Oversikt over lærefag

Her finner du en komplett oversikt over hvilke lærefag som tilbys som sivil lærling i Forsvaret.

 

 

Finmekanikerfaget (Sivil)<img alt="" src="/media/PubImages/Fin%20mek%202599.JPG" style="BORDER:0px solid;" />Finmekanikerfaget (Sivil)Ønsker du en utfordrende jobb i finmekanikerfaget? Årets søknadsfrist har gått ut. Læreplasser for 2018 vil kunngjøres med søknadsfrist 15. februar 2018.http://forsvaret.no/karriere/utdanning/laerling/sivil-laerling/oversikt-over-learefag/finmekanikerfaget
Sveisefaget (Sivil)<img alt="" src="/media/PubImages/arkiv_1998__2938_document.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Sveisefaget (Sivil)Som sveiselærling vil du arbeide med vedlikehold og reparasjoner på utstyr i verkstedet og ombord på Forsvarets fartøy. Årets søknadsfrist har gått ut. Læreplasser for 2018 vil kunngjøres med søknadsfrist 15. februar 2018.http://forsvaret.no/karriere/utdanning/laerling/sivil-laerling/oversikt-over-learefag/sveisefaget
Automatiseringsfaget (Sivil)<img alt="" src="/media/PubImages/_P3A8960.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Automatiseringsfaget (Sivil)Liker du å jobbe med automatikk og styringssystemer? Årets søknadsfrist har gått ut. Læreplasser for 2018 vil kunngjøres med søknadsfrist 15. februar 2018.http://forsvaret.no/karriere/utdanning/laerling/sivil-laerling/oversikt-over-learefag/automatiseringsfaget
Platearbeiderfaget (Sivil)<img alt="" src="/media/PubImages/arkiv_frm2000_484_document.JPG" style="BORDER:0px solid;" />Platearbeiderfaget (Sivil)​Som platearbeiderlærling vil du arbeide med vedlikehold og reparasjoner på utstyr i verkstedet og om bord på Forsvarets fartøy. Årets søknadsfrist har gått ut. Læreplasser for 2018 vil kunngjøres med søknadsfrist 15. februar 2018.http://forsvaret.no/karriere/utdanning/laerling/sivil-laerling/oversikt-over-learefag/platearbeiderfaget
Motormekanikerfaget (Sivil)<img alt="" src="/media/PubImages/tkR5362.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Motormekanikerfaget (Sivil)Som motormekanikerlærling vil du arbeide med feilsøking og reparasjoner på Forsvarets materiell. Årets søknadsfrist har gått ut. Læreplasser for 2018 vil kunngjøres med søknadsfrist 15. februar 2018.http://forsvaret.no/karriere/utdanning/laerling/sivil-laerling/oversikt-over-learefag/motormekanikerfaget
Industrimekanikerfaget (Sivil)<img alt="" src="/media/PubImages/19.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Industrimekanikerfaget (Sivil)​Ønsker du en spennende jobb som industrimekaniker? Årets søknadsfrist har gått ut. Læreplasser for 2018 vil kunngjøres med søknadsfrist 15. februar 2018.http://forsvaret.no/karriere/utdanning/laerling/sivil-laerling/oversikt-over-learefag/industrimekanikerfaget
Industriell overflatebehandler (Sivil)<img alt="" src="/media/PubImages/DSCF3151.JPG" style="BORDER:0px solid;" />Industriell overflatebehandler (Sivil)Som lærling i industriell overflatebehandling vil du lære å vedlikeholde forsvaret sitt utstyr. Årets søknadsfrist har gått ut. Læreplasser for 2018 vil kunngjøres med søknadsfrist 15. februar 2018.http://forsvaret.no/karriere/utdanning/laerling/sivil-laerling/oversikt-over-learefag/industriell-overflatebehandler
Dataelektronikerfaget (Sivil)<img alt="" src="/media/PubImages/IMG_2528_data.JPG" style="BORDER:0px solid;" />Dataelektronikerfaget (Sivil)Ønsker du en spennende jobb innen data og elektronikk? Årets søknadsfrist har gått ut. Læreplasser for 2018 vil kunngjøres med søknadsfrist 15. februar 2018.http://forsvaret.no/karriere/utdanning/laerling/sivil-laerling/oversikt-over-learefag/dataelektronikerfaget
CNC-maskineringsfaget (Sivil)<img alt="" src="/media/PubImages/20121114th_%2012719.jpg" style="BORDER:0px solid;" />CNC-maskineringsfaget (Sivil)Ønsker du en spennende læretid i CNC-maskineringsfaget? Årets søknadsfrist har gått ut. Læreplasser for 2018 vil kunngjøres med søknadsfrist 15. februar 2018.http://forsvaret.no/karriere/utdanning/laerling/sivil-laerling/oversikt-over-learefag/cnc-maskineringsfaget
Bilfaget lette kjøretøy (Sivil)<img alt="" src="/media/PubImages/_P3A8858.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Bilfaget lette kjøretøy (Sivil)Ønsker du en spennende læretid som bilmekaniker? Årets søknadsfrist har gått ut. Læreplasser for 2018 vil kunngjøres med søknadsfrist 15. februar 2018.http://forsvaret.no/karriere/utdanning/laerling/sivil-laerling/oversikt-over-learefag/bilfaget-lette-kjoretoy
Elektrikerfaget (Sivil)<img alt="" src="/media/PubImages/arkiv_frm2000_2091_document.JPG" style="BORDER:0px solid;" />Elektrikerfaget (Sivil)Ønsker du en spennende læretid som elektriker? Søknadsrunden for 2015 er over. Nye lærefag vil lyses ut med søknadsfrist 15. februar 2016. http://forsvaret.no/karriere/utdanning/laerling/sivil-laerling/oversikt-over-learefag/elektrikerfaget