karriere_1771_sprakogetterretningskarriere_1771_sprakogetterretningshttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=10107https://youtu.be/0aou5Ag-Jj0
karriere_1771_sprakogetterretningskarriere_1771_sprakogetterretningshttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=10108https://youtu.be/SY5S-8OEIak
karriere_1771_sprakogetterretningskarriere_1771_sprakogetterretningshttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=10109https://youtu.be/xZWOuqXb9e8
karriere_1771_sprakogetterretningskarriere_1771_sprakogetterretningshttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=10110https://youtu.be/De9vfg6shko
karriere_1771_sprakogetterretningskarriere_1771_sprakogetterretningshttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=10111https://youtu.be/uPvImpslSiE
karriere_1771_sprakogetterretningskarriere_1771_sprakogetterretningshttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=10112https://youtu.be/am31SLB34yc

Tilbake til utdanningsoversikt

Språk- og etterretningsutdanning

Vedrørende koronasituasjonen og COVID-19

Opptak og seleksjon til de ulike utdanningsløpene går inntil videre som planlagt. Vi oppfordrer alle interesserte om å søke som normalt. Ved endringer vil denne siden oppdateres.

 

Krav til søker
  • Generell studiekompetanse

  • Norsk statsborger

  • Kunne sikkerhetsklareres til STRENGT HEMMELIG

  • Studiet er å​pent for aldersgruppen 18 til 28 år. For søkere med høyere utdanning, relevant arbeidserfaring eller realkompetanse kan det etter vurdering dispenseres fra alderskravet

  • Det er ikke krav om gjennomført førstegangstjeneste for å søke. Hele utdanningsløpet er også åpent for grenaderer og konstabler på OR-2 til OR-4 nivå. Personell med befals- eller offisersutdanning fra tidligere, vil gjennomføre hele utdanningen, men vil ikke delta på befalsutdanningsmodulen (BU modulen) i 5 semester. De med befalsgrad vil da gjennomføre praksis i en av Etterretningstjenestens avdelinger

  • Godkjent helsekrav for befalsutdanning og tjeneste i internasjonale operasjoner

  • Godkjente fysiske tester ved opptak. For denne utdanningen gjelder karakter 4 i utholdenhet og styrke

  • Krav til minst karakter 5 i allment evnenivå (teoriprøve som gjennomføres på sesjon)

+ Se flere krav

Om denne utdanningen

Det gjennomføres opptak til et utdanningsløp bestående av arabisk språk, etterretningsfag, og befalsutdanning. Utdanningen vil vare i 2,5 år. Dette innebærer 2 års fagutdanning innen etterretning og språk, samt 5 semester med befalsutdanning og etterretningsfag/etterretningsledelse.

Arabisk som fag er svært intensivt og vil inneholde både rene språkfag og kultur- og områdestudier. Det forventes at studentene setter av mye tid til selvstudier på kveldstid og i helgene. Studiet inneholder utdanning innen både skriftlige og muntlige ferdigheter, samt lytting og tolking.

Opptaket skjer gjennom FOS og gjennomføres på Sessvollmoen i månedsskiftet juni/juli 2020. Deretter gjennomføres det en tre ukers språkperiode hvor vi ser etter evnen til å lære språk. Endelig opptak og tildeling av studieplass skjer i slutten av juli.

Studiet er under vurdering for akkreditering til bachelorgrad. 

 

 

Hva lærer du?Hva lærer du?<p class="forsvaretElement-p" style="margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:1rem;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;">Utdanningen ved skolen er helt unik. Du lærer språk på et svært høyt nivå, og du får en god militær- og etterretningsfaglig utdanning. <span style="font-size:13px;">Studieplanen vil bestå av cirka 55 uker språkundervisning, <span><span><span style="font-size:13px;">cirka</span></span></span> 20 ukers etterretningsutdanning og <span><span><span style="font-size:13px;">cirka</span></span></span> 30 uker med grunnleggende soldat- og befalsutdanning.</span></p><p class="forsvaretElement-p">Med litt talent og solid egeninnsats lærer du å <span style="font-size:11pt;font-family:calibri;line-height:115%;">behandle store mengder språklig materiale på arabisk. Du vil lære å lese avanserte tekster og trekke ut relevant informasjon. Du lærer også å lytte til og forstå talere fra den arabisk-språklige verden, og du vil lære å tolke mellom arabisk og norsk, og å føre en samtale om aktuelle temaer som opptar mennesker i denne delen av verden.</span><br></p><p class="forsvaretElement-p">Innen etterretning lærer du både om innhenting og analyse av informasjon. Gjennom forskjellige øvelser og kurs i løpet av studietiden får du kjennskap til både prinsipper og metoder, og gjennom disse vil du ha et svært godt utgangspunkt for en jobb innen etterretning.<br></p>
Hvem passer utdanningen for?Hvem passer utdanningen for?<p class="forsvaretElement-p">​Utdanningen er for deg mellom 18 og 28 år som synes språk og etterretning høres spennende ut. Hvis du er eldre enn 28 år og har høyere utdanning kan du likevel søke. Våre elever er en blanding av alle typer mennesker som har til felles at de har evnen til å jobbe hardt for å oppnå gode resultater. Studentene er målrettede, dyktige og glade i å trene. Utdanning passer like godt for jenter og gutter, og skolen har vanligvis langt høyere kvinneandel enn andre avdelinger i Forsvaret.<br></p>
Hvor foregår studiet?Hvor foregår studiet?<p>​Skolen ligger på Lutvann leir i Oslo, i naturskjønne omgivelser tett opp til Østmarka. Både buss og T-bane tar deg enkelt til og fra sentrum. I leiren får du et eget rom, med felles kjøkken og oppholdsrom. Lutvann leir har en messe med svært god mat. Det er også gode treningsfasiliteter, med styrkerom, badstue, og gode friluftsområder rett utenfor leir. Østmarka har flere lysløyper, og bademuligheter. <br></p>
Hvordan ser hverdagen på skolen ut?Hvordan ser hverdagen på skolen ut?<p>​I perioden med språkundervisning begynner dagen i klasserommet. Lærerne ved skolen er opptatt av studentstyrt læring, og legger opp klasseromsundervisningen så du som student får snakket, lest, diskutert og skrevet mest mulig, hele tida med kontinuerlig veiledning og oppfølging.</p><p>Etterretningsutdanningen foregår både i klasserommet og gjennom praksisøvelser. Her kombineres foredrag holdt av erfarent etterretningspersonell med egenstudier.</p><p>Etter middag og trening står leksene for tur. Studenter ved skolen må regne med noen timers leksearbeid hver ettermiddag i uka, samt en av dagene i helga. På kveldstid samles studentene ofte i fellesrommene, hvor du kan spille shuffleboard, bordtennis, biljard eller fusball. Kombinasjonen av små undervisningsgrupper og det å bo så nærme, gjør at studenten får et sterkt sosialt fellesskap. Det arrangeres ofte hytteturer eller andre sosiale arrangementer.<br></p>
Økonomiske vilkår under utdanningenØkonomiske vilkår under utdanningen<p>Elevene kompenseres økonomisk tilsvarende 1 G (Fredsregulativet del 1, om lag 93 000,- kr pr år). Dette gjelder både de med og uten tidligere befalsutdanning, grenaderkontrakter eller førstegangstjeneste. Det kan i tillegg søkes om behovsprøvde sosiale stønader. Spørsmål rundt dette kan rettes direkte til skolen.​</p>
Hva kan jeg jobbe med?Hva kan jeg jobbe med?<p class="forsvaretElement-p">​Etter utdanningen er du garantert jobb i Forsvaret til du er 60 år og i plikttjenesten vil du få en jobb som er relevant for det du har lært på skolen. Du vil få stilling som sersjant i en av Forsvarets avdelinger. Aktuelle avdelinger kan f. eks. være Etterretningstjenesten, Forsvarets Spesialstyrker, eller Etterretningsbataljonen. Under plikttjenesten (tilsvarende lengden på utdanningen) må det påregnes tjeneste i et av Norges operasjonsområder utenlands (internasjonal tjeneste).</p>
Videre muligheterVidere muligheter<p>​Utdanningen og den obligatoriske praksisperioden gjør deg svært ettertraktet i Forsvaret og gir deg gode muligheter til å søke andre stillinger eller videreutdanning. <br></p>

Spørsmål om denne utdanningen?

Skriv til oss: kontakt@feh.mil.no

Finn din utdanning

Forsvaret har et bredt utdanningstilbud med mange muligheter. Her kan du enkelt finne ut hva som passer for deg og dine interesser.

Se oversikt
Publisert 25. januar 2018 12:39.. Sist oppdatert 16. april 2020 13:53.