Logistikkfaget (Sivil)

Ønsker du en spennende jobb innen logistikkfaget? Årets søknadsfrist har gått ut. Læreplasser for 2018 vil kunngjøres med søknadsfrist 15. februar 2018.
Logistikkfaget omhandler lagring og interntransport av varer og gods, sikring av last og klargjøring for forsendelse. Faget skal fremme kompetanse til å ivareta miljøvennlig og sikker transport av varer og gods i samsvar med nasjonalt og internasjonalt regelverk samt krav til effektiv drift.

Som lærling vil du lære å utføre logistikkoppgaver ved Forsvarets logistikkavdelinger hvor varegjennomstrømming og forflytning av varer og gods er viktige deler av virksomheten. Videre skal opplæringen bidra til å fremme kompetanse om effektiv informasjons- og dokumentflyt i forbindelse med transport og lagring av varer og gods.

​​​Som lærling i Forsvaret får du både faglige og personlige utfordringer i et spennende arbeidsmiljø

Fullført og bestått læretid fører frem til fagbrev i logistikkfaget. Yrkestittel er logistikkoperatør.

  • Er du planmessig, effektiv og kan yte god service?
  • Kan du jobbe selvstendig, og nøyaktig?
  • Har du gode kommunikasjons- og samarbeidsevner?​

​​​FOR Å BLI LÆRLING MÅ DU:

  • Være norsk statsborger
  • Ha bestått VG2 transport og logistikk
  • Ha fylt 18 år i løpet av opptaksåret
  • Ha god vandel
  • Ha normalt god helse
  • Ha karakteren god i orden og oppførsel
  • Ha lavest mulig fravær

 

 

Informasjon til søkerInformasjon til søker<p class="forsvaretElement-p">​​<span style="font-size:1rem;">​​S</span><span style="font-size:1rem;">øknadsskjemaet er ikke åpnet enda. </span><span style="font-size:1rem;">På </span><a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=176107c0-8c88-4a78-98ec-4ff9c9cca15a" style="font-size:1rem;">denne siden​</a><span style="font-size:1rem;"> finner du en komplett oversikt over alle søknadsfrister, samt informasjon om når de ulike søknadsskjemaene åpner, hvordan du søker, og veien videre fra søknad til skoleplass.</span></p><p class="forsvaretElement-p"><span style="font-size:1rem;"></span><span style="font-size:1rem;">S</span><span style="font-size:1rem;">kulle du ha ytterligere spørsmål kan du ta kontakt med Forsvarets personell- og vernepliktssenter på telefon 03003.</span></p>http://forsvaret.no/karriere_/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=3

Publisert 7. desember 2015 08:51.. Sist oppdatert 20. februar 2017 15:22.