karriere_81_marinejegerkarriere_81_marinejegerhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=9516https://youtu.be/caUth7LzPk4
karriere_81_marinejegerkarriere_81_marinejegerhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=9519https://youtu.be/qEKV4Wh-ojg
karriere_81_marinejegerkarriere_81_marinejegerhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=9517https://youtu.be/6vyK4MDh8KE
karriere_81_marinejegerkarriere_81_marinejegerhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=9518https://youtu.be/mdAn-bHVIGM

Marinejeger i Marinejegerkommandoen

Veien til å bli marinejeger innebærer en av Norges hardeste militære utdanninger. Søknadsfristen gikk ut 15. april 2020.

Vedrørende koronasituasjonen og COVID-19

Opptak og seleksjon til de ulike utdanningsløpene går inntil videre som planlagt. Vi oppfordrer alle interesserte til å søke som normalt. Ved endringer vil denne siden oppdateres.

I løpet av marinejegerutdanningen vil du erverve og utvikle de kunnskaper og ferdigheter som er nødvendige for å kunne håndtere det trusselbildet du møter gjennom tjenesten. Vi bruker mye tid og mange ressurser på å selektere og utdanne våre folk. Etter 60 års erfaring vet vi at menneskene som gjennomfører utdanningen er klar for livet som operatør i Norges militære spydspiss. 

 Alt du har hørt om marinejegerne er sant, men sannheten får du aldri vite.

Menneskene som søker seg til Marinejegerkommandoen kommer fra hele Norge, med særdeles ulike bakgrunner og erfaringer. Helt fra de ferske som kommer rett fra førstegangstjenesten til profesjonelle soldater, akademikere med høyre utdannelse, idrettsutøvere og fagarbeidere. Vi vet av erfaring at mange av de beste operatørene vi har er de som begynte tidlig, men livserfaring og annen yrkeserfaring vil også komme svært godt med i livet som operatør.

Søker du marinejegerkurs og er kvalifisert, kalles du inn til et 5 ukers opptak med start i uke 21. I august starter de som består opptaket på den 12 måneders lange aspirant perioden som vil gi grunnleggende ferdigheter og kompetanse innen marinejegertjenesten. Etter bestått grunnkurs får du status som marinejeger og overføres til operativ skvadron i Bergen. Her gjennomføres videreutdanningen og spesialiseringen, samtidig som man blir integrert og samtrent med erfarne operatører.


Opptak (5 uker)

Søkere som møter til opptak testes i robusthet, lærings- og samarbeidsevner, samt øvrige kvalifikasjoner og evner som er relevante. Hensikten er å finne personell som er egnet til å påbegynne og fullføre utdanningen. Det er en forutsetning at du er motivert, da hele perioden er basert på frivillighet. Personell som ikke tilfredsstiller kravene, eller evner å følge forventet progresjon, vil bli dimittert (eventuelt overført til opprinnelig avdeling). Opptaket vil gå parallelt med opptaket for spesialbåtoperatører. Noen av modulene vil være felles, men det vil ikke være mulig med overgang til spesialbåtutdanningen verken under opptak, utdanning eller senere i karrieren. Etter bestått opptak vil du sendes hjem på sommerferie for å før oppstart i august. 

Marinejegerkurs (12 måneder grunnkurs)

Marinejegerkurset er variert og følger en rask progresjon i utdanningen. Du blir kontinuerlig evaluert underveis og det stilles høye krav til læringsevne og motivasjon. Det gjennomføres jevnlig øvelser der du må kunne anvende det du har lært under krevende forhold. Etter bestått grunnkurs blir du godkjent marinejeger. Du kan da settes inn bak fiendens linjer i fallskjerm eller sluses ut under vann fra en ubåt. Du kan gjennomføre spesiell rekognosering eller utføre direkte anslag i arktisk klima. Du er utdannet innen Close Quarter Battle og vil stå på nasjonal beredskap til støtte for politiet både på land og under bordingsoperasjoner til havs. I fred, kris og krig skal du kunne løse spesialoperasjoner på land og til havs.

Veien videre

Som marinejegeroperatør i operativ skvadron vil du kontinuerlig trenes og videreutdannes. Alle operatører gjennomfører videreutdanning som en del av kjernekompetansen til en marinejeger. I tillegg spesialiseres alle innen forskjellige spesialistfagfelt, slik at oppdrag kan løses. Det er teamet av marinejegere som løser oppdraget, og som sammen behersker et svært bredt felt av spesialiserte ferdigheter. 

Marinejegerkommandoen ønsker operatører med varierte bakgrunner, interesser og kompetanser, som kan heve nivået hos teamet og bidra til å løse oppdraget. Relevant kompetanse kan spenne fra språk og dataferdigheter, til motorsport og droneflyvning.    

Ønsker du å bli marinejeger, men har ikke gjennomført førstegangstjenesten?
Det er at krav at du har fullført minimum 10 måneder av førstegangstjenesten før du kan komme på opptak. Vi anbefaler at du bruker førstegangstjenesten til å forberede deg til opptak. Ved å gjennomføre førstegangstjenesten i en av Forsvarets jegeravdelinger vil du få relevante ferdigheter og kompetanse som du vil dra nytte av både på marinejegerkurs og i din operative tjeneste. Samtidig er det ingen krav til forkunnskap for de som ønsker å bli marinejeger. Vi anbefaler at du følger treningsprogrammet vårt og kommer deg godt innenfor de fysiske minstekravene i god tid før opptaket. Den siste uken før opptaket bør du sette av til restitusjon.

​KRAV TIL SØKER:

  • Være norsk statsborger
  • Ha minimum karakter 5 på teoritesten (allment evnenivå) fra sesjon. Har du karakter 4 får du mulighet til re-testing under opptaket
  • Ikke trenge briller eller linser
  • Ha minimum karakter 9 på psykisk helse fra sesjon
  • Ha fullført (minimum 10 måneder av) førstegangstjenesten før opptak
  • Ha plettfri vandel
  • Kunne sikkerhetsklareres
  • Bestå fysiske minstekrav​ for utdanningen

 

 


 Relaterte artikler

 

 

karriere_81_marinejegeraktuelt_1952_alexmarinejeger/alex-marinejeger/media/PubImages/OABE.jpgMannen bak masken I en hemmelig verden opererer norske marinejegere i Forsvarets spydspiss. De er spesialtrente soldater beredt på å håndtere avanserte trusselsituasjoner. Møt «Alex» som har vært marinejeger i ti år. karriere_81_marinejegerhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=3977
karriere_81_marinejegeraktuelt_1636_reddet49mennesker/aktuelt/reddet-49-mennesker/media/PubImages/Skadet%20kvinne_farger.jpgSlik reddet de 49 gislerDen respekterte amerikanske ­bistandseksperten Paula Kantor er skutt sju steder og ligger nesten urørlig på gulvet i den afghanske­ ­hotellobbyen. Likevel klarer hun med en kraft­anstrengelse å få fram mobilen og slå et nummer. Noen minutter senere får hun kontakt med en norsk marinejeger. karriere_81_marinejegerhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=3978

Publisert 20. november 2014 08:30.. Sist oppdatert 28. april 2020 14:20.