karriere_80_spesialbaatoperatorkarriere_80_spesialbaatoperatorhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=9522https://youtu.be/lu9yEC3QjxQ
karriere_80_spesialbaatoperatorkarriere_80_spesialbaatoperatorhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=9523https://www.youtube.com/watch?v=XrNKGshw05U
karriere_80_spesialbaatoperatorkarriere_80_spesialbaatoperatorhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=9524https://youtu.be/w9XWShSGliw

Spesialbåtoperatør i Marinejegerkommandoen

Som spesialbåtoperatør skal du kunne håndtere Forsvarets raskeste båter under alle slags forhold.  Søknadsfrist 15. april 2019.


Grunnlaget for Norges velstand ligger i havet. Enten det er snakk om olje- og gassreserver, fiskeriindustrien eller handelsflåten er det ingen tvil om at mesteparten av vår nasjonale rikdom er lokalisert innen det maritime miljø. Dette er en realitet som er med på å aktualisere behovet for utdanning av profesjonelle spesialbåtoperatører som en viktig del av Norges maritime spesialstyrke. Spesialbåtoperatørene er ofte ansvarlig for innsetning av marinejegerne til sjøs, men skal også kunne løse selvstendige oppdrag.

Spesialbåtoperatørene i Marinejegerkommandoen har som mål å være de beste båtoperatørene i verden.

Menneskene som søker seg til Marinejegerkommandoen kommer fra hele Norge, med særdeles ulike bakgrunner og erfaringer. Helt fra de ferske som kommer rett fra videregående, akademikere med høyere utdannelse, til idrettsutøvere, profesjonelle soldater og fagarbeidere. Vi vet av erfaring at mange av de beste operatørene vi har utdannet er de som har begynt løpet tidlig, men at livserfaring og annen relevant yrkeserfaring vil komme svært godt med i livet som operatør.

Søker du spesialbåtoperatør og er kvalifisert, kalles du inn til et 5 ukers opptak med start i uke 21. I august starter de som består opptaket på den 12 måneders lange aspirantperioden som vil gi grunnleggende ferdigheter og kompetanse innen spesialbåttjenesten. Etter bestått grunnkurs får du status som spesialbåtoperatør og overføres til operativ skvadron i Bergen. Her gjennomføres videreutdanning og spesialisering, samtidig som man blir integrert og samtrent med erfarne operatører.


Opptak (5 uker)

Søkere som møter til opptak testes i robusthet, lærings- og samarbeidsevner, samt øvrige kvalifikasjoner og evner som er relevante. Hensikten er å finne personell som er egnet til å påbegynne og fullføre utdanningen. Det er en forutsetning at du er motivert, da hele perioden er basert på frivillighet Personell som ikke tilfredsstiller kravene, eller evner å følge forventet progresjon, vil bli dimittert (eventuelt overført til opprinnelig avdeling). Opptaket vil gå parallelt med marinejeger-opptaket. Noen av modulene vil være felles, men det vil ikke være mulig med overgang til marinejegerutdanningen verken under opptak, utdanning eller senere i karrieren.  Etter bestått opptak vil du sendes hjem på sommerferie før oppstart i august.

Spesialbåtoperatørkurs (12 måneders seleksjonskurs)

Spesialbåtoperatørkurset er meget variert og følger en rask progresjon i utdanningen. Du blir kontinuerlig evaluert underveis og det stilles høye krav til læringsevne og motivasjon. Det gjennomføres jevnlig øvelser der du må kunne anvende det du har lært under krevende forhold. Etter bestått grunnkurs blir du godkjent spesialbåtoperatør. Du kan da håndtere forsvarets raskeste båt under alle forhold, både alene og sammen med Sjøforsvarets fartøy. Du står på nasjonal beredskap for operasjoner til støtte for politiet. Du kan settes inn bak fiendens linjer med fallskjerm og håndtere et bredt spekter av fartøy.

 

 

karriere_80_spesialbaatoperatorkarriere_80_spesialbaatoperatorhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=18907/media/PubImages/0117.jpg
karriere_80_spesialbaatoperatorkarriere_80_spesialbaatoperatorhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=18909/media/PubImages/11-DSC_0964xPh.jpg
karriere_80_spesialbaatoperatorkarriere_80_spesialbaatoperatorhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=18908/media/PubImages/tkR8022_2.jpg


Veien videre

Som spesialbåtoperatør i operativ skvadron vil du kontinuerlig trenes og videreutdannes. Alle operatører gjennomfører videreutdanning som en del av kjernekompetansen og vil spesialiseres innenfor forskjellige spesialistfagfelt. Samtlige spesialbåtoperatører vil få D5 sertifikat som en del av videreutdanningen. Det er teamet som løser oppdraget, og som sammen behersker et svært bredt felt av spesialiserte ferdigheter.

Marinejegerkommandoen ønsker operatører med variert bakgrunn, interesser og tidligere kompetanse som kan heve nivået hos teamet, og bidra til å løse oppdraget. MJK er spesielt interessert i personell med maritim erfaring og interesse til å søke spesialbåtoperatør. Relevant kompetanse kan spenne fra mekaniker- eller navigasjonsutdannelse, til motorsport eller jobberfaring fra skip og båt. 

KRAV TIL SØKER:

  • Være norsk statsborger
  • Ha karakter 5 på teoritesten (allment evnenivå) fra sesjon. Med karakter 4 blir du kalt inn til retesting ved oppstart av opptaket.
  • Ikke trenge briller/linser
  • Ha karakter 9 på psykisk helse fra sesjon
  • Ha plettfri vandel
  • Kunne sikkerhetsklareres
  • Bestå fysiske minstekrav for utdanningen

 

 

Krav for opptak (gjelder samtlige søkere)Krav for opptak (gjelder samtlige søkere) <br> <table class="forsvaretTable-default" style="box-sizing:border-box;border:1px solid #cacaca;border-spacing:0px;margin:0px;width:620px;min-width:480px;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;overflow:auto;color:#333333;font-size:16px;background-color:#ffffff;"><tbody style="box-sizing:border-box;"><tr class="forsvaretTableHeaderRow-default" style="box-sizing:border-box;background-color:inherit;border-bottom:1px solid #cacaca;box-shadow:#ffffff 20px 0px 15px -9px inset, #ffffff -20px 0px 15px -9px inset;"><th class="forsvaretTableHeaderEvenCol-default" style="box-sizing:border-box;padding:20px 20px 15px;text-align:center;text-transform:uppercase;background-repeat:no-repeat;">​ØVELSE</th><th colspan="1" class="forsvaretTableHeaderOddCol-default" style="box-sizing:border-box;padding:20px 20px 15px;text-align:center;text-transform:uppercase;">KRAV</th><th class="forsvaretTableHeaderEvenCol-default" style="box-sizing:border-box;padding:20px 20px 15px;text-align:center;text-transform:uppercase;background-repeat:no-repeat;background-position:100% 0px;">FORKLARING</th></tr><tr class="forsvaretTableOddRow-default" style="box-sizing:border-box;"><td class="forsvaretTableEvenCol-default" style="box-sizing:border-box;padding:15px 20px;border:1px solid #cacaca;background-repeat:no-repeat;text-align:center;"><div style="box-sizing:border-box;">Kroppshevning</div><div style="box-sizing:border-box;"> <em style="box-sizing:border-box;">(Pull-ups)</em><br style="box-sizing:border-box;"></div></td><td colspan="1" class="forsvaretTableOddCol-default" style="box-sizing:border-box;padding:15px 20px;border:1px solid #cacaca;text-align:center;"><p class="forsvaretElement-p" style="box-sizing:border-box;margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:1rem;">​8 stk<br style="box-sizing:border-box;"></p></td><td class="forsvaretTableEvenCol-default" style="box-sizing:border-box;padding:15px 20px;border:1px solid #cacaca;background-repeat:no-repeat;background-position:100% 0px;"><p class="forsvaretElement-p" style="box-sizing:border-box;margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:1rem;">Gjennomføres i bom med overtak og skulderbreddes avstand mellom hendene. Godkjent hang-up er når kandidaten trekker seg opp fra utgangsposisjon, med en strak kropp og strake armer, til haka er over bommen. Det presiseres at kroppen skal være strak og haka skal være helt over for å få godkjent gjennomføringen.​<br style="box-sizing:border-box;"></p></td></tr><tr class="forsvaretTableEvenRow-default" style="box-sizing:border-box;background-color:inherit;text-align:center;"><td class="forsvaretTableEvenCol-default" style="box-sizing:border-box;padding:15px 20px;border:1px solid #cacaca;background-repeat:no-repeat;"><div style="box-sizing:border-box;">Armhevninger</div><div style="box-sizing:border-box;"> <em style="box-sizing:border-box;">(Push-ups)</em><br style="box-sizing:border-box;"></div></td><td colspan="1" class="forsvaretTableOddCol-default" style="box-sizing:border-box;padding:15px 20px;border:1px solid #cacaca;">45 stk<br style="box-sizing:border-box;"></td><td class="forsvaretTableEvenCol-default" style="box-sizing:border-box;padding:15px 20px;border:1px solid #cacaca;background-repeat:no-repeat;background-position:100% 0px;text-align:left;"><p class="forsvaretElement-p" style="box-sizing:border-box;margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:1rem;">Skal gjennomføres sammenhengende, med maksimalt 2 sekunder pause i øvre eller nedre posisjon. Godkjent push-up er når kandidaten har strake armer i øvre posisjon og kontakt med kontrollørens hånd (denne er plassert i åpen posisjon på bakken midt mellom bryst muskulatur) i nedre posisjon. Videre skal kandidaten ha strak kropp gjennom hele gjennomføringen, og skulderbreddes avstand mellom hendene.​<br style="box-sizing:border-box;"></p></td></tr><tr class="forsvaretTableOddRow-default" style="box-sizing:border-box;text-align:center;"><td rowspan="1" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="box-sizing:border-box;padding:15px 20px;border:1px solid #cacaca;background-repeat:no-repeat;">Brutalbenk<br style="box-sizing:border-box;"></td><td rowspan="1" colspan="1" class="forsvaretTableOddCol-default" style="box-sizing:border-box;padding:15px 20px;border:1px solid #cacaca;">​<span style="box-sizing:border-box;">​14 stk</span></td><td rowspan="1" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="box-sizing:border-box;padding:15px 20px;border:1px solid #cacaca;background-repeat:no-repeat;background-position:100% 0px;text-align:left;"><p class="forsvaretElement-p" style="box-sizing:border-box;margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:1rem;">Testen er ment som et mål på styrke i mage og hoftebøyer. Du starter hengende med 90 grader i knær og rak hoft. En løkke med 10 cm i diameter skal holdes med 3 fingre i bakhodet under hele øvelsen. Overkroppen skal løftes til begge albuene berører rett under kneskålen. Alle repetisjoner skal gjennomføres med god kontroll. Løftene underkjennes om du ikke kommer oppunder knærne med begge albuene, om du ikke lenger klarer å holde setet i mot platen eller om du ”spretter” mot platen med ryggen. Maks 1 pause a 3 sekunder tillates.​<br style="box-sizing:border-box;"></p></td></tr><tr class="forsvaretTableEvenRow-default" style="box-sizing:border-box;background-color:inherit;text-align:center;"><td rowspan="1" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="box-sizing:border-box;padding:15px 20px;border:1px solid #cacaca;background-repeat:no-repeat;">Svømming <br style="box-sizing:border-box;">400 m</td><td rowspan="1" colspan="1" class="forsvaretTableOddCol-default" style="box-sizing:border-box;padding:15px 20px;border:1px solid #cacaca;">10<br style="box-sizing:border-box;">min<br style="box-sizing:border-box;"></td><td rowspan="1" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="box-sizing:border-box;padding:15px 20px;border:1px solid #cacaca;background-repeat:no-repeat;background-position:100% 0px;text-align:left;"><p class="forsvaretElement-p" style="box-sizing:border-box;margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:1rem;">Valgfri teknikk, gjennomføres i 25 m basseng. Start med hånd på bassengkant. Fraspark aksepteres ved start og vendinger.​<br style="box-sizing:border-box;"></p></td></tr><tr class="forsvaretTableOddRow-default" style="box-sizing:border-box;text-align:center;"><td rowspan="1" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="box-sizing:border-box;padding:15px 20px;border:1px solid #cacaca;background-repeat:no-repeat;">Svømming under vann​<br style="box-sizing:border-box;">25 m<br style="box-sizing:border-box;"></td><td rowspan="1" colspan="1" class="forsvaretTableOddCol-default" style="box-sizing:border-box;padding:15px 20px;border:1px solid #cacaca;">Bestått<br style="box-sizing:border-box;"></td><td rowspan="1" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="box-sizing:border-box;padding:15px 20px;border:1px solid #cacaca;background-repeat:no-repeat;background-position:100% 0px;text-align:left;"><p class="forsvaretElement-p" style="box-sizing:border-box;margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:1rem;">Start i vannet med hånd på bassengkant, hele kroppen skal være under vann til man har kontakt med bassengkant på motsatt side, etter 25 meter. Valgfri teknikk, og fraspark på bassengkant under vann ved start aksepteres.​<br style="box-sizing:border-box;"></p></td></tr><tr class="forsvaretTableEvenRow-default" style="box-sizing:border-box;background-color:inherit;text-align:center;"><td rowspan="1" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="box-sizing:border-box;padding:15px 20px;border:1px solid #cacaca;background-repeat:no-repeat;">​Løping <br style="box-sizing:border-box;">5000 m<br style="box-sizing:border-box;"></td><td rowspan="1" colspan="1" class="forsvaretTableOddCol-default" style="box-sizing:border-box;padding:15px 20px;border:1px solid #cacaca;">​25​<br style="box-sizing:border-box;">min<br style="box-sizing:border-box;"></td><td rowspan="1" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="box-sizing:border-box;padding:15px 20px;border:1px solid #cacaca;background-repeat:no-repeat;background-position:100% 0px;text-align:left;">Iført idrettstøy og sko med utdelt sekk på 9 kilo.<br style="box-sizing:border-box;"></td></tr><tr class="forsvaretTableOddRow-default" style="box-sizing:border-box;text-align:center;"><td rowspan="1" class="forsvaretTableFooterOddCol-default" style="box-sizing:border-box;padding:15px 20px 20px;border:1px solid #cacaca;background-repeat:no-repeat;">​​ <br style="box-sizing:border-box;"> <p class="forsvaretElement-p" style="box-sizing:border-box;margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:1rem;">Gåing med sekk <span style="box-sizing:border-box;font-size:1rem;color:inherit;">15 km​</span></p></td><td rowspan="1" colspan="1" class="forsvaretTableFooterOddCol-default" style="box-sizing:border-box;padding:15px 20px 20px;border:1px solid #cacaca;"><div style="box-sizing:border-box;">2,5 </div><div style="box-sizing:border-box;">timer​</div></td><td rowspan="1" class="forsvaretTableFooterEvenCol-default" style="box-sizing:border-box;padding:15px 20px 20px;border:1px solid #cacaca;background-repeat:no-repeat;background-position:100% 0px;">​ <p class="forsvaretElement-p" style="box-sizing:border-box;margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:1rem;text-align:left;">Det gjennomføres en gå-test med sekk i variert terreng (grusvei). Testen gjennomføres med 20 kg sekk pluss våpen, og en skal gå 15 km på under 2,5 timer (minst 6 km/t). Valgfrie​ militære støvler (individuelt).​​<br></p></td></tr></tbody></table><p> <br> </p>


 Relaterte artikler

 

 

karriere_80_spesialbaatoperatoraktuelt_1950_steinarspesialbåtope/aktuelt/steinar-spesialbåtoperatør/media/PubImages/20160306tk_R5926.jpgEt fartsfylt liv Når de kommer på jobb vet de ikke hva som venter dem. Spesialbåtoperatørene i Marinejegerkommandoen står sammen om oppdraget, og er på skarp beredskap for Norge. Møt «Steinar» som har ansvaret for Forsvarets raskeste båt. karriere_80_spesialbaatoperatorhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=3980

Publisert 20. november 2014 08:31.. Sist oppdatert 24. april 2019 12:58.