karriere_1822_oftestiltesporsmalkarriere_1822_oftestiltesporsmalhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=9527Hva er forskjellen på en sivil og militær bachelorgrad?https://youtu.be/uIU9O_8Wmd8
karriere_1822_oftestiltesporsmalkarriere_1822_oftestiltesporsmalhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=9528Hvordan er egentlig hverdagen som student i Forsvaret? Møt Joakim som tar en bachelor i militær ledelse og luftmakt.https://youtu.be/qEbdOSmizkI
karriere_1822_oftestiltesporsmalkarriere_1822_oftestiltesporsmalhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=9529Med en utdanning fra Forsvaret får du prøvd ut og videreutviklet dine lederegenskaper i praksis.https://youtu.be/qLgO7Jfae9E
karriere_1822_oftestiltesporsmalkarriere_1822_oftestiltesporsmalhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=9530En ingeniørutdanning i Forsvaret gir deg en svært variert og spennende studiehverdag.https://youtu.be/ONKsw2NGuhc

Ofte stilte spørsmål

Her finner du forenklede forklaringer på hvordan utdanning og tjeneste i Forsvaret henger sammen. Dette er ment som veiledende informasjon.

 

 

Jeg vil inn i Forsvaret – hvilke muligheter har jeg?Jeg vil inn i Forsvaret – hvilke muligheter har jeg?<p>Resultatene fra sesjon er avgjørende for hvilke muligheter du har, enten det gjelder førstegangstjeneste, utdanning eller jobb i Forsvaret. Hvis du ikke er kjent med begrepet sesjon, kan du lese mer om hva det innebærer <a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=d0bbcc5f-964d-430d-a81c-285b4186a055">her</a>. Avhengig av dine resultater, har du i hovedsak to veier inn:<br></p><ul><li>Enten så avtjener du førstegangstjeneste med mulighet for å fortsette som spesialist, hvor du på sikt kan bygge på med en befalsutdanning hvis du får tildelt lederansvar i stillingen din.<br></li><li>Eller så kan du søke en utdanning ved Forsvarets høgskole som gir en bachelorgrad og kvalifiserer til fast ansettelse som offiser.<br></li></ul><p><span style="font-size:16px;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;"></span><span style="font-size:16px;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;">Har du yrkesfaglig bakgrunn er det også mulig å kombinere læretiden med gjennomføring av førstegangstjeneste. Forsvaret er Norges største lærebedrift, og tilbyr en rekke ulike <a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=0f514465-271b-4f7a-a4ad-49d956c34f25">lærefag</a> over hele landet. </span></p><p>I tillegg lyser Forsvaret ut rundt 300-400 <a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=6cb59bb8-a9a9-474b-a8d4-4ee156e345a3">sivile stillinger</a> hvert år. Her behøver du ingen militær bakgrunn, men du må ha relevante kvalifikasjoner og erfaringer på samme måte som med en hvilken som helst annen jobb. <br></p><style> p.p1 { margin:0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font:14.0px Calibri; } span.s1 { } </style><style> p.p1 { margin:0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font:14.0px Calibri; } span.s1 { } </style>

 Egenerklæring og sesjon

 

 

Hva menes med egenerklæring?Hva menes med egenerklæring?<p class="forsvaretElement-p"><a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=93b1bc6c-0d2a-41c1-88f5-5b0e9596bc07">Egenerklæringen</a> er et skjema som skal fylles ut på forsvaret.no. Dette er det første steget mot en utdanning eller tjeneste i Forsvaret. Her får du spørsmål om fysisk yteevne, helse, skole, sosialt liv, motivasjon og ønsker til hva slags tjenester du er interessert i. </p><p class="forsvaretElement-p">Ta utfyllingen av egenerklæringen seriøst, og vis at du er motivert. Forsvaret bruker informasjonen til å velge ut dem som går videre til sesjon. </p>
Hva skjer på sesjon?Hva skjer på sesjon?<p>​Omkring 17 500 vil bli innkalt til <a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=d0bbcc5f-964d-430d-a81c-285b4186a055">sesjon</a>. De som blir innkalt må møte på et sesjonssenter for å gjennomgå legesjekk, fysisk test og en teoretisk prøve. </p><p> <style> p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal { margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:8.0pt; margin-left:0cm; line-height:107%; font-size:11.0pt; font-family:Calibri; } .MsoChpDefault { font-size:11.0pt; font-family:Calibri; } .MsoPapDefault { margin-bottom:8.0pt; line-height:107%; } div.WordSection1 { } </style> <span style="font-size:11pt;line-height:107%;font-family:calibri;">De som er best kvalifisert sett opp mot Forsvarets behov og krav vil bli fordelt til førstegangstjeneste. Det er viktig å møte forberedt til sesjon og gjøre ditt beste mens du er der. Da øker du dine sjanser til å få en tjeneste du ønsker deg. </span>Du får bare mulighet til å gjøre sesjon én gang. Ta vare på muligheten.<br></p>

 Førstegangstjeneste

 

 

Hvilke muligheter har jeg i førstegangstjenesten?Hvilke muligheter har jeg i førstegangstjenesten?<p>Etter sesjon velger Forsvaret ut rundt 8 500 ungdommer som blir kalt inn til førstegangstjeneste. ​Det finnes mange spennende og ulike muligheter, og i alt er det 275 <a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=af61fda1-0433-494c-a046-7214b75236ae">ulike tjenester</a> du kan bli plukket ut til.<br></p><p>Er du ekstra motivert kan du selv søke og konkurrere deg til en plass på utvalgte <a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=23260243-3058-4783-8124-ffa141b3315b">søkbare førstegangstjenester</a>. Dette er tjenester som gjør deg svært godt forberedt til å søke videre utdanning eller jobb i Forsvaret. Disse kan du søke selv om du enda ikke har vært på sesjon. Er du kvalifisert sørger vi for å kalle deg inn. <span style="color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;">Har du yrkesfaglig bakgrunn er det også mulig å kombinere <a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=0f514465-271b-4f7a-a4ad-49d956c34f25">læretiden</a> med førstegangstjenesten.</span><br></p>
Hva innebærer det å kombinere læretid og førstegangstjeneste?Hva innebærer det å kombinere læretid og førstegangstjeneste?<p>Vi har læreplasser fra Kristiansand i sør til Kirkenes i nord. Hvor du gjennomfører læretiden avhenger av fagområde, men mulighetene er mange i Norges største lærebedrift. <br><br>I Forsvaret kombinerer du gjennomføring av førstegangstjeneste og fagbrev på kun to år. Du vil også kunne få mulighet til å ta studiekompetanse gjennom nettbasert undervisning i løpet av læretiden. Første året av læretiden avtjener du førstegangstjeneste parallelt med fagutdanningen.<br></p><p>Læretiden starter med en rekruttperiode på 6–8 uker hvor du får opplæring i grunnleggende soldatferdigheter som skyting, kamuflasje, stridsteknikk, førstehjelp og overlevelse i naturen. Etter rekruttperioden overføres du til avdelingen hvor du har fått læreplass.<br> <br>Den daglige tjenesten er som ved hvilken som helst annen læreplass, og du jobber med relevante arbeidsoppgaver i ditt lærefag. Soldatutdanningen fortsetter parallelt med den daglige tjenesten gjennom det første året av læretiden – med fysisk trening, undervisning i militære ferdigheter og feltøvelser.<br> <br>Etter fullført førstegangstjeneste bruker du andre år av læretiden til fagutdanning i ditt lærefag. Du får en individuell opplæringsplan med tett oppfølgning fra en erfaren faglig veileder underveis. Du avslutter læretiden med en ordinær fagprøve. Forsvaret har om lag 30 ulike lærefag som varierer fra år til år. På <a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=0f514465-271b-4f7a-a4ad-49d956c34f25">denne</a> siden finner du en oversikt over hvilke lærefag som tilbys akkurat nå.<br></p>
Hvilke muligheter har jeg etter førstegangstjenesten?Hvilke muligheter har jeg etter førstegangstjenesten?<p>​Etter endt førstegangstjeneste kan du søke videre jobb som spesialist innen en rekke ulike fagområder. Eksempler på stillinger kan være skarpskytter, hundefører, tekniker eller sanitetssoldat. Det finnes hundrevis av forskjellige stillinger, og førstegangstjenesten er første steget hvis du ønsker muligheten for en livslang karriere som spesialist i Forsvaret.<br></p><p>Etter hvert vil du kunne få tilbud om å bygge på fagkompetansen din med en befalsutdanning. Dette vil være en mulighet for de som allerede er ansatt som spesialist i Forsvaret, og som er tiltenkt lederansvar i stillingen sin. <br></p><p>Du kan også søke videre utdanning og bygge på med en <a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=f668df9b-e61b-4099-9bfd-bcf880bb0041">bachelor</a> ved Forsvarets høgskole som tilbyr studier i Oslo, Trondheim, Bergen og Lillehammer. Dette er første steget for mot en karriere som offiser.<br></p>
Hva betyr det å være spesialist i Forsvaret?Hva betyr det å være spesialist i Forsvaret?<p>Etter fullført og bestått førstegangstjeneste kan du søke jobb som spesialist innen en rekke ulike fagområder. Du blir en fagperson som skal utøve selve håndverket i soldatyrket innen det feltet du har spesialisert deg i. Enten du har lyst til å bli skarpskytter, hundefører, tekniker eller kanskje sanitetssoldat er mulighetene mange. <a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=9cef8852-161c-44cd-9508-c5141feb9288" style="font-size:1rem;">Her</a> kan du se hvilke stillinger vi har utlyst akkurat nå.<br></p><p>Som spesialist vil du få kontrakt til fylte 35 år, med mulighet for å ta karrierevalg (kurs og utdanning) som kvalifiserer til yrkestilsetning frem til fylte 60 år. Dette avhenger også av hvilken fagretning du ønsker å bli spesialist innen. Gjennom karrieren vil du få mulighet til å spesialisere og jobbe lenge innen ditt fagfelt. Enkelte som på sikt er tiltenkt utøvende lederansvar i stillingen sin, vil kunne få mulighet til å bygge på med en befalsutdanning. </p><p>Som spesialist vil du tilegne deg en unik dybdekompetanse som vil utgjøre bærebjelken i det norske Forsvaret inn i fremtiden. <br></p>
Hvordan blir jeg befal?Hvordan blir jeg befal?<p>​Utdanningssystemet i Forsvaret er nylig endret. De tidligere befalsskolene er slått sammen til én felles befalsskole, og det er ikke lengre mulig å søke seg <strong>direkte</strong> til en skoleplass.<br></p><p>Veien til en befalsutdanning går gjennom førstegangstjenesten. Etter endt tjeneste kan du søke deg videre til en jobb som spesialist innen en rekke ulike fagområder. <a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=9cef8852-161c-44cd-9508-c5141feb9288">Her</a> kan du se hvilke stillinger vi har utlyst akkurat nå.<br></p><p>Som spesialist vil du på sikt kunne få tilbud om å bygge på kompetansen din med en befalsutdanning. Dette vil da være en mulighet for de som er tiltenkt lederansvar i stillingen sin. Det er ikke lengre mulig å søke seg direkte til befalsskolen, men denne mulighetene eksisterer fortsatt hvis du ønsker en karriere som spesialist i Forsvaret gjennom førstegangstjenesten.</p>

 Utdanning og karriere

 

 

Hvilke utdanningsmuligheter finnes i Forsvaret?Hvilke utdanningsmuligheter finnes i Forsvaret?<p>​En utdanning i Forsvaret kan være starten på en livslang karriere. Det er i hovedsak to ulike retninger du kan gå:</p><ul><li>Enten avtjener du førstegangstjeneste med mulighet for å fortsette som spesialist hvor du senere kan bygge på med en befalsutdanning hvis du får tildelt lederansvar i stillingen din.<br></li><li>Eller så kan du søke en utdanning ved Forsvarets høgskole som gir en bachelorgrad og kvalifiserer til fast ansettelse som offiser.<br></li></ul><p>Uansett hvilken retning du velger vil det være mange muligheter for videre karriere. Det første steget er å velge hvilken av de to retningene (spesialist eller offiser) som passer deg og dine ønsker rundt et fremtidig yrke. <br></p>
Hva betyr det å være offiser i Forsvaret?Hva betyr det å være offiser i Forsvaret?<p>​En offiser er en militær leder som har ansvaret for en militær enhet. Dette kan være alt fra å være troppssjef for 20-30 soldater, til å planlegge, lede og gjennomføre store militære operasjoner. For å bli offiser må du ta en bachelorgrad ved Forsvarets høgskole. </p><p>En offisersutdanning innen militær ledelse gjør deg kvalifisert for utfordrende, interessante og ansvarsfulle lederstillinger. <a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=f668df9b-e61b-4099-9bfd-bcf880bb0041">Her</a> finner du mer informasjon om de ulike studiene du kan søke.<br></p><p>Som offiser i Forsvaret vil du få fast ansettelse frem til fylte 60 år. Det er dette vi kalles for yrkestilsetning. Forsvaret er spredt over hele landet, og jobbmulighetene er mange for dem som ønsker en livslang karriere hvor du samtidig bidrar inn mot et viktig samfunnsoppdrag.<br></p>
Hva er forskjellen på en sivil og militær bachelorgrad? Hva er forskjellen på en sivil og militær bachelorgrad? <p>En bachelorgrad i Forsvaret gir deg et bredt spekter av akademisk kunnskap, personlig utvikling og militære ferdigheter. En utdanning fra Forsvarets høgskole holder samme akademiske kvalitet som alle andre akkrediterte høgskoler i Norge. I tillegg til en bachelorgrad på 180 studiepoeng, får du normalt en lederutdanning som kvalifiserer til å jobbe som offiser (militær leder) i Forsvaret.</p><p>Du får gratis utdanning, mat og bosted gjennom hele studiet. Du får verdifull praksis, tett oppfølgning og du er garantert jobb etterpå. Vi kombinerer undervisning, trening og øvelser på en måte som gir en unik og variert skolehverdag. Noen dager består av tradisjonell klasseromsundervisning, andre tilbringes ute på øvelse, trening eller skytebanen. Dette gjør studietiden både spennende og utfordrende. </p><p>Gjennom utdanningen får du mye mer praksis sammenlignet med sivile studier. Det legges stor vekt på praktisk øving i løpet av studietiden. Gjennom teori, praksis og refleksjon utvikles og formes du til å bli en leder. Utdanningene legges opp slik at du får prøvd og videreutviklet dine lederegenskaper i praksis i et læringsmiljø hvor det er lov å prøve og feile. Dette gir deg som nyutdannet tryggheten du trenger for å gå rett inn i lederstillinger på lavere nivå i Forsvaret etter endt utdanning. </p><p>Etter fullført og bestått utdanning følger tre år med praksis ute i en av Forsvarets avdelinger. Etter dette er du sikret fast jobb i Forsvaret frem til du er 60 år. Det er dette vi kaller for yrkestilsetning. Forsvaret er spredt over hele landet, og jobbmulighetene er mange. <br></p>
Jeg har fordypning i matte og fysikk – hvilke muligheter har jeg?Jeg har fordypning i matte og fysikk – hvilke muligheter har jeg?<p class="forsvaretElement-p">Med fordypning i matte og fysikk kan du blant annet søke en ingeniørutdanning ved Forsvarets høgskole. Vi tilbyr studier innen maritime og tekniske fag, telematikk eller bygg- og anleggsteknikk. Utdanningene følger den nasjonale rammeplanen for ingeniørutdanninger i Norge, og holder samme akademiske kvalitet som alle andre akkrediterte høgskoler. Du kan lese mer om de ulike studiene <a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=3559e995-4501-4b6b-bd93-2e25af0f0b91">her</a>.<br></p>

Har du andre eller flere spørsmål?

Ring oss: 
915 03 003

Skriv til oss:
fpvs.kontakt@mil.no 

Snakk med oss på Facebook:
Utdanning og tjeneste i Forsvaret