Oversikt over lærefag

Her finner du oversikt over alle fagene det er mulig å ta fagbrev i hos Forsvaret. Hvilke lærefag som tilbys varierer mellom de ulike ordningene.

 

 

LÆRETID MED FØRSTEGANGSTJENESTELÆRETID MED FØRSTEGANGSTJENESTE<div class="responsiveTable">​​ <br> <table class="forsvaretTable-default" style="width:100%;"><tbody><tr class="forsvaretTableHeaderRow-default"><th class="forsvaretTableHeaderEvenCol-default">VG1</th><th class="forsvaretTableHeaderOddCol-default">Vg2</th><th class="forsvaretTableHeaderEvenCol-default" colspan="1">Vg3</th><th class="forsvaretTableHeaderOddCol-default" colspan="1">Lærefag</th></tr><tr class="forsvaretTableOddRow-default"><td class="forsvaretTableEvenCol-default" rowspan="1" colspan="1">Design og håndverk</td><td class="forsvaretTableOddCol-default">Børsemaker</td><td class="forsvaretTableEvenCol-default" colspan="1"> <br> </td><td class="forsvaretTableOddCol-default" colspan="1"> <a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=894b27ab-a08e-441e-85e9-1328dea24342">Børsemakerfaget</a></td></tr><tr class="forsvaretTableEvenRow-default"><td class="forsvaretTableEvenCol-default" rowspan="10" colspan="1">Elektrofag</td><td class="forsvaretTableOddCol-default" rowspan="2">Data og elektronikk</td><td class="forsvaretTableEvenCol-default" colspan="1"></td><td class="forsvaretTableOddCol-default" colspan="1"> <a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=5800663f-790a-47e2-a0ef-1984dfcf8e78">Dataelektronikerfaget</a></td></tr><tr class="forsvaretTableOddRow-default"><td class="forsvaretTableEvenCol-default" colspan="1" rowspan="1"></td><td class="forsvaretTableOddCol-default" colspan="1" rowspan="1"> <a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=ee7a40a6-d60b-429d-87f5-387bae10fce9">Telekommunikasjonsmontørfaget</a></td></tr><tr class="forsvaretTableEvenRow-default"><td class="forsvaretTableEvenCol-default" rowspan="2">Elenergi ​​</td><td class="forsvaretTableOddCol-default" colspan="1" rowspan="1"></td><td class="forsvaretTableEvenCol-default" colspan="1" rowspan="1"> <a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=b2d82dd9-b25e-4def-a466-d9d7f76c566e">Skipselektriker</a></td></tr><tr class="forsvaretTableOddRow-default"><td class="forsvaretTableEvenCol-default" colspan="1" rowspan="1">​</td><td class="forsvaretTableOddCol-default" colspan="1" rowspan="1"> <a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=b607c46c-7012-46cd-b3b5-18f0f2d7ca14">​Elektrikerfaget​​</a></td></tr><tr class="forsvaretTableEvenRow-default"><td class="forsvaretTableEvenCol-default" rowspan="3">Flyfag </td><td class="forsvaretTableOddCol-default" colspan="1" rowspan="1">Avionikerfaget</td><td class="forsvaretTableEvenCol-default" colspan="1" rowspan="1"> <a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=7e470a56-d122-47ba-b79f-916b887b5707">Avionikerfaget</a></td></tr><tr class="forsvaretTableOddRow-default"><td class="forsvaretTableEvenCol-default" colspan="1" rowspan="2">Flytekniske fag </td><td class="forsvaretTableOddCol-default" colspan="1" rowspan="1"> <a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=2217c0c4-51ae-430a-a4af-c7e87e9691f2">Flymotormekanikerfaget​</a></td></tr><tr class="forsvaretTableEvenRow-default"><td class="forsvaretTableEvenCol-default" colspan="1" rowspan="1"> <a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=f000cf1d-e12c-4124-9269-42afe15d650e">Flysystemmekanikerfaget</a></td></tr><tr class="forsvaretTableOddRow-default"><td class="forsvaretTableEvenCol-default" rowspan="3">Maritime fag </td><td class="forsvaretTableOddCol-default" colspan="1" rowspan="1"></td><td class="forsvaretTableEvenCol-default" colspan="1" rowspan="1"> <a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=5f6f8834-7d48-4b75-a452-923b7c20808e">Matrosfaget</a></td></tr><tr class="forsvaretTableEvenRow-default"><td class="forsvaretTableEvenCol-default" colspan="1" rowspan="1"></td><td class="forsvaretTableOddCol-default" colspan="1" rowspan="1"> <a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=ffe56847-0f5a-478e-80df-be21cc3c8a15">Motormannfaget</a></td></tr><tr class="forsvaretTableOddRow-default"><td class="forsvaretTableEvenCol-default" colspan="1" rowspan="1">​</td><td class="forsvaretTableOddCol-default" colspan="1" rowspan="1"> <a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=b333354f-15d4-4a8f-ba41-2c123804a369">​Maskinistfaget​</a></td></tr><tr class="forsvaretTableOddRow-default"><td class="forsvaretTableEvenCol-default" rowspan="2" colspan="1">Medier og kommunikasjon </td><td class="forsvaretTableOddCol-default" rowspan="2">Medier og kommunikasjon </td><td class="forsvaretTableEvenCol-default" colspan="1" rowspan="2"> <br> </td><td class="forsvaretTableOddCol-default" colspan="1" rowspan="2"> <a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=800ccc44-a7b6-451c-8bf9-d7faab955313">Mediegrafikerfaget</a></td></tr><tr class="forsvaretTableEvenRow-default"></tr><tr class="forsvaretTableOddRow-default"><td class="forsvaretTableEvenCol-default" rowspan="2" colspan="1">Restaurant og matfag </td><td class="forsvaretTableOddCol-default" rowspan="2">Kokk- og servitørfag </td><td class="forsvaretTableEvenCol-default" colspan="1" rowspan="1"></td><td class="forsvaretTableOddCol-default" colspan="1" rowspan="1"> <a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=c4b863db-ab9c-4b7f-aa1c-43412155cc2b">Institusjonskokkfaget</a></td></tr><tr class="forsvaretTableEvenRow-default"><td class="forsvaretTableEvenCol-default" colspan="1" rowspan="1"></td><td class="forsvaretTableOddCol-default" colspan="1" rowspan="1"> <a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=9c3a306f-50b0-445a-8906-df47cfc1c43f">Kokkfaget</a></td></tr><tr class="forsvaretTableOddRow-default"><td class="forsvaretTableEvenCol-default" rowspan="5" colspan="1">Service og samferdsel </td><td class="forsvaretTableOddCol-default" rowspan="1">IKT-servicefag</td><td class="forsvaretTableEvenCol-default" colspan="1" rowspan="1"></td><td class="forsvaretTableOddCol-default" colspan="1" rowspan="1"> <a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=6d351ef1-526f-45fb-a221-4c670330330d">IKT-servicefaget</a></td></tr><tr class="forsvaretTableEvenRow-default"><td class="forsvaretTableEvenCol-default" rowspan="1">Reiseliv</td><td class="forsvaretTableOddCol-default" colspan="1" rowspan="1"></td><td class="forsvaretTableEvenCol-default" colspan="1" rowspan="1"> <a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=10ac1e3e-9a9c-483d-8fcc-cbe7f422ef0d">Resepsjonsfaget</a></td></tr><tr class="forsvaretTableOddRow-default"><td class="forsvaretTableEvenCol-default" rowspan="2">Salg, service og sikkerhet <br></td><td class="forsvaretTableOddCol-default" colspan="1" rowspan="1"></td><td class="forsvaretTableEvenCol-default" colspan="1" rowspan="1"> <a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=d26f5abc-4699-4197-a90b-778887177e7b">Kontor- og administrasjonsfaget</a></td></tr><tr class="forsvaretTableEvenRow-default"><td class="forsvaretTableEvenCol-default" colspan="1" rowspan="1"></td><td class="forsvaretTableOddCol-default" colspan="1" rowspan="1"> <a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=2eccee38-f63d-4596-a39f-f61864400908">Sikkerhetsfaget</a></td></tr><tr class="forsvaretTableOddRow-default"><td class="forsvaretTableEvenCol-default" rowspan="1">Transport og logistikk</td><td class="forsvaretTableOddCol-default" colspan="1" rowspan="1"></td><td class="forsvaretTableEvenCol-default" colspan="1" rowspan="1"> <a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=4c1a96d1-d60f-4cc1-ba5e-8c9504494364">Logistikkfaget</a></td></tr><tr class="forsvaretTableEvenRow-default"><td class="forsvaretTableEvenCol-default" rowspan="3" colspan="1">Teknikk og industriell produksjon </td><td class="forsvaretTableOddCol-default" rowspan="1">Anleggsmaskiner</td><td class="forsvaretTableEvenCol-default" colspan="1" rowspan="1"></td><td class="forsvaretTableOddCol-default" colspan="1" rowspan="1"> <a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=f4005730-ea0e-4680-a4ae-5a7e7de705fa">Anleggsmekanikerfaget</a></td></tr><tr class="forsvaretTableOddRow-default"><td class="forsvaretTableEvenCol-default" rowspan="2">Kjøretøy </td><td class="forsvaretTableOddCol-default" colspan="1" rowspan="1"></td><td class="forsvaretTableEvenCol-default" colspan="1" rowspan="1"> <a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=c29abe2c-ccb5-4ef9-95e9-834da0d3e322">Bilfaget, lette kjøretøy</a></td></tr><tr class="forsvaretTableEvenRow-default"><td class="forsvaretTableEvenCol-default" colspan="1" rowspan="1"></td><td class="forsvaretTableOddCol-default" colspan="1" rowspan="1"> <a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=000b4bee-a52a-46fd-84b9-5623d97191b4">Bilfaget, tunge kjøretøy</a></td></tr></tbody></table></div> <br>​
SIVIL LÆRLINGSIVIL LÆRLING​​​​<br> <table cellspacing="0" class="forsvaretTable-default" style="height:822px;width:100%;"><tbody><tr class="forsvaretTableHeaderRow-default"><th class="forsvaretTableHeaderEvenCol-default" rowspan="1" colspan="1" style="width:25%;"><div>VG1</div></th><th class="forsvaretTableHeaderOddCol-default" rowspan="1" colspan="1" style="width:25%;">VG2</th><th class="forsvaretTableHeaderEvenCol-default" rowspan="1" colspan="1" style="width:25%;">VG3</th><th class="forsvaretTableHeaderOddCol-default" rowspan="1" colspan="1" style="width:25%;">Lærefag</th></tr><tr class="forsvaretTableOddRow-default"><td class="forsvaretTableEvenCol-default" rowspan="9">Elektrofag ​​</td><td class="forsvaretTableOddCol-default">Automatisering</td><td class="forsvaretTableEvenCol-default"></td><td class="forsvaretTableOddCol-default"> <a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=926f6cae-4b16-4315-b9c6-39fa15299f0e">Automatiseringsfaget</a></td></tr><tr class="forsvaretTableEvenRow-default"><td class="forsvaretTableEvenCol-default">Data og elektronikk</td><td class="forsvaretTableOddCol-default">Dataelektronikerfaget</td><td class="forsvaretTableEvenCol-default"> <a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=6b2ec0e1-0530-4a4c-a81e-cd3546eccd5c">Dataelektronikerfaget</a></td></tr><tr class="forsvaretTableOddRow-default"><td class="forsvaretTableEvenCol-default" rowspan="6">Industriteknologi​ </td><td class="forsvaretTableOddCol-default" rowspan="6">​​​​​ </td><td class="forsvaretTableEvenCol-default"> <a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=c6c754bb-0ebf-439f-bc85-c2b05074975f">CNC-maskineringsfaget</a></td></tr><tr class="forsvaretTableEvenRow-default"><td class="forsvaretTableEvenCol-default" rowspan="1"> <a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=755313c2-d83c-4770-bfcd-0af46f2ac610">Industriell overflatebehandler</a></td></tr><tr class="forsvaretTableOddRow-default"><td class="forsvaretTableEvenCol-default" rowspan="1"> <a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=0c5af947-6504-487c-a74d-7995ebeacee2">Industrimekanikerfaget</a></td></tr><tr class="forsvaretTableEvenRow-default"><td class="forsvaretTableEvenCol-default" rowspan="1"> <a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=3ddb284e-0d7e-4999-8c0f-7b1e0a28d49f">Platearbeiderfaget</a></td></tr><tr class="forsvaretTableOddRow-default"><td class="forsvaretTableEvenCol-default" rowspan="1"> <a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=2ddd3e24-96fd-4f3f-aaf6-66d201d8101a">Sveisefaget</a></td></tr><tr class="forsvaretTableEvenRow-default"><td class="forsvaretTableEvenCol-default" rowspan="1"> <a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=9cd8a317-4f0f-4537-b20d-474845ec9662">​​​Industrirørleggerfaget​</a></td></tr><tr class="forsvaretTableOddRow-default"><td class="forsvaretTableEvenCol-default" rowspan="1">Elenergi​</td><td class="forsvaretTableOddCol-default" rowspan="1">​</td><td class="forsvaretTableEvenCol-default" rowspan="1"><a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=690520c3-17cb-4e28-943d-02c7427c809b">​Elektrikerfaget​</a></td></tr><tr class="forsvaretTableEvenRow-default"><td class="forsvaretTableEvenCol-default" rowspan="2">Service og samferdsel ​​</td><td class="forsvaretTableOddCol-default" rowspan="1">Transport og logistikk​​​</td><td class="forsvaretTableEvenCol-default" rowspan="1"></td><td class="forsvaretTableOddCol-default" rowspan="1"><a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=1a54717c-3a34-41cc-8707-cb68364372b1">Logistikkfaget​</a></td></tr><tr class="forsvaretTableOddRow-default"><td class="forsvaretTableEvenCol-default" rowspan="1">​IKT-servicefag</td><td class="forsvaretTableOddCol-default" rowspan="1">​</td><td class="forsvaretTableEvenCol-default" rowspan="1"><a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=b70897f2-6a2a-46f3-a590-b60a657fdb4a">​IKT-servicefaget​</a></td></tr><tr class="forsvaretTableEvenRow-default"><td class="forsvaretTableEvenCol-default" rowspan="9">Teknikk og industriell produksjon </td><td class="forsvaretTableOddCol-default" rowspan="3">Kjøretøy </td><td class="forsvaretTableEvenCol-default" rowspan="3">​ ​</td><td class="forsvaretTableOddCol-default" rowspan="1"> <a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=4cca755e-2609-4621-bc03-e48c9762fd52">Bilfaget, lette kjøretøy</a></td></tr><tr class="forsvaretTableOddRow-default"><td class="forsvaretTableEvenCol-default" rowspan="1"><a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=79f608c6-00c2-45ca-be8b-f30f3bbf5481">Bilfaget, tunge kjøretøy​</a>​​</td></tr><tr class="forsvaretTableEvenRow-default"><td class="forsvaretTableEvenCol-default" rowspan="1"><a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=ce3bbf80-7d2a-49ba-a08e-23b3cd9031c5">Motormekanikerfaget​</a></td></tr><tr class="forsvaretTableOddRow-default"><td class="forsvaretTableEvenCol-default" rowspan="6">Industriteknologi </td><td class="forsvaretTableOddCol-default" rowspan="6">​​​​​ </td><td class="forsvaretTableEvenCol-default" rowspan="1"> <a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=ce3bbf80-7d2a-49ba-a08e-23b3cd9031c5">Motormekanikerfaget</a></td></tr><tr class="forsvaretTableEvenRow-default"><td class="forsvaretTableEvenCol-default" rowspan="1"> <a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=c6c754bb-0ebf-439f-bc85-c2b05074975f">CNC-maskineringsfaget</a></td></tr><tr class="forsvaretTableOddRow-default"><td class="forsvaretTableEvenCol-default" rowspan="1"> <a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=755313c2-d83c-4770-bfcd-0af46f2ac610">Industriell overflatebehandler</a></td></tr><tr class="forsvaretTableEvenRow-default"><td class="forsvaretTableEvenCol-default" rowspan="1"> <a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=0c5af947-6504-487c-a74d-7995ebeacee2">Industrimekanikerfaget</a></td></tr><tr class="forsvaretTableOddRow-default"><td class="forsvaretTableEvenCol-default" rowspan="1"><a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=3ddb284e-0d7e-4999-8c0f-7b1e0a28d49f">Platearbeiderfaget</a></td></tr><tr class="forsvaretTableEvenRow-default"><td class="forsvaretTableEvenCol-default" rowspan="1"> <a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=2ddd3e24-96fd-4f3f-aaf6-66d201d8101a">Sveisefaget</a>​</td></tr></tbody></table><p></p>​