Ofte stilte spørsmål

Her finner du svarene på de mest vanlige spørsmålene rundt utdanningen og tjenesten som fallskjermjeger.

 

 

Da jeg var på sesjon fikk jeg påvist fargesvakhet, diskvalifiserer dette?Da jeg var på sesjon fikk jeg påvist fargesvakhet, diskvalifiserer dette?<p>Krav til fargesyn ved opptak til FSK er minimum <span style="text-decoration:underline;">fargesvak</span>​ (karakter 6 fra sesjon).</p><p>Fargesyn testes ved screeningverktøyet: <em>Ishiharas</em> synstavler. Med denne testen følger et instruksjonshefte til bruk for legen som utfører testen. Instruksjonsheftet beskriver hvor mange feil man kan ha på testen. Det kreves at man ser minst 9 av de første 15 plansjene for å vurderes som fargesvak. Man vurderes å ha normalt fargesyn ved gjenkjennelse av minst 13 av de første plansjene. </p><p>Det finnes en "gråsone" mellom de som i følge testen er fargesvake og de som er fargeblinde. Kandidater i denne "gråsonen" kan testes videre med fargesynstesten <em>Farnsworth 15D</em>. Dette MÅ gjøres sivilt i forkant av opptaket og resultatet bekreftes av spesialist i øyesykdommer. </p><p>Under opptaket vil rekkefølgen på platene i Ishiharatesten kunne stokkes om, i tillegg til at det kan brukes flere ulike typer Ishihara tester. Dette medfører at man som kandidat ikke kan "pugge" det riktige resultatet på fargesynstesten, og urettmessig bestå. </p>
Da jeg var på sesjon sa jeg at jeg ville bli fallskjermjeger. Har jeg søkt da eller må jeg sende inn et eget søknadsskjema?Da jeg var på sesjon sa jeg at jeg ville bli fallskjermjeger. Har jeg søkt da eller må jeg sende inn et eget søknadsskjema?<p>​Du må sende inn et eget søknadsskjema. Dersom du ikke fikk dette på sesjon finner du det på hjemmesidene våre under linken til fallskjermjeger og søknadsprosess.</p>
Dersom man faller fra i løpet av fallskjermjegeropptaket, hvor blir man da plassert?Dersom man faller fra i løpet av fallskjermjegeropptaket, hvor blir man da plassert?<p>​De som faller fra i løpet av fallskjermjegeropptaket vil bli overført til en annen avdeling i Hæren, Sjøforsvaret, Luftforsvaret eller Heimevernet. Dersom du har ønsker om hvilken avdeling du kunne tenke det å tjenestegjøre i, tilstreber vi å oppfylle dette under forutsetning at ønsket avdeling har plass til deg i sin organisasjon.</p>
Er det mulig at søke opptak som fallskjermsjeger hvis man er utenlandsk statsborger?Er det mulig at søke opptak som fallskjermsjeger hvis man er utenlandsk statsborger?<p>​Nei, for å søke fallskjermjegeropptaket må man være norsk statsborger.</p>
Er det mulig å bli fallskjermjeger selv om du har astma?Er det mulig å bli fallskjermjeger selv om du har astma?<p>​Dersom du bare er lett angrepet kan det være mulig. Hvert enkelt tilfelle vil bli vurdert av legen ved FSK.</p>
Er det mulig å bli spesialjeger etter at man har vært fallskjermjeger?Er det mulig å bli spesialjeger etter at man har vært fallskjermjeger?<p>​Ja. For å søke spesialjegeropptaket ved FSK må man enten ha fullført førstegangstjenesten, være befal eller offiser. Vi mener den beste forberedelsen du kan få for å søke spesialjegeropptak er å være fallskjermjeger, men dette ikke noe krav.</p>
Er det mulig å jobbe videre i Forsvaret som fallskjermjeger etter førstegangstjenesten?Er det mulig å jobbe videre i Forsvaret som fallskjermjeger etter førstegangstjenesten?<p>​Nei. Fallskjermjegertroppen består av personell som er inne til førstegangstjeneste. Dersom du ønsker å fortsette i Forsvaret etter førstegangstjenesten kan du enten søke en befalsskole, verve deg som grenader, eller søke spesialjegeropptaket ved FSK.</p>
Er det noen forpliktelser etter endt førstegangstjeneste?Er det noen forpliktelser etter endt førstegangstjeneste?<span style="font-size:16px;line-height:26px;">Ja, du kan bli mobiliseringsdisponert i FSK eller i en annen avdeling i Forsvaret, på lik linje med de andre som er inne til førstegangstjeneste.</span>
Finnes det noe høydekrav til fallskjermjeger?Finnes det noe høydekrav til fallskjermjeger?<p>​Nei.</p>
Får man lønn som fallskjermjeger?Får man lønn som fallskjermjeger?<p>​Som fallskjermjeger får man samme lønn som andre som er inne til førstegangstjeneste.</p>
Hva er det viktig å trene for å komme inn som fallskjermjeger?Hva er det viktig å trene for å komme inn som fallskjermjeger?<p>​Det viktigste er å drive allsidig trening som kondisjonstrening, styrketrening, svømming og marsjtrening med sekk i skog og mark.</p>
Hvilken type sko er godkjent medbrakt til opptaket?Hvilken type sko er godkjent medbrakt til opptaket?<p>​Det er kun M77 som er tillatt. Det er sterkt anbefalt å ha inngåtte sko medbrakt.</p>
Hvor mange blir tatt inn til fallskjermjegeropptaket?Hvor mange blir tatt inn til fallskjermjegeropptaket?<p>​Vi tar inn alle søkere som består våre krav på sesjon del 2 til grovuttak. Av disse starter ca 200 på rekruttskolen. De som fullfører rekruttskolen tilfredsstillende, får mulighet til å starte selve opptaket.</p>
Hvor mange fallskjermjegere tar dere inn hvert år?Hvor mange fallskjermjegere tar dere inn hvert år?<span style="font-size:16px;line-height:26px;">Vi tar opp de som er kvalifisert, men det er sjelden mer enn 25.</span>
Jeg fikk karakter 4 på hørselstesten på sesjon. Sesjonsoffiseren sa at det var minimale marginer og om jeg fikk ta testen opp igjen så kunne jeg fått 9. Er dette avgjørende om jeg vil søke fallskjermjeger opptaket?Jeg fikk karakter 4 på hørselstesten på sesjon. Sesjonsoffiseren sa at det var minimale marginer og om jeg fikk ta testen opp igjen så kunne jeg fått 9. Er dette avgjørende om jeg vil søke fallskjermjeger opptaket?<p>​For å søke fallskjermjeger opptaket må man ha karakter 9 fra sesjon. Dersom du har dårligere karakter, men tar en ny test som gir godt nok resultat så kan du søke. Husk da å legge ved en kopi av den nye testen.</p>
Jeg har diabetes. Kan jeg bli fallskjermjeger?Jeg har diabetes. Kan jeg bli fallskjermjeger?<p>​Nei, personer med diabetes kan ikke bli fallskjermjeger.</p>
Jeg har fått et forenklet forelegg. Vil dette diskvalifisere meg?Jeg har fått et forenklet forelegg. Vil dette diskvalifisere meg?<p>​Ikke i utgangspunktet. Dersom du gjentatte ganger har blitt tatt for fartsovertredelser, eller har blitt dømt for andre eller tilsvarende forhold vil saken bli vurdert.</p>
Jeg har fått innkalling til førstegangstjeneste til en annen tjeneste. Jeg kunne tenke meg å søke overflytting til fallskjermjeger. Hvordan går jeg fram for å søke om dette?Jeg har fått innkalling til førstegangstjeneste til en annen tjeneste. Jeg kunne tenke meg å søke overflytting til fallskjermjeger. Hvordan går jeg fram for å søke om dette?<p>​Dersom du har fått innkalling til et annet tidspunkt enn til sommeren må du ta kontakt med Vernepliktsverket straks på telefon 03003 for å søke om utsettelse til sommeren. Deretter sender du en søknad til oss. Har du fått innkalling til sommeren behøver du bare å sende inn en søknad til oss. </p>
Jeg har ikke tatt førerkort klasse B, svekker dette mine sjanser for å bli fallskjermjeger?Jeg har ikke tatt førerkort klasse B, svekker dette mine sjanser for å bli fallskjermjeger?<p>​Nei, det er ikke krav til å ha førerkort for å kunne søke fallskjermjegeropptaket.</p>
Kan jeg bli sendt utenlands som fallskjermjeger i forbindelse med førstegangstjenesten?Kan jeg bli sendt utenlands som fallskjermjeger i forbindelse med førstegangstjenesten?<p>​Nei. Som fallskjermjeger under førstegangstjeneste er man under utdanning og vil ikke bli sendt på oppdrag i utlandet.</p>
Kan jenter søke?Kan jenter søke?<p>Jenter kan søke! Det stilles de samme kravene til jentene som til guttene under så vel opptaket, seleksjonen og i løpet av fallskjermjegeråret.<br></p>
Kan man søke som fallskjermjeger selv om man har vært inne til førstegangstjeneste?Kan man søke som fallskjermjeger selv om man har vært inne til førstegangstjeneste?<p>​Nei. Man kan søke stillinger som troppsbefal i troppen dersom man har gått befalsskole eller krigsskole, men troppen består ellers av personell som er inne til førstegangstjeneste.</p>
Må jeg ha vært på sesjon før jeg kan søke fallskjermjeger opptaket?Må jeg ha vært på sesjon før jeg kan søke fallskjermjeger opptaket?<p>​Nei, dersom du søker og ikke har vært på sesjon vil du bli innkalt til sesjon før opptaket. Men du må ha fylt 18 år før opptaket starter.</p>
Trenger man generell studiekompetanse for å bli fallskjermjeger?Trenger man generell studiekompetanse for å bli fallskjermjeger?<p>​Nei, vi stiller ikke krav til sivil utdannelse ut over bestått grunnskole.</p>

Publisert 12. januar 2015 09:24.. Sist oppdatert 12. desember 2017 16:48.