Ofte stilte spørsmål

Her finner du svarene på de mest vanlige spørsmålene rundt utdanningen og tjenesten som spesialjeger.

​​​​

 

 

Dersom jeg har vært på opptak tidligere og ikke kommet inn, vil det telle negativt for meg dersom jeg søker igjen?Dersom jeg har vært på opptak tidligere og ikke kommet inn, vil det telle negativt for meg dersom jeg søker igjen?<p>​Nei, i starten av opptaket stiller alle med blanke ark uavhengig av hva de har gjort tidligere. Det som er viktig er at du presterer tilfredsstillende i løpet av hele opptaket.</p>
Er det et begrenset antall plasser, eller blir alle de som er skikket tatt opp?Er det et begrenset antall plasser, eller blir alle de som er skikket tatt opp?<p>​Vi har ikke et begrenset antall plasser vi håper å fylle. Alle som fullfører opptaket tilfredsstillende vil få tilbud om å starte utdanningsåret.</p>
Er det et hinder å være i et fast forhold?Er det et hinder å være i et fast forhold?<p>​Nei, det er mange i avdelingen som både har dame og som er gift. Man må bare være klar over at man i enkelte perioder av året vil være bortreist i forbindelse med tjenesten.</p>
Er det komplett umulig å bli tatt opp som spesialjeger dersom jeg er fargeblind eller synet er så dårlig at jeg bruker briller/linser ?Er det komplett umulig å bli tatt opp som spesialjeger dersom jeg er fargeblind eller synet er så dårlig at jeg bruker briller/linser ?<p>​Du kan ikke være avhengig av briller eller linser for å bli tatt opp som spesialjeger. Synsstyrken må være > 0,8 OS/OD. Synsfeltet må være normalt og du kan ikke være fargeblind.</p>
Er det mulig å starte utdanningsåret året etter man har gjennomført opptaket?Er det mulig å starte utdanningsåret året etter man har gjennomført opptaket?<p>​Ja, det er fullt mulig å utsette utdanningsåret med ett år. Vi forbeholder oss imidlertid retten til å gjennomføre nye fysiske tester for å forvisse oss om at du er fysisk skikket til å starte utdanningsåret</p>
Er det noen vits for meg å søke opptak dersom jeg har bakgrunn fra Marinen eller Luftforsvaret?Er det noen vits for meg å søke opptak dersom jeg har bakgrunn fra Marinen eller Luftforsvaret?<p>​Alle som har fullført førstegangstjenesten kan søke. I begynnelsen av opptaket vil du få leksjoner i de disiplinene du trenger for å kunne gjennomføre opptaket.</p>
Finnes det noe øvre aldersgrense?Finnes det noe øvre aldersgrense?<p>​Vi har en ingen øvre aldersgrense. Det vil bli tatt en individuell vurdering i forhold til din militære bakgrunn. Kontakt rekrutteringsoffiser om du er i tvil.</p>
Forplikter man seg kun for et år i utgangspunktet, eller følger det med plikttjeneste etter utdanningen?Forplikter man seg kun for et år i utgangspunktet, eller følger det med plikttjeneste etter utdanningen?<p>​Det er ingen form for plikttjeneste ved FSK. Man kan når som helst si opp stillingen sin og slutte når oppsigelsestiden er over, også i utdanningsåret.</p>
Grovuttaket i april varer i 2-3 dager, men hva inneholder disse dagene?Grovuttaket i april varer i 2-3 dager, men hva inneholder disse dagene?<p>​Grovuttaket består av fysiske tester, informasjon om opptaket og tips til trening fram mot opptaket.</p>
Hva skal til for å komme i spesialstyrken?Hva skal til for å komme i spesialstyrken?<p>​For å komme inn på spesialjegeropptaket må du tilfredsstille alle de medisinske minstekravene vi har. Du kan ikke ha astma eller moderat /sterk allergi, brokk, epilepsi, plagsomt hørselstap, ryggplager, ustabile ledd, være avhengig av briller eller linser, eller ha psykiske sykdommer med funksjonstap eller innskrenkning. Du må ha plettfri vandel, og være eller kunne bli sikkerhetsklarert. I tillegg må du bestå fysiske minstekrav og øvrige formelle kravene som du finner på hjemmesidene våre.</p>
Hva slags kontrakter tilbyr dere spesialjegere?Hva slags kontrakter tilbyr dere spesialjegere?<p>​Etter gjennomført og godkjent grunnutdanning kan FSK tilby fast tilsetning som avdelingsbefal. Du vil i denne kontraktsperioden opparbeide deg en bonus som tilsvarer ca 2,5 årslønner. Bonusen kommer til utbetaling når man har fullført 7 års tjeneste som operativ spesialjeger.<br><br>Man kan når som helst si opp kontrakten, og når oppsigelsestiden er over står man fritt til å dra uten noen form for plikttjeneste. Oppsigelsestiden i utdanningsåret er en måned og som operativ spesialjeger er det tre måneder. Bonus kommer ikke til utbetalelse om man velger å slutte før 7 års kontrakten er fullført.</p>
Jeg er halvt norsk, men har utenlandsk statsborgerskap. Kan jeg søke spesialjegeropptaket?Jeg er halvt norsk, men har utenlandsk statsborgerskap. Kan jeg søke spesialjegeropptaket?<p>​Nei, for å søke spesialjegeropptaket må man ha norsk statsborgerskap.</p>
Jeg har gjennomført førstegangstjenesten i Marinen og kan tenke meg å søke FSK. Har jeg for lite feltøvelse i forhold til hva man behøver på FSK?Jeg har gjennomført førstegangstjenesten i Marinen og kan tenke meg å søke FSK. Har jeg for lite feltøvelse i forhold til hva man behøver på FSK?<p>​Det spiller ingen rolle hvor man har gjennomført førstegangstjenesten. I begynnelsen av opptaket får man noen leksjoner i hvordan man klarer seg i naturen på egenhånd slik at alle skal klare seg gjennom opptaket. De som blir tatt opp etter opptaket får all den opplæring de trenger i løpet av utdanningsåret.</p>
Jeg har lyst til å søke på spesialjeger, men har ikke noen befalsutdanning. Lurer litt på opptak og tjeneste i forhold til dette?Jeg har lyst til å søke på spesialjeger, men har ikke noen befalsutdanning. Lurer litt på opptak og tjeneste i forhold til dette?<p>​Man trenger ikke befalsutdanning for å søke spesialjegeropptaket. Alle som har fullført førstegangstjenesten kan søke. De som ikke har grunnleggende befalsutdanning fra før vil få befalsutdanning i løpet av utdanningsåret. Da har de mulighet til å søke høyere utdanning for videre tjeneste i Forsvaret på lik linje med andre befal dersom de ønsker det.</p>
Kan jenter bli spesialjegere?Kan jenter bli spesialjegere?<p>​Ja, men alle søkerne må klare de samme opptakskravene og gjennomføre de samme testene. Vi har ingen egne krav for jenter.</p>
Kan man bli sendt ut på skarpe oppdrag det første året (utdanningsåret)?Kan man bli sendt ut på skarpe oppdrag det første året (utdanningsåret)?<p>​Nei, det første året er man under utdanning og vil ikke bli sendt på skarpe oppdrag.</p>
Skal beståtte fysiske minstekrav dokumenteres av militær idrettsoffiser?Skal beståtte fysiske minstekrav dokumenteres av militær idrettsoffiser?<p>​Nei, vi trenger bare en egenattest fra deg på at du har gjennomført test av fysiske minstekrav.</p>
Vil det være mulig for meg å søke spesialjegeropptaket selv etter noen års fravær fra militær øvelse/ trening?Vil det være mulig for meg å søke spesialjegeropptaket selv etter noen års fravær fra militær øvelse/ trening?<p>​Du trenger ikke komme rett fra militærtjeneste for å søke spesialjegeropptaket. Hvis det er lengre enn to år siden du har fullført førstegangstjeneste eller har vært i aktiv tjeneste, kontakt rekrutteringsoffiser.</p>
Vil man under utdanningen bli inndelt på mer spesialiserte oppgaver?Vil man under utdanningen bli inndelt på mer spesialiserte oppgaver?<p>I løpet av utdanningsåret får alle grunnleggende utdanning innenfor en rekke områder. Spesialisering og fordypning innen spesielle fagområder får den enkelte etter utdanningsåret i den operative avdelingen.<br></p>

Publisert 12. januar 2015 12:07.. Sist oppdatert 28. juni 2016 10:41.