Historie

Hærens Jegerkommando kan spore sin historie tilbake til 2. verdenskrig. Nordmenn tjenestegjorde i Special Operations Executive i enheter som Kompani Linge, Commandos og Independent Parachute Coy No1.

Arven fra disse enhetene ble tatt med videre, hvor Forsvaret startet froskemann-utdannelse i 1954, og opprettet senere Hærens Fallskjermjegerskole 25. ​mars 1962. Fokus var innledningsvis fallskjermutdanning til enkelte personellkategorier i Forsvaret, deretter ble Fallskjermjegertroppen etablert i 1965. Personell fra denne troppen ble selektert til Jegerkommando 1 i mobiliserings Hæren.

Hærens Fallskjermjegerskole skiftet i 1971 navn til Hærens Jegerskole i den hensikt å signalisere og vektlegge jegertjenesten. På bakgrunn av internasjonal terrorisme og utviklingen av Norges oljevirksomhet på kontinentalsokkelen, besluttet regjeringen i 1979 å opprette en anti-terror kapasitet i Forsvaret. Denne oppgaven ble tildelt Hærens Jegerskole, og Forsvarets Spesialkommando ble etablert i 1982 som en del av Hærens Jegerskole.

Forsvarets spesialkommando (FSK) har en rolle i Forsvarets selvstendige ansvar for å håndtere terroranslag som konstateres å være et «væpnet angrep» på Norge, ​men vil med nødvendige støtteelementer også ha et dedikert oppdrag med å være forberedt på å bistå politiet i forbindelse med kontraterroroperasjoner til havs. FSK kan videre bistå politiet på land.
Stortingsmelding 29

Fra midten av 90-tallet ble det fokus på deltagelse i operasjoner i utlandet. For å vise at avdelingen i tillegg til styrkeproduksjon også var en fredsoppsatt operativ avdeling, byttet avdelingen navn til Hærens Jegerkommando i 1997. Samme år flyttet avdelingen fra Trandum til Rena, hvor enheten er lokalisert i dag.

Forsvarets spesialkommando - i ​dag 

Forsvarets spesialkommando har gått i fra å være en kadre og utdanningsavdeling for fallskjermjegere til mobiliseringshæren, til i dag å være en profesjonell avdeling med en betydelig erfaring, robusthet, kompetanse og kapasitet. Avdelingen har flere ganger vært deployert til operasjoner i utlandet og yter anerkjennelse i inn- og utland for denne innsatsen.

Enheten har i dag betydelig støtte og tiltro fra både politisk og militær ledelse. Stortinget har vedtatt at spesialstyrkene ikke bare skal vedlikeholde, men også forsterke sine kapasiteter.

Forsvarets spesialkommando rekrutterer, selekterer og utdanner fallskjerm– og spesialjegere, samt produserer offiserer til Hæren og Forsvaret for øvrig. Avdelingen har både nasjonal og internasjonal beredskap for spesialoperasjoner generelt og kontra-terror operasjoner spesielt. Videre har våpenskolen ved Forsvarets spesialkommando fagansvar for all fallskjerm- og spesialjegertjeneste, samt kontra-terror tjeneste i Forsvaret.

 Utdanningsmuligheter i Forsvarets spesialkommando

 

 

Fallskjermjeger i Forsvarets spesialkommando<img alt="" src="/media/PubImages/20160414tk_C3639.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Fallskjermjeger i Forsvarets spesialkommandoFallskjermjegertroppen er en del av utdanningsavdelingen ved Forsvarets spesialkommando og består av soldater som er inne til førstegangstjeneste. Søknadsfristen utløp 15. april 2020.http://forsvaret.no/fallskjermjeger
Spesialjeger i Forsvarets spesialkommando<img alt="" src="/media/PubImages/20170112h_%2027803_16x7_innsats_nett[2].jpg" style="BORDER:0px solid;" />Spesialjeger i Forsvarets spesialkommandoØnsker du å bli en del av en profesjonell avdeling som står på nasjonal og internasjonal beredskap? Søknadsfristen var 15. april 2020.http://forsvaret.no/spesialjeger
Jegertroppen i Forsvarets spesialkommando<img alt="" src="/media/PubImages/Jegertroppen1415-135.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Jegertroppen i Forsvarets spesialkommandoJegertroppen består av vernepliktige kvinnelige soldater og er et unikt tilbud til deg som ønsker en virkelig stor utfordring i løpet av førstegangstjenesten. Søknadsfrist 15. april 2019.http://forsvaret.no/karriere/utdanning/spesialstyrkeutdanning/forsvarets-spesialkommando/jegertroppen

Publisert 7. september 2015 08:32.. Sist oppdatert 28. juni 2016 10:42.