A027_C008_0206GZA027_C008_0206GZhttp://forsvaret.no/media/PubImages/A026_C069_0206K8.0000722.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=710

Telekommunikasjons- montørfaget

Ønsker du en spennende jobb innen telekommunikasjonsmontørfaget? Årets søknadsfrist har gått ut. Læreplasser for 2018 vil kunngjøres med søknadsfrist 15. februar 2018.

​Sentrale arbeidsområder for telekommunikasjonsmontørfaget er planlegging, utbygging, installasjon og drift av anlegg for telenett, kabelnett, datanett og anlegg for overføring av radio- og satellittsamband, og installasjon av utstyr og tjenester tilknyttet nettverkene.

Som lærling vil man eksempelvis kunne jobbe med installasjon og drift av bredbåndstjenester, digitale og analoge tjenester i telenett, lokale datanett og alarm-, sikkerhets-, og styringssystemer.

Som lærling i telekommunikasjonsmontørfaget får du opplæring i bruk av Forsvarets Telenett, datanett, kundebehandling, pluss diverse kurs i IKT-systemer koblet opp mot Forsvaret. I læretiden vil du blant annet lære å planlegge, vurdere, koble og feilsøke på ulike IKT-system.

Som lærling i Forsvaret har jeg fått mye erfaring​ med blant annet å drifte nettverk for store internasjonale øvelser, kompetansen vil være nyttig videre enten jeg fortsetter i Forsvaret eller begynner  sivilt.

Walter Pedersen, 2 års Telekommunikasjonsmontørlærling.

 • Er du serviceinnstilt og strukturert og liker utfordringer?
 • Er du selvstendig, har evne til å tenke helhet ?
 • Samarbeider du godt med andre?

Fullført og bestått læretid fører frem til fagbrev i Telekommunikasjonsmontørfaget.
Yrkestittel er Telekommunikasjonsmontør.

​​​​FOR Å BLI LÆRLING MÅ DU:

 • Være norsk statsborger
 • Ha bestått sesjon del 1 og 2
 • Ha bestått VG2 data og elektronikk
 • ​Ha fylt 18 år i løpet av opptaksåret 
 • Ha god vandel
 • Ha normalt god helse
 • Ha karakteren god i orden og oppførsel
 • Ha lavest mulig fravær

 

 

Informasjon til søkerInformasjon til søker<p class="forsvaretElement-p">​​<span style="font-size:1rem;">​​S</span><span style="font-size:1rem;">øknadsskjemaet er ikke åpnet enda. </span><span style="font-size:1rem;">På </span><a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=176107c0-8c88-4a78-98ec-4ff9c9cca15a" style="font-size:1rem;">denne siden​</a><span style="font-size:1rem;"> finner du en komplett oversikt over alle søknadsfrister, samt informasjon om når de ulike søknadsskjemaene åpner, hvordan du søker, og veien videre fra søknad til skoleplass.</span></p><p class="forsvaretElement-p"><span style="font-size:1rem;"></span><span style="font-size:1rem;">S</span><span style="font-size:1rem;">kulle du ha ytterligere spørsmål kan du ta kontakt med Forsvarets personell- og vernepliktssenter på telefon 03003.</span></p>http://forsvaret.no/karriere_/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=3

Publisert 3. desember 2014 12:04.. Sist oppdatert 20. februar 2017 15:29.