karriere_81_marinejegerkarriere_81_marinejegerhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=9516https://youtu.be/caUth7LzPk4
karriere_81_marinejegerkarriere_81_marinejegerhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=9517https://youtu.be/6vyK4MDh8KE
karriere_81_marinejegerkarriere_81_marinejegerhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=9518https://youtu.be/mdAn-bHVIGM
karriere_81_marinejegerkarriere_81_marinejegerhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=9519https://youtu.be/qEKV4Wh-ojg
karriere_81_marinejegerkarriere_81_marinejegerhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=9520https://youtu.be/w9XWShSGliw

Marinejeger i Marinejegerkommandoen

Veien til å bli marinejeger innebærer en av Norges hardeste militære utdanninger. Søknadsfrist 15. april 2019.
I løpet av marinejegerutdanningen vil du erverve og utvikle de kunnskaper og ferdigheter som er nødvendige for å kunne håndtere det trusselbildet du møter gjennom tjenesten. Vi bruker god tid og mye ressurser på å selektere og utdanne våre folk, og vet av 60 års erfaring at de menneskene som gjennomfører utdanningen er klare for livet som operatør i Norges militære spydspiss.
 Alt du har hørt om marinejegerne er sant, men sannheten får du aldri vite.

Menneskene som søker seg til Marinejegerkommandoen kommer fra hele Norge, med særdeles ulike bakgrunn og erfaringer. Helt fra de ferske som kommer rett fra førstegangstjeneste til idrettsutøvere, akademikere med høyere utdannelse, profesjonelle soldater og fagarbeidere. Vi vet av erfaring at mange av de beste operatørene vi har utdannet er dem som har begynt tidlig, men vi vet også at livserfaring og annen yrkeserfaring vil komme svært godt med i livet som operatør.

Søker du marinejegerkurs og er kvalifisert, kalles du inn til et 5 ukers opptak med start i uke 22. De som består opptaket starter som aspiranter på marinejegerkurs i august. Marinejegerkurset varer 11 måneder, og gir grunnleggende ferdigheter og kompetanse innen marinejegertjenesten. Etter bestått grunnkurs får du status som marinejeger og overføres til operativ skvadron i Bergen. Her gjennomfører du videreutdanning og spesialisering, samtidig som du integreres og samtrenes med erfarne operatører.

Opptak (5 uker)

Søkere som møter til opptak testes i robusthet, lærings- og samarbeidsevner, samt øvrige kvalifikasjoner og evner som er relevante. Hensikten er å finne personell som er egnet til å påbegynne og fullføre utdanningen. Det er en forutsetning at du er motivert, da hele perioden er basert på frivillighet. Personell som ikke tilfredsstiller kravene, eller selv velger å slutte, vil bli dimittert (eventuelt overført til opprinnelig avdeling). Etter opptak vil du sendes hjem på sommerferie for å restituere før oppstart av marinejegerkurset i august.

Marinejegerkurs (11 måneder grunnkurs)

Marinejegerkurset er variert og følger en rask progresjon i utdanningen. Du blir kontinuerlig evaluert underveis og det stilles høye krav til læringsevne og motivasjon. Det gjennomføres jevnlig øvelser der du må kunne anvende det du har lært under krevende forhold. Etter bestått marinejegerkurs blir du godkjent marinejeger. Du kan settes inn bak fiendens linjer i fallskjerm eller sluses ut under vann fra en ubåt. Du kan gjennomføre spesiell rekognosering eller utføre direkte anslag i arktisk vinter. Du er utdannet innen Close Quarter Battle og vil stå på nasjonal beredskap til støtte for politiet både på land og for bordingsoperasjoner til havs. 

Veien videre

Som marinejegeroperatør på operativ skvadron vil du kontinuerlig trenes og videreutdannes. Alle operatører gjennomfører videreutdanning som en del av kjernekompetansen til en marinejeger. I tillegg spesialiseres alle innen forskjellige spesialistfagfelt. Det er teamet av marinejegere som løser oppdraget, og som sammen behersker et svært bredt felt av spesialiserte ferdigheter. 

Marinejegerkommandoen ønsker operatører med variert bakgrunn, interesser og tidligere kompetanse som kan heve nivået hos teamet, og bidra til å løse oppdraget. Relevant kompetanse kan spenne fra språk og dataferdigheter, til motorsport og droneflyvning.    

Ønsker du å bli marinejeger, men har ikke gjennomført førstegangstjenesten?
Ved å gjennomføre Kystjegerutdanning under førstegangstjenesten vil du få relevante ferdigheter og kompetanse som du vil dra nytte av både på marinejegerkurs og i din operative tjeneste. Marinejegerkommandoen samarbeider tett med Kystjegerkommandoen, spesielt innen patruljetjeneste og maritime ferdigheter. Gjennomført førstegangstjeneste som kystjeger kvalifiserer til å starte på opptak til marinejegerkurset.  

​KRAV TIL SØKER:

  • Være norsk statsborger
  • Ha minimum karakter 5 på teoritesten (allment evnenivå) fra sesjon. Har du karakter 4 får du mulighet til re-testing under opptaket
  • Ikke trenge briller eller linser
  • Ha minimum karakter 9 på psykisk helse fra sesjon
  • Ha fullført (minimum 10 måneder av) førstegangstjenesten før opptak
  • Ha plettfri vandel
  • Kunne sikkerhetsklareres
  • Bestå fysiske minstekrav​ for utdanningen


 

 

Informasjon til søkerInformasjon til søker<p class="forsvaretElement-p">​​<span style="font-size:1rem;">​​S</span><span style="font-size:1rem;">øknadsskjemaet er ikke åpnet enda. </span><span style="font-size:1rem;">På </span><a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=176107c0-8c88-4a78-98ec-4ff9c9cca15a" style="font-size:1rem;">denne siden​</a><span style="font-size:1rem;"> finner du en komplett oversikt over alle søknadsfrister, samt informasjon om når de ulike søknadsskjemaene åpner, hvordan du søker, og veien videre fra søknad til skoleplass.</span></p><p class="forsvaretElement-p"><span style="font-size:1rem;"></span><span style="font-size:1rem;">S</span><span style="font-size:1rem;">kulle du ha ytterligere spørsmål kan du ta kontakt med Forsvarets personell- og vernepliktssenter på telefon 03003.</span></p>http://forsvaret.no/karriere_/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=3

 Relaterte artikler

 

 

karriere_81_marinejegeraktuelt_1952_alexmarinejeger/aktuelt/alex-marinejeger/media/PubImages/OABE.jpgMannen bak masken I en hemmelig verden opererer norske marinejegere i Forsvarets spydspiss. De er spesialtrente soldater beredt på å håndtere avanserte trusselsituasjoner. Møt «Alex» som har vært marinejeger i ti år. karriere_81_marinejegerhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=3977
karriere_81_marinejegeraktuelt_1636_reddet49mennesker/aktuelt/reddet-49-mennesker/media/PubImages/Skadet%20kvinne_farger.jpgSlik reddet de 49 gislerDen respekterte amerikanske ­bistandseksperten Paula Kantor er skutt sju steder og ligger nesten urørlig på gulvet i den afghanske­ ­hotellobbyen. Likevel klarer hun med en kraft­anstrengelse å få fram mobilen og slå et nummer. Noen minutter senere får hun kontakt med en norsk marinejeger. karriere_81_marinejegerhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=3978

Publisert 20. november 2014 08:30.. Sist oppdatert 16. april 2018 08:30.