Sivil lærlingSivil lærlinghttp://forsvaret.no/media/PubImages/_P3A9478.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=531Her gjennomfører du læretiden som sivilt tilsatt i Forsvaret, og kombinerer ikke læretiden med noe militær tjeneste.

​​​​​​​​​​​​​Forsvaret tilbyr enkelte sivile læreplasser på verkstedene til Forsvarets logistikkorganisasjon. Dette er verksteder som utfører større vedlikehold og oppgraderinger av utstyr og materiell i Forsvaret.

Oppdragene kan omfatte alt fra Sjøforsvarets fartøyer, Hærens og Heimevernets stridsvogner, kjøretøy og våpen – til komplekse sambands- og elektrooptiske systemer. Verkstede​ne er lokalisert på Trandum på Romerike, Bjerkvik og Ramsund i Nordland, Haakonsvern og Laksevåg i Bergen og Karljohansvern i Horten.
Her får du muligheten til å jobbe med utstyr og materiell du ikke får noe annet sted.
Du vil få en lærekontrakt som følger nasjonal læreplan (les mer på www.udir.no​). I tillegg har de enkelte verkstedene en intern opplæringsplan som viser hva du skal gjennom for å nå målene i læreplanen. Lærlinger i Forsvaret får tett oppfølgning i et godt miljø med høy faglig kvalitet. Over 95 prosent av våre lærlinger består fagprøven på første forsøk.​​