Telemark bataljon og resten av HRS-systemet deployerer til Indre Troms og Øvelse Rein 2 2012. Kjøretøy og stridsvogner blir fraktet med tog og fartøy/båt fra Rena til Sørreisa.Telemark bataljon og resten av HRS-systemet deployerer til Indre Troms og Øvelse Rein 2 2012. Kjøretøy og stridsvogner blir fraktet med tog og fartøy/båt fra Rena til Sørreisa.http://forsvaret.no/media/PubImages/Sorreisa5.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=704

Logistikkfaget

Ønsker du en spennende jobb innen logistikkfaget? Søknadsfrist 15. februar 2017.

Logistikkfaget omhandler lagring og interntransport av varer og gods, sikring av last og klargjøring for forsendelse. Faget skal fremme kompetanse til å ivareta miljøvennlig og sikker transport av varer og gods i samsvar med nasjonalt og internasjonalt regelverk samt krav til effektiv drift.

Som lærling vil du lære å utføre logistikkoppgaver ved Forsvarets logistikkavdelinger hvor varegjennomstrømming og forflytning av varer og gods er viktige deler av virksomheten. Videre skal opplæringen bidra til å fremme kompetanse om effektiv informasjons- og dokumentflyt i forbindelse med transport og lagring av varer og gods.

Som lærling i Forsvaret får du en spennende og annerledes læretid med både faglige og personlige utfordringer.
 • Er du planmessig, effektiv og kan yte god service?
 • Kan du jobbe selvstendig, og nøyaktig?
 • Har du gode kommunikasjons- og samarbeidsevner?

Fullført og bestått læretid fører frem til fagbrev i logistikkfaget.
Yrkestittel er logistikkoperatør.

​​​​​​FOR Å BLI LÆRLING MÅ DU:

 • Være norsk statsborger
 • Ha bestått sesjon del 1 og 2
 • Ha bestått VG2 transport og logistikk
 • Ha fylt 18 år i løpet av opptaksåret 
 • ​Ha god vandel
 • Ha normalt god helse
 • Ha karakteren god i orden og oppførsel
 • Ha lavest mulig fravær

Publisert 3. desember 2014 11:55.. Sist oppdatert 13. januar 2017 10:18.