" src="/media/PubImages/20140526th_%201456.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Bilfaget lette kjøretøyVG2 Kjøretøy2 århttp://forsvaret.no/karriere/utdanning/laerling/bilfaget-lette-kjoretoy
Bilfaget tunge kjøretøy<img alt="" src="/media/PubImages/20140526th_%201699.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Bilfaget tunge kjøretøyVG2 Kjøretøy2 århttp://forsvaret.no/karriere/utdanning/laerling/bilfaget-tunge-kjoretoy
Anleggsmaskinmekanikerfaget<img alt="" src="/media/PubImages/_P3A8858.jpg" style="BORDER:0px solid;" />AnleggsmaskinmekanikerfagetVG2 arbeidsmaskiner2 århttp://forsvaret.no/karriere/utdanning/laerling/anleggsmekanikerfaget
Industrimekanikerfaget<img alt="" src="/media/PubImages/19.jpg" style="BORDER:0px solid;" />IndustrimekanikerfagetVG2 Industriteknologi / arbeidsmaskiner2 århttp://forsvaret.no/karriere/utdanning/laerling/industrimekanikerfaget
Børsemakerfaget<img alt="" src="/media/PubImages/_IGP6871.jpg" style="BORDER:0px solid;" />BørsemakerfagetVG2 Børsemaker2 århttp://forsvaret.no/karriere/utdanning/laerling/borsemakerfaget
Teknisk lederutdanning – for deg med Vg2 eller fagbrev<img alt="" src="/media/PubImages/Eggan7.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Teknisk lederutdanning – for deg med Vg2 eller fagbrevFor deg som ønsker å bli mekaniker på tunge kjøretøy eller industrimekaniker på våpenmateriell i Forsvaret2–5 årSessvollmoenhttp://forsvaret.no/tlu