karriere_80_spesialbaatoperatorkarriere_80_spesialbaatoperatorhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=9522https://youtu.be/lu9yEC3QjxQ
karriere_80_spesialbaatoperatorkarriere_80_spesialbaatoperatorhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=9523https://www.youtube.com/watch?v=XrNKGshw05U
karriere_80_spesialbaatoperatorkarriere_80_spesialbaatoperatorhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=9524https://youtu.be/w9XWShSGliw

Spesialbåtoperatør i Marinejegerkommandoen

Som spesialbåtoperatør skal du kunne håndtere Forsvarets raskeste båter under alle slags forhold.  Søknadsfrist 15. april 2019.

Grunnlaget for Norges velstand ligger i havet. Enten det er snakk om olje- og gassreserver, fiskeriindustrien eller handelsflåten er det ingen tvil om at mesteparten av vår nasjonale rikdom er lokalisert innen det maritime miljø. Dette er en realitet som er med på å aktualisere behovet for utdanning av profesjonelle spesialbåtoperatører som en viktig del av Norges maritime spesialstyrke.

Spesialbåtoperatørene skal kunne operere i selvstendige operasjoner, men jobber ofte side om side med marinejegerne i operativ tjeneste.

Spesialbåtoperatørene i Marinejegerkommandoen har som mål å være de beste båtoperatørene i verden.

Menneskene som søker seg til Marinejegerkommandoen kommer fra hele Norge, med særdeles ulike bakgrunner og erfaringer. Helt fra de ferske som kommer rett fra videregående, til idrettsutøvere, akademikere med høyere utdannelse, profesjonelle soldater og fagarbeidere. Vi vet av erfaring at mange av de beste operatørene vi har utdannet er dem som har begynt løpet tidlig, men vi vet også at livserfaring og annen relevant yrkeserfaring vil komme svært godt med i livet som operatør.​

I løpet av utdanningen vil du erverve og utvikle de kunnskaper og ferdigheter som er nødvendig for å kunne utføre operasjoner innen et bredt nedslagsfelt. Spesialbåtoperatører fra Norge har deltatt i en rekke internasjonale operasjoner, blant annet med piratbekjempelse i Adenbukta utenfor Somalia. Operatørene er i tillegg på nasjonal beredskap for å kunne bistå politiet ved et eventuelt behov.

Opptak (5 uker)

Søkere som møter til opptak testes i robusthet, lærings- og samarbeidsevner, samt øvrige kvalifikasjoner og evner som er relevante. Hensikten er å finne personell som er egnet til å påbegynne og fullføre utdanningen. Det er en forutsetning at du er motivert, da hele perioden er basert på frivillighet. Personell som ikke tilfredsstiller kravene, eller selv velger å slutte, vil bli dimittert (eventuelt overført til opprinnelig avdeling). Opptaket starter i uke 30 og etter bestått opptak fortsetter du rett på spesialbåtoperatørkurset.

Spesialbåtoperatørkurs (10 måneders seleksjonskurs)

Spesialbåtoperatørkurset er meget variert og følger en rask progresjon i utdanningen. Du blir kontinuerlig evaluert underveis og det stilles høye krav til læringsevne og motivasjon. Det gjennomføres jevnlig øvelser der du må kunne anvende det du har lært under krevende forhold. Etter bestått spesialbåtoperatørkurs blir du godkjent spesialbåtoperatør. Du står på nasjonal beredskap for operasjoner til støtte for politiet. Du kan håndtere forsvarets raskeste båt under alle forhold, både alene og sammen med Sjøforsvarets fartøy. Du kan settes inn bak fiendens linjer med fallskjerm og håndtere et bredt spekter av fartøy. Du kan løse fullspektrum spesialoperasjoner på land og til havs, i fred, krise og krig. 

Veien videre

Som spesialbåtoperatør i operativ skvadron vil du kontinuerlig trenes og videreutdannes. Alle operatører gjennomfører videreutdanning som en del av kjernekompetansen og vil spesialiseres innenfor forskjellige spesialistfagfelt. Det er teamet som løser oppdraget, og som sammen behersker et svært bredt felt av spesialiserte ferdigheter.

Marinejegerkommandoen ønsker operatører med variert bakgrunn, interesser og tidligere kompetanse som kan heve nivået hos teamet, og bidra til å løse oppdraget. MJK er spesielt interessert i personell med maritim erfaring og interesse. Relevant kompetanse kan spenne fra mekaniker- eller navigasjonsutdannelse, til motorsport eller jobberfaring fra skip og båt. 

KRAV TIL SØKER:

  • Være norsk statsborger
  • Ha karakter 5 på teoritesten (allment evnenivå) fra sesjon. Med karakter 4 blir du kalt inn til retesting ved oppstart av opptaket.
  • Ikke trenge briller/linser
  • Ha karakter 9 på psykisk helse fra sesjon
  • Ha plettfri vandel
  • Kunne sikkerhetsklareres
  • Bestå fysiske minstekrav for utdanningen

Fysiske minstekrav

Søkere som ikke har fullført førstegangstjeneste tidligere kalles inn til et eget grovuttak som gjennomføres i forkant av selve opptaket til SBO-kurset. Kvalifiserte kandidater vil etter endt grovuttak få tilbud om å stille til opptak. Under grovuttaket gjelder egne fysiske krav. Disse gjelder kun for grovuttaket, og de alminnelige kravene for SBO-kurset vil være gjeldende for alle som kommer videre til opptaket.

 

 

Krav for grovuttak (søkere uten førstegangstjeneste)Krav for grovuttak (søkere uten førstegangstjeneste)<div><br> <div class="responsiveTable" style="box-sizing:content-box;overflow:auto;width:620px;margin-bottom:30px;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;"><table class="forsvaretTable-default" style="box-sizing:border-box;border:1px solid #cacaca;border-spacing:0px;margin:0px;width:620px;min-width:480px;overflow:auto;"><tbody style="box-sizing:border-box;"><tr class="forsvaretTableHeaderRow-default" style="box-sizing:border-box;background-color:inherit;border-bottom:1px solid #cacaca;box-shadow:#ffffff 20px 0px 15px -9px inset, #ffffff -20px 0px 15px -9px inset;"><th class="forsvaretTableHeaderEvenCol-default" style="box-sizing:border-box;padding:20px 20px 15px;text-align:center;text-transform:uppercase;background-repeat:no-repeat;">ØVELSE</th><th class="forsvaretTableHeaderOddCol-default" colspan="1" style="box-sizing:border-box;padding:20px 20px 15px;text-align:center;text-transform:uppercase;">KRAV</th><th class="forsvaretTableHeaderEvenCol-default" style="box-sizing:border-box;padding:20px 20px 15px;text-align:center;text-transform:uppercase;background-repeat:no-repeat;background-position:100% 0px;">FORKLARING</th></tr><tr class="forsvaretTableOddRow-default" style="box-sizing:border-box;"><td class="forsvaretTableEvenCol-default" style="box-sizing:border-box;padding:15px 20px;border:1px solid #cacaca;background-repeat:no-repeat;text-align:center;"><div style="box-sizing:border-box;">Kroppshevning</div><div style="box-sizing:border-box;"> <em style="box-sizing:border-box;">(Hang-ups)</em><br style="box-sizing:border-box;"></div></td><td class="forsvaretTableOddCol-default" colspan="1" style="box-sizing:border-box;padding:15px 20px;border:1px solid #cacaca;text-align:center;">7 stk<br style="box-sizing:border-box;"></td><td class="forsvaretTableEvenCol-default" style="box-sizing:border-box;padding:15px 20px;border:1px solid #cacaca;background-repeat:no-repeat;background-position:100% 0px;">Overtak med strake armer. Hake over bommen i øvre posisjon. ​<br style="box-sizing:border-box;"></td></tr><tr class="forsvaretTableEvenRow-default" style="box-sizing:border-box;background-color:inherit;text-align:center;"><td class="forsvaretTableEvenCol-default" style="box-sizing:border-box;padding:15px 20px;border:1px solid #cacaca;background-repeat:no-repeat;"><div style="box-sizing:border-box;">Armhevninger</div><div style="box-sizing:border-box;"> <em style="box-sizing:border-box;">(push-ups)</em><br style="box-sizing:border-box;"></div></td><td class="forsvaretTableOddCol-default" colspan="1" style="box-sizing:border-box;padding:15px 20px;border:1px solid #cacaca;">40 stk<br style="box-sizing:border-box;"></td><td class="forsvaretTableEvenCol-default" style="box-sizing:border-box;padding:15px 20px;border:1px solid #cacaca;background-repeat:no-repeat;background-position:100% 0px;text-align:left;">Skulderbredde mellom hendene. Strak kropp og strake armer i øvre posisjon. Brystet skal berøre gulvet.<br style="box-sizing:border-box;"></td></tr><tr class="forsvaretTableOddRow-default" style="box-sizing:border-box;text-align:center;"><td class="forsvaretTableEvenCol-default" rowspan="1" style="box-sizing:border-box;padding:15px 20px;border:1px solid #cacaca;background-repeat:no-repeat;">​Magebøyninger<br style="box-sizing:border-box;"><em style="box-sizing:border-box;">(sit-ups)</em><br style="box-sizing:border-box;"></td><td class="forsvaretTableOddCol-default" colspan="1" rowspan="1" style="box-sizing:border-box;padding:15px 20px;border:1px solid #cacaca;">​​35 stk på<br style="box-sizing:border-box;">2 min</td><td class="forsvaretTableEvenCol-default" rowspan="1" style="box-sizing:border-box;padding:15px 20px;border:1px solid #cacaca;background-repeat:no-repeat;background-position:100% 0px;text-align:left;">​Ryggliggende med 90 grader i kneleddet. Vekselsvis høyre/venstre albue motsatt kne. Fingrene skal berøre hverandre bak hodet.<br style="box-sizing:border-box;"></td></tr><tr class="forsvaretTableEvenRow-default" style="box-sizing:border-box;background-color:inherit;text-align:center;"><td class="forsvaretTableEvenCol-default" rowspan="1" style="box-sizing:border-box;padding:15px 20px;border:1px solid #cacaca;background-repeat:no-repeat;">​Rygghev</td><td class="forsvaretTableOddCol-default" colspan="1" rowspan="1" style="box-sizing:border-box;padding:15px 20px;border:1px solid #cacaca;">​20 stk<br style="box-sizing:border-box;"></td><td class="forsvaretTableEvenCol-default" rowspan="1" style="box-sizing:border-box;padding:15px 20px;border:1px solid #cacaca;background-repeat:no-repeat;background-position:100% 0px;text-align:left;">​​Rull opp i løpet av 5 sekunder.​</td></tr><tr class="forsvaretTableOddRow-default" style="box-sizing:border-box;text-align:center;"><td class="forsvaretTableEvenCol-default" rowspan="1" style="box-sizing:border-box;padding:15px 20px;border:1px solid #cacaca;background-repeat:no-repeat;">​Svømming</td><td class="forsvaretTableOddCol-default" colspan="1" rowspan="1" style="box-sizing:border-box;padding:15px 20px;border:1px solid #cacaca;">​400 meter <br style="box-sizing:border-box;">på <br style="box-sizing:border-box;">10 min<br style="box-sizing:border-box;"></td><td class="forsvaretTableEvenCol-default" rowspan="1" style="box-sizing:border-box;padding:15px 20px;border:1px solid #cacaca;background-repeat:no-repeat;background-position:100% 0px;text-align:left;">Valgfri teknikk, stup-start. Antrekk: badebukse. Svømmebriller ikke tillatt.<br style="box-sizing:border-box;"></td></tr><tr class="forsvaretTableEvenRow-default" style="box-sizing:border-box;background-color:inherit;text-align:center;"><td class="forsvaretTableEvenCol-default" rowspan="1" style="box-sizing:border-box;padding:15px 20px;border:1px solid #cacaca;background-repeat:no-repeat;">​Undervanns-<br style="box-sizing:border-box;">svømming<br style="box-sizing:border-box;"></td><td class="forsvaretTableOddCol-default" colspan="1" rowspan="1" style="box-sizing:border-box;padding:15px 20px;border:1px solid #cacaca;">​Bestått<br style="box-sizing:border-box;"></td><td class="forsvaretTableEvenCol-default" rowspan="1" style="box-sizing:border-box;padding:15px 20px;border:1px solid #cacaca;background-repeat:no-repeat;background-position:100% 0px;text-align:left;">​Fobi-test. Antrekk: badebukse. Svømmebriller ikke tillatt.<br style="box-sizing:border-box;"></td></tr><tr class="forsvaretTableFooterRow-default" style="box-sizing:border-box;background-color:inherit;"><td class="forsvaretTableFooterEvenCol-default" rowspan="1" style="box-sizing:border-box;padding:15px 20px 20px;border:1px solid #cacaca;">​Landeveisløp</td><td class="forsvaretTableFooterOddCol-default" colspan="1" rowspan="1" style="box-sizing:border-box;padding:15px 20px 20px;border:1px solid #cacaca;text-align:center;">49 min<br style="box-sizing:border-box;"></td><td class="forsvaretTableFooterEvenCol-default" rowspan="1" style="box-sizing:border-box;padding:15px 20px 20px;border:1px solid #cacaca;">Det vil bli gjennomført tester på 7 km landeveisløp med 22 kg sekk.<br style="box-sizing:border-box;"></td></tr></tbody></table></div><p class="forsvaretElement-p">I tillegg er det testplikt på øvelsene medisinballstøt, stille lengde og 3000 meter. Testplikt innebærer at alle skal gjennomføre øvelsene, men de vil ikke være direkte diskvalifiserende i seg selv. Det betyr at resultatene vil bli brukt til en helhetsvurdering, og vil kunne få betydning for kandidater som ligger på grensen til de øvrige minimumskravene. Karakter 7 er forventet resultat.<br></p><p class="forsvaretElement-p"> <a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=8bbaa649-1939-478a-88bc-926847654ef2">Se video og oversikt over karakterskala her</a>. <br></p></div>

Kvalifiserte søkere som har gjennomført førstegangstjeneste tidligere (samt kandidater som kommer videre fra grovuttaket) må bestå følgende fysiske minstekrav i løpet av første del av SBO-kurset:

 

 

Krav for opptak (gjelder samtlige søkere)Krav for opptak (gjelder samtlige søkere) <br> <table class="forsvaretTable-default" style="box-sizing:border-box;border:1px solid #cacaca;border-spacing:0px;margin:0px;width:620px;min-width:480px;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;overflow:auto;color:#333333;font-size:16px;background-color:#ffffff;"><tbody style="box-sizing:border-box;"><tr class="forsvaretTableHeaderRow-default" style="box-sizing:border-box;background-color:inherit;border-bottom:1px solid #cacaca;box-shadow:#ffffff 20px 0px 15px -9px inset, #ffffff -20px 0px 15px -9px inset;"><th class="forsvaretTableHeaderEvenCol-default" style="box-sizing:border-box;padding:20px 20px 15px;text-align:center;text-transform:uppercase;background-repeat:no-repeat;">​ØVELSE</th><th colspan="1" class="forsvaretTableHeaderOddCol-default" style="box-sizing:border-box;padding:20px 20px 15px;text-align:center;text-transform:uppercase;">KRAV</th><th class="forsvaretTableHeaderEvenCol-default" style="box-sizing:border-box;padding:20px 20px 15px;text-align:center;text-transform:uppercase;background-repeat:no-repeat;background-position:100% 0px;">FORKLARING</th></tr><tr class="forsvaretTableOddRow-default" style="box-sizing:border-box;"><td class="forsvaretTableEvenCol-default" style="box-sizing:border-box;padding:15px 20px;border:1px solid #cacaca;background-repeat:no-repeat;text-align:center;"><div style="box-sizing:border-box;">Kroppshevning</div><div style="box-sizing:border-box;"> <em style="box-sizing:border-box;">(Pull-ups)</em><br style="box-sizing:border-box;"></div></td><td colspan="1" class="forsvaretTableOddCol-default" style="box-sizing:border-box;padding:15px 20px;border:1px solid #cacaca;text-align:center;"><p class="forsvaretElement-p" style="box-sizing:border-box;margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:1rem;">​8 stk<br style="box-sizing:border-box;"></p></td><td class="forsvaretTableEvenCol-default" style="box-sizing:border-box;padding:15px 20px;border:1px solid #cacaca;background-repeat:no-repeat;background-position:100% 0px;"><p class="forsvaretElement-p" style="box-sizing:border-box;margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:1rem;">Gjennomføres i bom med overtak og skulderbreddes avstand mellom hendene. Godkjent hang-up er når kandidaten trekker seg opp fra utgangsposisjon, med en strak kropp og strake armer, til haka er over bommen. Det presiseres at kroppen skal være strak og haka skal være helt over for å få godkjent gjennomføringen.​<br style="box-sizing:border-box;"></p></td></tr><tr class="forsvaretTableEvenRow-default" style="box-sizing:border-box;background-color:inherit;text-align:center;"><td class="forsvaretTableEvenCol-default" style="box-sizing:border-box;padding:15px 20px;border:1px solid #cacaca;background-repeat:no-repeat;"><div style="box-sizing:border-box;">Armhevninger</div><div style="box-sizing:border-box;"> <em style="box-sizing:border-box;">(Push-ups)</em><br style="box-sizing:border-box;"></div></td><td colspan="1" class="forsvaretTableOddCol-default" style="box-sizing:border-box;padding:15px 20px;border:1px solid #cacaca;">45 stk<br style="box-sizing:border-box;"></td><td class="forsvaretTableEvenCol-default" style="box-sizing:border-box;padding:15px 20px;border:1px solid #cacaca;background-repeat:no-repeat;background-position:100% 0px;text-align:left;"><p class="forsvaretElement-p" style="box-sizing:border-box;margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:1rem;">Skal gjennomføres sammenhengende, med maksimalt 2 sekunder pause i øvre eller nedre posisjon. Godkjent push-up er når kandidaten har strake armer i øvre posisjon og kontakt med kontrollørens hånd (denne er plassert i åpen posisjon på bakken midt mellom bryst muskulatur) i nedre posisjon. Videre skal kandidaten ha strak kropp gjennom hele gjennomføringen, og skulderbreddes avstand mellom hendene.​<br style="box-sizing:border-box;"></p></td></tr><tr class="forsvaretTableOddRow-default" style="box-sizing:border-box;text-align:center;"><td rowspan="1" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="box-sizing:border-box;padding:15px 20px;border:1px solid #cacaca;background-repeat:no-repeat;">Brutalbenk<br style="box-sizing:border-box;"></td><td rowspan="1" colspan="1" class="forsvaretTableOddCol-default" style="box-sizing:border-box;padding:15px 20px;border:1px solid #cacaca;">​<span style="box-sizing:border-box;">​14 stk</span></td><td rowspan="1" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="box-sizing:border-box;padding:15px 20px;border:1px solid #cacaca;background-repeat:no-repeat;background-position:100% 0px;text-align:left;"><p class="forsvaretElement-p" style="box-sizing:border-box;margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:1rem;">Testen er ment som et mål på styrke i mage og hoftebøyer. Du starter hengende med 90 grader i knær og rak hoft. En løkke med 10 cm i diameter skal holdes med 3 fingre i bakhodet under hele øvelsen. Overkroppen skal løftes til begge albuene berører rett under kneskålen. Alle repetisjoner skal gjennomføres med god kontroll. Løftene underkjennes om du ikke kommer oppunder knærne med begge albuene, om du ikke lenger klarer å holde setet i mot platen eller om du ”spretter” mot platen med ryggen. Maks 1 pause a 3 sekunder tillates.​<br style="box-sizing:border-box;"></p></td></tr><tr class="forsvaretTableEvenRow-default" style="box-sizing:border-box;background-color:inherit;text-align:center;"><td rowspan="1" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="box-sizing:border-box;padding:15px 20px;border:1px solid #cacaca;background-repeat:no-repeat;">Svømming <br style="box-sizing:border-box;">400 m</td><td rowspan="1" colspan="1" class="forsvaretTableOddCol-default" style="box-sizing:border-box;padding:15px 20px;border:1px solid #cacaca;">10<br style="box-sizing:border-box;">min<br style="box-sizing:border-box;"></td><td rowspan="1" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="box-sizing:border-box;padding:15px 20px;border:1px solid #cacaca;background-repeat:no-repeat;background-position:100% 0px;text-align:left;"><p class="forsvaretElement-p" style="box-sizing:border-box;margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:1rem;">Valgfri teknikk, gjennomføres i 25 m basseng. Start med hånd på bassengkant. Fraspark aksepteres ved start og vendinger.​<br style="box-sizing:border-box;"></p></td></tr><tr class="forsvaretTableOddRow-default" style="box-sizing:border-box;text-align:center;"><td rowspan="1" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="box-sizing:border-box;padding:15px 20px;border:1px solid #cacaca;background-repeat:no-repeat;">Svømming under vann​<br style="box-sizing:border-box;">25 m<br style="box-sizing:border-box;"></td><td rowspan="1" colspan="1" class="forsvaretTableOddCol-default" style="box-sizing:border-box;padding:15px 20px;border:1px solid #cacaca;">Bestått<br style="box-sizing:border-box;"></td><td rowspan="1" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="box-sizing:border-box;padding:15px 20px;border:1px solid #cacaca;background-repeat:no-repeat;background-position:100% 0px;text-align:left;"><p class="forsvaretElement-p" style="box-sizing:border-box;margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:1rem;">Start i vannet med hånd på bassengkant, hele kroppen skal være under vann til man har kontakt med bassengkant på motsatt side, etter 25 meter. Valgfri teknikk, og fraspark på bassengkant under vann ved start aksepteres.​<br style="box-sizing:border-box;"></p></td></tr><tr class="forsvaretTableEvenRow-default" style="box-sizing:border-box;background-color:inherit;text-align:center;"><td rowspan="1" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="box-sizing:border-box;padding:15px 20px;border:1px solid #cacaca;background-repeat:no-repeat;">​Løping <br style="box-sizing:border-box;">5000 m<br style="box-sizing:border-box;"></td><td rowspan="1" colspan="1" class="forsvaretTableOddCol-default" style="box-sizing:border-box;padding:15px 20px;border:1px solid #cacaca;">​25​<br style="box-sizing:border-box;">min<br style="box-sizing:border-box;"></td><td rowspan="1" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="box-sizing:border-box;padding:15px 20px;border:1px solid #cacaca;background-repeat:no-repeat;background-position:100% 0px;text-align:left;">Iført idrettstøy og sko med utdelt sekk på 9 kilo.<br style="box-sizing:border-box;"></td></tr><tr class="forsvaretTableOddRow-default" style="box-sizing:border-box;text-align:center;"><td rowspan="1" class="forsvaretTableFooterOddCol-default" style="box-sizing:border-box;padding:15px 20px 20px;border:1px solid #cacaca;background-repeat:no-repeat;">​​ <br style="box-sizing:border-box;"> <p class="forsvaretElement-p" style="box-sizing:border-box;margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:1rem;">Gåing med sekk <span style="box-sizing:border-box;font-size:1rem;color:inherit;">15 km​</span></p></td><td rowspan="1" colspan="1" class="forsvaretTableFooterOddCol-default" style="box-sizing:border-box;padding:15px 20px 20px;border:1px solid #cacaca;"><div style="box-sizing:border-box;">2,5 </div><div style="box-sizing:border-box;">timer​</div></td><td rowspan="1" class="forsvaretTableFooterEvenCol-default" style="box-sizing:border-box;padding:15px 20px 20px;border:1px solid #cacaca;background-repeat:no-repeat;background-position:100% 0px;">​ <p class="forsvaretElement-p" style="box-sizing:border-box;margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:1rem;text-align:left;">Det gjennomføres en gå-test med sekk i variert terreng (grusvei). Testen gjennomføres med 20 kg sekk pluss våpen, og en skal gå 15 km på under 2,5 timer (minst 6 km/t). Valgfrie​ militære støvler (individuelt).​​<br></p></td></tr></tbody></table><p> <br> </p>

 

 

Informasjon til søkerInformasjon til søker<p class="forsvaretElement-p">​​<span style="font-size:1rem;">​​S</span><span style="font-size:1rem;">øknadsskjemaet er ikke åpnet enda. </span><span style="font-size:1rem;">På </span><a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=176107c0-8c88-4a78-98ec-4ff9c9cca15a" style="font-size:1rem;">denne siden​</a><span style="font-size:1rem;"> finner du en komplett oversikt over alle søknadsfrister, samt informasjon om når de ulike søknadsskjemaene åpner, hvordan du søker, og veien videre fra søknad til skoleplass.</span></p><p class="forsvaretElement-p"><span style="font-size:1rem;"></span><span style="font-size:1rem;">S</span><span style="font-size:1rem;">kulle du ha ytterligere spørsmål kan du ta kontakt med Forsvarets personell- og vernepliktssenter på telefon 03003.</span></p>http://forsvaret.no/karriere_/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=3

 Relaterte artikler

 

 

karriere_80_spesialbaatoperatoraktuelt_1950_steinarspesialbåtope/aktuelt/steinar-spesialbåtoperatør/media/PubImages/20160306tk_R5926.jpgEt fartsfylt liv Når de kommer på jobb vet de ikke hva som venter dem. Spesialbåtoperatørene i Marinejegerkommandoen står sammen om oppdraget, og er på skarp beredskap for Norge. Møt «Steinar» som har ansvaret for Forsvarets raskeste båt. karriere_80_spesialbaatoperatorhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=3980

Publisert 20. november 2014 08:31.. Sist oppdatert 16. april 2018 08:29.