karriere_2230_lagførerutdanningihækarriere_2230_lagførerutdanningihæhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=17507/media/PubImages/20090715MB-5 (1).jpg

Tilbake til oversikt

Lagførerkurs i Hæren

Krav til søker
  • Inneha gyldig sikkerhetsklarering i henhold til gitte krav eller tilfredsstille krav til å kunne få dette

  • Ha godkjent vandel

  • Tilfredsstille helsekrav

  • Tilfredsstille fysiske krav

  • Tilfredsstille krav til alminnelig evnenivå (AE 5)

  • Ha gjennomført 12 mnd. førstegangstjeneste innen utdanningens start

  • Fullført og bestått seleksjonsperioden på en tilfredsstillende måte

  • Som hovedregel ikke deltatt på mer enn ett tidligere opptak til samme utdanning

Om utdanningen

Kurset gir deg kunnskaper og ferdigheter som er nødvendige for å kunne fungere som lagfører i Hæren. Utdanningen er rettet mot planlegging, ledelse og gjennomføring av militære operasjoner på lagsnivå. Fullført og bestått utdanning kvalifiserer for fast tilsetting som lagfører i Hæren. Klikk her for å laste ned kunngjøringen av kurset som PDF.

 

 

karriere_2230_lagførerutdanningihæHva lærer du?<p> Lagførerutdanning gir deg nødvendige forutsetninger for å kunne fungere som ledere på lagsnivå i Hæren. Utdanningen er praksisnær med fokus på lagføreren i lederrollen. Lagførerskolen skal bidra til å utvikle et spesialistkorps med dyktige militære ledere og spesialister. Spesialistkorpset er avgjørende for at Forsvaret skal kunne løse stadig mer krevende og sammensatte oppgaver. karriere_2230_lagførerutdanningihæ
karriere_2230_lagførerutdanningihæHvem passer kurset for?<p> Målgruppen er fast tilsatt personell i gradssjiktet OR2-4 og vernepliktige som har fullført 12 måneder førstegangstjeneste innen kursstart. Disse skal være tiltenkt stilling som lagfører med OR4 grad ved avdelingen. Kurset kan også søkes av personell tilsatt i Hæren men som tjenestegjør i fellesavdelinger.karriere_2230_lagførerutdanningihæ
karriere_2230_lagførerutdanningihæVilkår og ansettelsesforhold<p>Kandidater uten fast tilsetting i Forsvaret tilkommer tjenestetillegg som beregnes ut fra en dagsats med grunnlag i folketrygdens grunnbeløp (1G) på bakgrunn av antall dager med tjeneste ref. Bestemmelse om godtgjøring ved tjeneste og utdanning i Forsvaret for personell som ikke er ansatt i Forsvaret (fredsregulativet del I). Etter gjennomført og bestått lagførerutdanning samt fag- og funksjonsrettet utdanning tilsettes personellet som grenader (OR 2) med 6 md prøvetid. Når det er ledig lagførerstilling på korporals (OR 4) nivå, tilsettes personellet som korporal med 6 md prøvetid. </p> <p>Fast tilsatt personell beholder under utdanning sin faste beordring med tjenestested, tilsettingsvilkår og grad. Personellet er unntatt ATF og HTA i utdanningsperioden iht. bestemmelser om seleksjon, opptak og forvaltning av elever ved Forsvarets skoler.</p> <p>Elever som fullfører og består lagførerkurs skal av hjemmeavdeling være planlagt disponert i en lagførerstilling så fort avdelingene har lagførerstilling ledig, helst innen 1. jan 2020. Fullført og bestått lagførerkurs og fast disponering i lagførerstilling gir opprykk til korporal Lagførerkurset gir ikke krav til plikttjeneste.</p>karriere_2230_lagførerutdanningihæ
karriere_2230_lagførerutdanningihæHva kan jeg jobbe med?<p> Etter fullført og bestått utdanning kan du jobbe som lagfører i en av Hærens avdelinger. Som lagfører vil du fylle en av de viktigste lederrollene i Hæren, nemlig ledelse og utdanning av soldater. Som lagfører vil du ha ansvaret for å lede og utdanne en enhet på 4 til 8 personer.karriere_2230_lagførerutdanningihæ
karriere_2230_lagførerutdanningihæVidere muligheter<p> Lagførerutdanningen er en sentral og grunnleggende byggestein i profesjonsutviklingen som strekker seg fra grunnleggende soldatutdanning til de høyeste lederkurs i Forsvaret. Lagførerkurs med påfølgende tjeneste som lagfører, kvalifiserer etter en praksisperiode på minimum to år for opptak til befalsutdanning ved Forsvarets høgskole. karriere_2230_lagførerutdanningihæ

Søknad og opptak

For å finne de best kvalifiserte og mest motiverte kandidatene må alle søkere gjennom en grundig seleksjonsprosess.

 

 

karriere_2230_lagførerutdanningihæSlik søker du<p> Forsvaret bruker elektronisk søknadssystem med innlogging gjennom ID-porten/MinID. Vær oppmerksom på at søknadsskjemaet ikke er åpent hele året. Normalt vil dette bli tilgjengelig i god tid (4-12 uker) før søknadsfristen. <br/> <br/> Etter du har fylt ut og sendt inn søknaden, vil du motta et kvitteringsbrev som bekrefter at vi har mottatt søknaden din. Etter søknadsfristen har gått ut blir alle søknadene vurdert og behandlet. Normalt sendes innkallings- eller avslagsbrev ut i løpet av noen uker. De som mottar innkalling, vil bli bedt om å svare på om de ønsker å stille på opptak.karriere_2230_lagførerutdanningihæ
karriere_2230_lagførerutdanningihæOpptaket<p> For å finne de best kvalifiserte og mest motiverte kandidatene gjennomføres et felles opptak for utdanning i Forsvaret. Opptak til lagførerskolen gjennomføres som en del av Forsvarets opptak og seleksjon (FOS) på Sessvollmoen i perioden 22. Juni – 5. juli 2019. Her må kvalifiserte søkere konkurrere seg til en kursplass. <br/> <br/> I løpet av opptaket ønsker vi å bli kjent med deg for å se hvem du er, hva du står for og hvilke holdninger du har. Du vil blant annet bli selektert på bakgrunn av en medisinsk vurdering, fysiske tester, kunnskapsprøver, psykologiske tester, intervju og personlige egenskaper. Opptaket handler om å finne ut hvem som har potensiale til å bli en god lagfører i Hæren. <br/> <br/> Når de beste kandidatene til en utdanning i Forsvaret skal velges, er det ikke bare de åpenbare lederne man ser etter. Det viktigste er å se etter de med et godt potensial for utvikling. Dersom du blir vurdert blant de best skikkede, vil du mot slutten av opptaket få tilbud om kursplass. Vi ønsker deg lykke til med forberedelsene og opptaket.karriere_2230_lagførerutdanningihæ
karriere_2230_lagførerutdanningihæFysiske minstekrav <span> </span></p> <div class="responsiveTable"> <table class="forsvaretTable-default"> <tbody> <tr class="forsvaretTableHeaderRow-default"> <th class="forsvaretTableHeaderEvenCol-default" colspan="2">3000 meter<br/></th> <th class="forsvaretTableHeaderOddCol-default" colspan="2">​HANGUPS<br/></th> <th class="forsvaretTableHeaderEvenCol-default" colspan="2"> <br/>MEDISINBALLSTØT​<br/> ​<br/></th> <th class="forsvaretTableHeaderOddCol-default" colspan="2">Stille lengde​<br/></th> </tr> <tr class="forsvaretTableOddRow-default"> <td class="forsvaretTableEvenCol-default"> <strong>Menn</strong><br/></td> <td class="forsvaretTableOddCol-default" colspan="1"> <strong>​Kvinner</strong><br/></td> <td class="forsvaretTableEvenCol-default" colspan="1"> <strong>​Menn</strong><br/></td> <td class="forsvaretTableOddCol-default" colspan="1"> <strong>​Kvinner</strong><br/></td> <td class="forsvaretTableEvenCol-default" colspan="1"> <strong>Menn​</strong></td> <td class="forsvaretTableOddCol-default" colspan="1"> <strong>​Kvinner</strong><br/></td> <td class="forsvaretTableEvenCol-default"> <strong>Menn</strong><br/></td> <td class="forsvaretTableOddCol-default" colspan="1"> <strong>​Kvinner</strong><br/></td> </tr> <tr class="forsvaretTableEvenRow-default"> <td class="forsvaretTableEvenCol-default">13:30<br/></td> <td class="forsvaretTableOddCol-default" colspan="1">​14:30<br/></td> <td class="forsvaretTableEvenCol-default" colspan="1">​5A<br/></td> <td class="forsvaretTableOddCol-default" colspan="1">​10B<br/></td> <td class="forsvaretTableEvenCol-default" colspan="1">​4,5 m<br/></td> <td class="forsvaretTableOddCol-default" colspan="1">​3,3 m<br/></td> <td class="forsvaretTableEvenCol-default">2,25 m<br/></td> <td class="forsvaretTableOddCol-default" colspan="1">​1,95 m<br/></td> </tr> </tbody> </table> </div> <span style="font-size: 16px;">Øverst på <a href="/karriere/krav/fysiske-krav">denne siden</a> kan du se </span><strong style="color: #444444;">video av hvordan hver enkelt øvelse </strong><span style="font-size: 16px;">skal gjennomføres.</span><br/> karriere_2230_lagførerutdanningihæ
karriere_2230_lagførerutdanningihæForberedelser<p> Det er mange som møter til opptak, noe som betyr at konkurransen om den enkelte kursplass er hard. De som møter godt forberedt fysisk og mentalt har en klar fordel. Det er ingen hemmelighet at det i perioder kommer til å bli lite med søvn, mat og harde fysiske påkjenninger. Du vil lære deg at grensen for hva du tåler kan flyttes mye lengre enn du tidligere hadde trodd. <br/> <br/> Det er ikke alt du får vite om opptaket, men du skylder deg selv å stille forberedt på det du vet. De fysiske minstekravene er absolutte, noe som betyr at de må bestås for at du skal kunne bli med videre i opptaket. Husk at du kan ha en dårlig dag på selve testdagen. Det er en fordel at du klarer de fysiske kravene med god margin. Du kan blant annet regne med å måtte gå mye med tung sekk. Det er derfor lurt å trene på dette i forkant av opptaket. <br/> <br/> Det kan være en fordel å gjøre seg opp noen tanker om hvorfor du ønsker å ta en utdanning i Forsvaret. Selv om du er godt forberedt på de fysiske minstekravene bør du forberede deg på å få utfordret motivasjonen din i løpet av opptaket. Når du er sliten, trøtt, sulten og lei vil de mentale forberedelsene være minst like viktige som de fysiske. Det er ofte i slike situasjoner du må ta stilling til om du vil fortsette eller trekke deg. Da må du ha bestemt deg i forkant, og ikke begynne å tenke på det når du er langt nede i kjelleren. <br/> <br/> Gjør deg selv en tjeneste – start både de fysiske og mentale forberedelsene i god tid.karriere_2230_lagførerutdanningihæ

Spørsmål om denne linjen?

Finn flere svar på:
Ofte stilte spørsmål

Kontaktpersoner:
0510-9326 maj. Kine Bråten
0510-9309 kapt. Vegard W. Mathisen

Ring oss: 
915 03 003

Skriv til oss:
fpvs.kontakt@mil.no 

Snakk med oss på Facebook:
Utdanning og tjeneste i Forsvaret

Finn din utdanning

Forsvaret har et bredt utdanningstilbud med mange muligheter. Her kan du enkelt finne ut hva som passer for deg og dine interesser.

Se oversikt
Publisert 19. september 2018 10:50.. Sist oppdatert 24. april 2019 11:58.