Vilkår som lærling

Her finner du en oversikt over vilkår for deg som kombinerer læretiden med førstegangstjenesten.

​​​​​Økonomiske vilkår

Ved å kombinere læretid med førstegangstjeneste får du økonomiske betingelser som vernepliktig første læreåret:

 • Tjenestetillegg på 169,30 kroner dagen
 • Dimisjonsgodtgjøring på 32 570 kroner

Tjenestetillegget er ment å dekke utgifter til ting du ikke får fra Forsvaret. Det gjelder også for helg, permisjonsdager og høytider og tilsvarer en månedlig utbetaling på 5 079 kroner.

Om du blir ansett som godt skikket, kan du bli forfremmet til ledende menig/ visekorporal. Som ledende menig/ visekorporal kan du få et tillegg på 22,80 kroner dagen (684 kroner per måned). Alle som er inne til førstegangstjeneste, får 20 permisjonsdager som kan brukes i løpet av de første 12 månedene.

Det andre året er du midlertidig militært ansatt og får ordinær lærlinglønn:

 • Lønn på 13 350 kroner i måneden – tilsvarer 50 prosent av lønnstrinn 27
 • Lærlingstillegg på 22,80 kroner per dag
 • Du har også krav på overtidsbetaling etter gjeldende regler

Ferie opptjenes etter ferieloven. Du kan søke Lånekassen om stipend for det andre året.

Andre goder

 • Du får fri kost og losji når du bor på Forsvarets avdelinger* (skattlegges andre året)
 • Du får sju gratis hjemreiser tur/retur hvert år
 • Du får gode rabatter på offentlig kommunikasjon (90 prosent rabatt på tog)
 • Du får mulighet til å ta en rekke kurs i regi av Forsvaret
 • Du kan få inntil 2 tilleggspoeng ved opptak til høyere utdanning når du har fullført førstegangstjenesten
 • Du får gratis lege- og tannlegebehandling det første året

Du kan også søke om å få dekket faste utgifter som husleie, mobilabonnement, renteutgifter og tilsvarende. Du finner mer informasjon og betingelser om dette her.

Publisert 3. desember 2014 17:46.. Sist oppdatert 12. januar 2017 10:58.