Forsvarets spesialkommandoForsvarets spesialkommandohttp://forsvaret.no/media/PubImages/forsvaretsspesialkommando_landingsside.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=81Forsvarets spesialkommando er lokalisert i Rena leir i Østerdalen. Her kan du søke utdanning både med og uten gjennomført førstegangstjeneste.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​På bakgrunn av internasjonal terrorisme og utviklingen av Norges oljevirksomhet på kontinentalsokkelen besluttet regjeringen allerede i 1979 å opprette en anti-terror kapasitet i Forsvaret. Dette resulterte blant annet i etableringen av det som i dag kalles Forsvarets spesialkommando (FSK).

Forsvarets spesialkommando er en fleksibel og operativ spesialstyrke med høy reaksjonsevne som kan løse oppdrag innenfor nasjonal og internasjonal krisehåndtering. Avdelingen støtter politiet med terrorbekjempelse ved eksempelvis olje- og gassinstallasjoner til havs, fartøy i norske farvann og installasjoner på land.

Utdanningsavdelingen ved Forsvarets spesialkommando tilbyr spesielt selektert personell å gjennomføre førstegangstjenesten ved Fallskjermjegertroppen eller den nyopprettede kvinnelige Jegertroppen. Dersom du har gjennomført førstegangstjenesten tidligere kan du søke utdanning som spesialjeger for tilsetting i den profesjonelle og operative delen av kommandoen.

 

 

Grovuttak som spesialjegerGrovuttak som spesialjegerGrovuttaket til Forsvarets spesialkommando (FSK) gjennomføres i uke 19 på Rena og Setermoen.http://forsvaret.no/spesialjeger-grovuttak
Fallskjermjeger i Forsvarets spesialkommando<img alt="" src="/media/PubImages/20160414tk_C3639.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Fallskjermjeger i Forsvarets spesialkommandoFallskjermjegertroppen er en del av utdanningsavdelingen ved Forsvarets spesialkommando og består av soldater som er inne til førstegangstjeneste. Søknadsfrist 15. april 2019. http://forsvaret.no/karriere/utdanning/spesialstyrkeutdanning/forsvarets-spesialkommando/fallskjermjeger
Spesialjeger i Forsvarets spesialkommando<img alt="" src="/media/PubImages/20170112h_%2027803_16x7_innsats_nett[2].jpg" style="BORDER:0px solid;" />Spesialjeger i Forsvarets spesialkommandoØnsker du å bli en del av en profesjonell avdeling som står på nasjonal og internasjonal beredskap? Søknadsfristen var 15. april 2019. http://forsvaret.no/karriere/utdanning/spesialstyrkeutdanning/forsvarets-spesialkommando/spesialjeger