karriere_816_flymotormekanikerfagkarriere_816_flymotormekanikerfaghttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=6105/media/PubImages/Flymek_1.jpg

 

 

Flymotormekanikerfaget

  Utdanningstype:

  Læretid med førstegangstjeneste


  Sted:

  Flere tjenestesteder


  Varighet:

  2 år


  Avdeling:

  Flere avdelinger


  Studiebakgrunn [VG2/VG3]:

  Flyfag/Flytekniske fag


  Søknadsfrist:

  15. februar


  SØK HER*

     *Søknadsskjema er ikke åpnet enda.

Flymotormekanikerfaget

Liker du å skru og vil jobbe med fly? Årets søknadsfrist har gått ut. Læreplasser for 2018 vil kunngjøres med søknadsfrist 15. februar 2018.
Krav til søker
 • Være norsk statsborger

 • Ha bestått sesjon del 1 og 2

 • Ha bestått VG2 flyfag eller VG3 flytekniske fag

 • Ha fylt 18 år i løpet av opptaksåret

 • Ha god vandel

 • Ha normalt god helse

 • Ha karakteren god i orden og oppførsel

 • Ha lavest mulig fravær

+ Se flere krav

Om denne utdanningen

Flymotormekanikerfaget omhandler fagområdene vedlikehold, inspeksjon og dokumentasjon. Faget gir innsikt og kompetanse i blant annet virksomhetens organisering, tekniske manualer, flyets motor og propellsystemer samt generelle flytekniske arbeidsoppgaver.

Hva lærer du?

Som lærling i flymotormekanikerfaget får du grundig opplæring i reparasjoner og vedlikehold av flyets motor og propeller, samt grunnleggende kunnskap om flyets øvrige systemer. Fullført og bestått læretid fører frem til fagbrev i flymotormekanikerfaget. Yrkestittel er flymotormekaniker.

Om læretiden i Forsvaret

 

 

Læretid kombineres med førstegangstjenesteLæretid kombineres med førstegangstjeneste<p class="forsvaretElement-p">I Forsvaret kan du kombinere førstegangstjeneste og fagbrev uten at læretiden blir lengre enn normalt. Du kan også ta fag fra videregående skole (eksempelvis studiespesialiserende) som nettstudie med stipend/støtte fra Forsvaret. Vi har læreplasser fra Kristiansand i sør til Kirkenes i nord. Hvor du får gjennomføre læretiden, avhenger av fagområde, men mulighetene er mange i Norges største lærebedrift.<br></p><p class="forsvaretElement-p">Første år av læretiden avtjener du førstegangstjeneste parallelt med fagutdanning. Det gir deg en spennende, utfordrende og variert hverdag med opplevelser bare Forsvaret kan gi deg. <br><br>Læretiden for alle militære lærlinger starter med en rekruttperiode på 6–8 uker, hvor du får opplæring i grunnleggende soldatferdigheter som skyting, kamuflasje, stridsteknikk, førstehjelp og overlevelse i naturen. Merk at lærlinger ikke kan få stridsrelatert opplæring før de fyller 18 år. Fysisk trening er også en viktig del av rekruttskolen, og det stilles krav deg både i forhold til utholdenhet og styrke. Etter rekruttperioden overføres du til avdelingen eller fartøyet hvor du har fått læreplass.<br><br>Den daglige tjenesten er som ved en hvilken som helst annen lærebedrift, og du vil jobbe med relevante arbeidsoppgaver i ditt lærefag. Soldatutdanningen fortsetter parallelt med opplæring i lærefaget gjennom det første året av læretiden – med fysisk trening, «grønn tjeneste» og øvelser.<br><br>Andre år av læretiden vil fokuset primært være på fagopplæring i lærefaget. Du får en individuell opplæringsplan med tett oppfølgning fra erfarne faglige veiledere.. Læretiden avsluttes med ordinær fagprøve. Mer enn 95 prosent av Forsvarets lærl inger består fagprøven på første forsøk. Etter læretiden har du mulighet til å søke videre tilsetting eller videre utdanning i Forsvaret. Muligheten for videre tjeneste/utdanning vil variere fra fag til fag.<br></p><p class="forsvaretElement-p"><br></p>
Økonomiske vilkår under læretidenØkonomiske vilkår under læretiden<p class="forsvaretElement-p">Ved å kombinere læretid med førstegangstjeneste som militær lærling får du økonomiske betingelser som vernepliktig første læreåret:<br></p><p class="forsvaretElement-p">- Tjenestetillegg på 180 kroner dagen (tilsvarer kr 5400 pr mnd)<br>- Dimisjonsgodtgjøring på 34 675 kroner (etter 365 dagers tjeneste)<br></p><p class="forsvaretElement-p">Tjenestetillegget er ment å dekke utgifter til ting du ikke får fra Forsvaret. Du mottar tjenestetillegg også for helg, permisjonsdager og  høytider. Om du blir ansett som særlig skikket, kan du bli beskikket til ledende menig/ visekorporal. De som beskikkes til ledende menig/ visekorporal vil få et tillegg på 24,50 kroner dagen (730 kroner per måned).  Det andre året er du midlertidig militært ansatt og får lærlinglønn i henhold til Særavtale om lønns- og arbeidsvilkår for lærlinger og lærekandidater i staten:<br></p><p class="forsvaretElement-p">- 50 prosent av begynnerlønn for fagarbeider med fagbrev – ½ lønnstrinn 29 tilsvarende 14 108,35 kroner pr    måned. Lærlingtillegg på 24,50 kroner per dag<br>- Overtidsbetaling etter gjeldende regler </p><p class="forsvaretElement-p"><br>Vakt og øvingstillegg i henhold til egne satser dersom man har slik tjeneste<br><br></p>
Andre vilkår som lærlingAndre vilkår som lærling<p class="forsvaretElement-p"><br></p><p class="forsvaretElement-p">– Fri kost og losji når du bor på Forsvarets avdelinger* (skattlegges andre året)<br>– Syv gratis hjemreiser tur/retur hvert år <br>– Rabatter på offentlig kommunikasjon (90 prosent rabatt på tog) <br>– Mulighet til å ta fag fra videregående skole samt yrkesrelaterte kurs med stipend/støtte fra Forsvaret. Les mer <a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=44f07bdf-d457-4a97-9fcf-d70c94767339">her</a>. <br>– Inntil 2 tilleggspoeng ved opptak til høyere utdanning ved fullført førstegangstjeneste <br>– Gratis lege- og tannlegebehandling det første året <br><br>Alle som er inne til førstegangstjeneste, får 20 permisjonsdager som kan brukes i løpet av de første 12 månedene. For andre læreår opptjenes feriedager i henhold til  ferieloven. <br><br>Du kan søke Lånekassen om stipend for det andre læreåret.<br><br>Du kan også søke om å få dekket faste utgifter som husleie, mobilabonnement, renteutgifter og tilsvarende, det første året av læretiden. Du finner mer informasjon og betingelser <a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=ed02b3cd-e97e-4dde-865a-f89dd4ab859d">her</a>.<br><br></p>

Spørsmål om denne linjen?

Ring oss: 
03003

Skriv til oss:
fpvs.kontakt@mil.no 

Snakk med oss på Facebook:
Utdanning og tjeneste i Forsvaret

Oversikt over lærefag

Finn ditt lærefag

Forsvaret er Norges største lærebedrift med en rekke fag over hele landet.

Finn ditt lærefag
Publisert 7. desember 2015 09:05.. Sist oppdatert 8. desember 2017 19:02.