Forsvarets spesialkommandoForsvarets spesialkommandohttp://forsvaret.no/media/PubImages/forsvaretsspesialkommando_landingsside.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=81Forsvarets spesialkommando er lokalisert i Rena leir i Østerdalen. Her kan du søke utdanning både med og uten gjennomført førstegangstjeneste.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​På bakgrunn av internasjonal terrorisme og utviklingen av Norges oljevirksomhet på kontinentalsokkelen besluttet regjeringen allerede i 1979 å opprette en anti-terror kapasitet i Forsvaret. Dette resulterte blant annet i etableringen av det som i dag kalles Forsvarets spesialkommando (FSK).

Forsvarets spesialkommando er en fleksibel og operativ spesialstyrke med høy reaksjonsevne som kan løse oppdrag innenfor nasjonal og internasjonal krisehåndtering. Avdelingen støtter politiet med terrorbekjempelse ved eksempelvis olje- og gassinstallasjoner til havs, fartøy i norske farvann og installasjoner på land.

Utdanningsavdelingen ved Forsvarets spesialkommando tilbyr spesielt selektert personell å gjennomføre førstegangstjenesten ved Fallskjermjegertroppen eller den nyopprettede kvinnelige Jegertroppen. Dersom du har gjennomført førstegangstjenesten tidligere kan du søke utdanning som spesialjeger for tilsetting i den profesjonelle og operative delen av kommandoen.

 

 

Har du lyst til å bli fallskjermjeger?<img alt="" src="/media/PubImages/tk1594.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Har du lyst til å bli fallskjermjeger?Slik forbereder du deg til opptaket. http://forsvaret.no/aktuelt/slik-forbereder-du-deg-til-fallskjermjegeropptak
Opptak spesialjeger 2018Opptak spesialjeger 2018Informasjon til deg som har blitt kalt inn til opptak for spesialjeger på Rena leir søndag 10. juni 2018.http://forsvaret.no/opptak-spesialjeger
Fysiske minstekrav for å bli fallskjermjeger<img alt="" src="/media/PubImages/20160621OST_7223.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Fysiske minstekrav for å bli fallskjermjegerFor å kvalifisere til førstegangstjeneste som fallskjermjeger må du kunne bestå følgende fysiske minstekrav. http://forsvaret.no/karriere/utdanning/spesialstyrkeutdanning/forsvarets-spesialkommando/fallskjermjeger/fysiske-minstekrav-fallskjermjeger