Yrkesfaglig fordypningYrkesfaglig fordypninghttp://forsvaret.no/media/PubImages/20140115th_ 29220.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=530Som elev i videregående skole kan du ta yrkesfaglig fordypning (YfF) gjennom Forsvaret.

Yrkesfaglig ​​fordypning (YFF) er et samarbeid mellom skoler og lokale bedrifter. Formålet er å gi elevene mulighet til å få relevant yrkespraksis, og bli bedre kjent med lærefag som kan være aktuelle yrkesvalg i fremtiden. Det er mulig å gjennomføre hele praksisperioden i samme bedrift, eller dele opp tiden mellom bedrifter slik at man får erfaring fra forskjellige steder.
Yrkesfaglig fordypning er en unik mulighet til å bli bedre kjent med en arbeidsplass, og for å kunne skaffe seg en læreplass.
Mulighetene til yrkesfaglig fordypning i Forsvaret er mange. Vi er Norges største lærebedrift og tilbyr praksisplass innenfor mange av de samme fagområdene som vi har læreplasser.

I løpet av praksisperioden vil man bli utfordret med interessante arbeidsoppgaver fra en annerledes og svært spennende organisasjon. Mange vil også kunne sitte igjen med en læreplass etter endt skolegang.

Tilbudet om fordypning kan variere noe etter hvilken plass i landet en bor, da Forsvarets avdelinger ikke har læreplasser i alle fagene overalt. For å søke må man gjennom faglærer sende en søknad om yrkesfaglig fordypning til Opplæringskontoret for Forsvaret i sin region. For mer informasjon ring 03003.

 Muligheter som lærling i Forsvaret