Kystvakten, KV Senja.Kystvakten, KV Senja.http://forsvaret.no/media/PubImages/20100220TJ_634.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=693

Elektrikerfaget på fartøy

Vil du ha læreplass som elektriker på et av Sjøforsvarets fartøy? Da må du ha lærekontrakt med et av de maritime opplæringskontorene i Tromsø og Haugesund.

Som lærling i elektrikerfaget utvikler man faglige og formelle kvalifikasjoner til å arbeide med elektriske lavspenningsanlegg, elektrisk utstyr og elektriske installasjoner som brukes til distribusjon og forbruk av elektrisk energi. Som skipselektriker lærling vil du arbeide med å sette sammen, justere og reparere elektriske motorer og maskiner, generatorer, girveksler, instrumenter og kontrollapparater, samt annet elektrisk utstyr i skip. Du vil lære om sikkerhet i forbindelse med elektriske installasjoner, og skal kunne feilsøke og utbedre utstyr og anlegg.

Som lærling i Sjøforsvaret får man en meget spennende læretid hvor man både utvikler sine praktiske ferdigheter og får unike opplevelser på havet.
 • Har du teknisk innsikt, er du analytisk og nøyaktig?
 • Jobber du bra selvstendig og i team?
 • Er du løsningsorientert og praktisk anlagt?

Forsvaret har egen avtale med de maritime opplæringskontorene i Tromsø og Haugesund hvor vi henter skipselektriker lærlinger til tjeneste på Kystvaktens og Marinens fartøy. Ønsker du plass som lærling i Sjøforsvaret som skipselektriker må ha lærekontrakt med et av disse opplæringskontorene.

Fullført og bestått læretid fører til fagbrev i elektrikerfaget. Yrkestittel er elektriker.

FOR Å BLI LÆRLING MÅ DU:

 • Være norsk statsborger
 • Ha bestått sesjon del 1 og 2
 • Ha bestått IMO 60 sikkerhetskurs
 • Ha bestått VG2 el-energi
 • Ha godkjent sjømannslegeattest
 • Ha lærekontrakt med maritimt opplærlingskontor i Tromsø eller Haugesund
 • ​Ha fylt 18 år i løpet av opptaksåret ​
 • Ha god vandel
 • Ha normalt god helse
 • Ha karakteren god i orden og oppførsel
 • Ha lavest mulig fravær
 • Løpe 3000 meter på under 15 minutter og bestå særskilte styrkekrav

Publisert 3. desember 2014 10:51.. Sist oppdatert 13. januar 2017 10:14.