Vilkår

Disse vilkårene gjelder for spesialjegere.

Ansettelsesforhold

Yrkes- og avdelingsbefal vil få en midlertidig beordring til avdelingen for det året grunnutdanningen gjennomføres. Dersom kandidaten gjennomfører og består grunnutdanningen vil vedkommende bli administrativt innplassert i en kampskvadron. Det første året i operativ kampskvadron er prøvetid. Dersom prøvetiden ikke bestås tilbakeføres man til den forsvarsgrenen man kom fra og ordinær avdelingsbefalsbonusopptjening løper som for øvrige avdelingsbefal.

For de som ikke er yrkes- eller avdelingsbefal tilbyr FSK:

  • 12 måneders grenaderskontrakt under utdanningsåret
  • Etter gjennomført og godkjent grunnutdanning vil FSK tilby den enkelte en 12 måneders engasjementskontrakt under det første året i kampskvadron. Denne kontrakten er å anse som prøvetid.
  • I løpet av det første året i operativ kampskvadron skal personell uten grunnleggende befalsutdanning gjennomføre og bestå befalskurs. Denne utdanningen kvalifiserer til videre utdanning i Forsvaret og eventuell søknad om fast tilsetning.
  • Etter godkjent befalskurs og prøvetid vil avdelingen tilby fast tilsetting som avdelingsbefal frem til fylte 35 år. Du vil i denne kontraktsperioden opparbeide deg en bonus som tilsvarer 3,5 måned bonusopptjening for hvert tjenesteår du fullfører. Bonus settes til et beløp tilsvarende 5,5G per år ved arbeidsavtalenes utløp. Bonusen kommer først til utbetaling etter 7 års sammenhengende tjeneste som spesialjeger. Prøvetidsåret vil være bonusgivende. Du kan kun opptjene en bonus om gangen, det vil si tjenestetid gir enten opptjening av spesialjegerbonus eller opptjening av vanlig avdelingsbefalsbonus.
  • Utdanningsåret er IKKE bonusgivende.

Prøvetid innebærer at den enkelte kontinuerlig vil bli vurdert skikket i forhold til de til enhver tid gjeldende krav både i forbindelse med grunnutdanning og i kampskvadron. Dersom man blir funnet «ikke skikket» er det 1 måneds oppsigelsestid. FSK vil i slike tilfeller bidra med å identifisere den best mulige løsningen tilpasset den enkelte.​

SPH 2.4.11.2 – opplæringsperiode som prøvetid​

Publisert 7. september 2015 09:59.. Sist oppdatert 28. juni 2016 10:42.